PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badania półprzejrzystych farb zolowo-krzemianowych stosowanych na betonowych i żelbetowych obiektach inżynierskich

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Semi-transparent silica sol paints used on concrete & reinforced concrete engineering structucres
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Stosowanie półprzejrzystych farb zolowo-krzemianowych na betonowych i żelbetowych obiektach inżynierskich ma za zadanie poprawę walorów estetycznych, podkreślenie architektury obiektów historycznych oraz wpisanie ich w otaczające środowisko – np. w teren pozamiejski poprzez zastosowanie lokalnego materiału kamiennego, w teren miejski lub wręcz w enklawę zabudowy historycznej poprzez zastosowanie obudowy licowej dopasowanej do epoki – lub wyeksponowanie obiektu poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i materiałów [1, 3]. Ideą wykorzystania półprzejrzystych farb zolowo-krzemianowych do powierzchniowego scalania kolorystycznego betonowych obiektów inżynierskich nie jest naniesienie kryjącej powłoki malarskiej, ale jedynie poprawa estetyki poprzez nieznaczne (w większym lub mniejszym stopniu) ujednolicenie koloru powierzchni betonu, z zachowaniem jego naturalnego wyglądu, tak aby przypominał on surowy, niemalowany beton lub imitację kamienia naturalnego [1]. Choć głównym celem stosowania tych farb jest poprawa estetyki, to pełnią one również funkcję ochronną dla betonu [2]. W artykule przedstawiono wyniki badań próbek badawczych wykonanych z zastosowaniem samodzielnej powłoki z laserunkowej farby zolowo-krzemianowej, z zastosowaniem tej samej powłoki z laserunkowej farby zolowo-krzemianowej i dodatkowej hydrofobizacji oraz próbek kontrolnych (niezabezpieczonych powłoką oraz hydrofobizacją). Badania przeprowadzono w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów – Filii Wrocław, Ośrodku Badań Mostów Betonów i Kruszyw w Żmigrodzie.
EN
The purpose of applying semi-transparent silica sol paints on concrete and reinforced concrete engineering structures is improving their aesthetic value, emphasising the architecture of historical buildings, and including them in the surrounding environment, e.g. in the out-of-town area by using the local silica material, in the urban area or in an enclave of a historical building by using litz enclosure adjusted to the era or exposing the building by using modern solutions and materials [1,3]. The idea of using semi-translucent silica sol paints to surficial merging the colours of concrete engineering structures is not to apply opaque paint coating but to improve the aesthetics by slight (to a greater or lesser extent) unification of the colour of the concrete surface, maintaining its natural look so that sit resembles raw, unpainted concrete or an imitation of a natural stone [1]. Although the main purpose of applying those paints is improving the aesthetics, they also protect the concrete [2]. This paper outlines the results of tests of test samples made with the use of self-supporting coating made from glaze silica sol paint, with the use of the same glaze silica sol paint and additional hydrophobizing, and control tests conducted in the Road and Bridge Research Institute, Branch in Wrocław, in the Bridge, Concrete and Aggregate Research Center.
Czasopismo
Rocznik
Strony
38--43
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., il., tab.
Twórcy
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Filia Wrocław
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Filia Wrocław
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Filia Wrocław
 • Keim Farby Mineralne Sp. z o.o.
Bibliografia
 • [1] Wojciech Laska, 2019, Półprzejrzyste farby mineralne w estetyce mostów betonowych i kamiennych, Wrocławskie Dni Mostowe MOSTY A ŚRODOWISKO, Wrocław 28-29 listopada 2019.
 • [2] Wiktor Jasiński, Ewa Mazurkiewicz, Małgorzata Gracyasz-Rybka, Wojciech Laska, 2020, Nie tylko estetyka. Właściwości ochronne półprzejrzystych farb dekoracyjnych do obiektów inżynierskich, Materiały Budowlane 4/2020.
 • [3] Wiktor Jasiński, Andrzej Łęgosz, Arkadiusz Nowak, Aneta Pryga-Szulc, Adam Wysokowski, 2006, Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych, Żmigród.
 • [4] P. Stawiarski, 2007, Technologia betonów architektonicznych, Przegląd Budowlany 6/2007, s. 22.
 • [5] PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 1: Klasyfikacja.
 • [6] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. Część I – Wymagania. 2002, GDDKiA, IBDiM, Żmigród.
 • [7] PN-EN ISO 7783-2:2011 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 2: Oznaczenie i klasyfikacja współczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalności), PKN, Warszawa 2011.
 • [8] Sprawozdanie z badań nr 47/19/TW-1, Badania porównawcze powłok wykonanych z zestawów materiałów KEIM CONCRETAL-LASUR i KEIM LOTEXAN, grudzień 2019 r.
 • [9] PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 • [10] PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.
 • [11] PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 9: Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów.
 • [12] PN-B-06250:1988 Beton zwykły.
 • [13] ZUAT nr Nr Z/2009-03-027 Zalecenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Udzielania Aprobat Technicznych nt. Wyroby i systemy do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych.
 • [14] Procedura Badawcza IBDiM nr BP-TM-X5 Badanie wskaźnika ograniczenia chłonności wody.
 • [15] PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton – Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody.
 • [16] Procedury Badawczej IBDiM nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepności przez odrywanie.
 • [17] Procedury Badawczej IBDiM nr PB/TM-1/13 Ocena stanu powłoki (lub wyprawy) ochronnej po próbie mrozoodporności.
 • [18] Praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Rymszy Metody napraw i zabezpieczenia betonowych obiektów mostowych, 2014, Monografia z serii „S” Studia i Materiały, Zeszyt nr 74, IBDiM Warszawa, str. 99-118.
Uwagi
Artykuł umieszczony w części "Builder Science"
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-85e5eb9d-b53b-470b-8502-fe5c84386bcf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.