Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-860a7c4f-f9e4-404d-8b44-9a6998d34e46

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena wymagań w zakresie dostosowania przebudowy samochodu osobowego do funkcji samochodu ciężarowego

Autorzy Olejnik, K.  Stokłosa, J.  Woźniak, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of the requirements for adaptting the conversion of the passenger car to the function of a truck
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono i oceniono wymagania formalno-prawne obowiązujące w Polsce w zakresie możliwości przebudowy samochodu osobowego na ciężarowy. Zaprezentowano uwarunkowania prawne i techniczne związane z tym problemem w Polsce. Przedstawiono skutki przebudowy samochodu osobowego na ciężarowy, które właścicielom pojazdów zapewniły możliwość odliczenia VAT-u od ceny pojazdu i paliwa w trakcie eksploatacji samochodu. Zakres zmian technicznych pojazdów osobowych wymusza potrzebę dobrego przygotowania istniejących przepisów dotyczących możliwości zmiany przeznaczenia pojazdu. Przedstawiono stanowisko do pomiarów wytrzymałościowych przegrody przestrzeni bagażowej.
EN The article presents and evaluates formal and legal requirements in force in Poland concerning the possibility of converting a passenger car into a truck. The legal and technical aspects related to this issue in Poland have been presented. The effects of converting passenger car into a truck have been shown, which enabled the vehicle owners to deduct VAT from the price of the vehicle and fuel during the vehicle operation. The scope of technical alteration to the passenger vehicles forces the need for good preparation of the existing regulations relating to the possibility of changing the purpose of the vehicle. The rig for measuring the strength of the luggage space partition has been presented.
Słowa kluczowe
PL przebudowa   samochód osobowy   samochód ciężarowy   przeznaczenie pojazdu  
EN conversion   passenger car   truck   vehicle purpose  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2014
Tom R. 15, nr 5
Strony 96--99
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Olejnik, K.
  • WTPW w Warszawie
autor Stokłosa, J.
  • WSEI w Lublinie
autor Woźniak, G.
  • ITS w Warszawie
Bibliografia
1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.
2. Norma ISO 27956-2009 ”Pojazdy drogowe – Bezpieczeństwo ładunku w samochodach ciężarowych – Wymagania i metody badań”, (Road vehicles - Securing of cargo in delivery vans – Requirements and test methods).
3. Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.
4. Dz. U. z 18. 10. 2012 r. poz. 1137 Prawo o ruchu drogowym.
5. Dz. U. z 28.03.2013 poz. 407 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.
6. Dz. U. z 22. 08. 2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-860a7c4f-f9e4-404d-8b44-9a6998d34e46
Identyfikatory