Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-85c49964-2322-48cc-933b-590e58f1ea6b

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Zdolność pokonywania przeszkód terenowych przez lekkie sześciokołowe bezzałogowe platformy lądowe

Autorzy Dąbrowska, A.  Muszyński, T.  Przybysz, M.  Rubiec, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN The ability to overcome terrain obstacles by lightweight six-wheel Unmanned Ground Vehicle
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym referacie zaprezentowano badania porównawcze różnych struktur Lekkich Bezzałogowych Platform Lądowych (LBPL) w aspekcie zdolności pokonywania przeszkód terenowych. W tym celu zaproponowane zostało pięć wariantów struktur LBPL o porównywalnej masie, ładowności oraz rozstawie i rozmiarze kół, natomiast różniących się między sobą strukturą kinematyczną układu jezdnego. Poszczególne struktury różniły się między sobą również położeniem wypadkowych środków ciężkości pojazdu oraz transportowanego przez niego ładunku. Różnice te wynikały ze zmiany rozmieszczenia elementów konstrukcyjnych, podzespołów układu napędowego znaczących pod względem masowym w stosunku do masy całkowitej pojazdu oraz położenia ładunków. W oparciu o tak opracowane struktury stworzone zostały modele numeryczne poszczególnych wariantów pojazdu wyposażonych w model koła podatnego pozwalający odzwierciedlić charakterystykę przyczepności kół w funkcji ich poślizgu względem podłoża oraz kształtowego zaczepienia z krzywizną przeszkody. Badania zostały przeprowadzone dla czterech przeszkód terenowych dla tego typu platform. Uwzględniono przejazdy przez kłodę, rów, schody oraz krawężnik. Następnie opracowana została metodyka badań, której zasadniczą ideą było zarejestrowanie najmniejszej wartości współczynnika przyczepności, dla której pokonanie przeszkody było możliwe.
EN This paper presents a comparative study of the various structures of Light Unmanned Ground Vehicles (LUGV) in terms of their ability to traverse obstacles. For this purpose five LUGV structures of comparable mass, capacity, width and wheel size, but with different kinematic chassis’ structures had been analysed. Structures differed among themselves in position of both vehicle’s centre of gravity and transported load. This was achieved by changing the position of chassis’ structural elements, the vehicle’s power system components and cargo position. On the basis of said structures, numerical models of the chassis with flexible wheels were developed. The wheel model took into account the characteristics of traction force in relation to slip and shaped ground contact. The simulation tests were conducted for four obstacles: log, ditch, stairs and kerbs. Additionally, a research methodology has been developed for these types of tests, which aimed at recording the minimum coefficient of adhesion for which the obstacle traversing was possible.
Słowa kluczowe
PL wysoka mobilność   lekka bezzałogowa platforma kołowa   MSC Adams  
EN high mobility   lightweight Unmanned Ground Vehicle   MSC Adams  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 3
Strony 931--940, CD 1
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Dąbrowska, A.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn; 00-908 Warszawa; ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Tel: + 48 22 683-71-07, Fax: + 48 22 683-96-16, agnieszka.dabrowska@wat.edu.pl
autor Muszyński, T.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn; 00-908 Warszawa; ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Tel: + 48 22 683-71-07, Fax: + 48 22 683-96-16, tomasz.muszynski@wat.edu.pl
autor Przybysz, M.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn; 00-908 Warszawa; ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Tel: + 48 22 683-74-16, Fax: + 48 22 683-96-16, miroslaw.przybysz@wat.edu.pl
autor Rubiec, A.
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy Maszyn; 00-908 Warszawa; ul. Gen. S. Kaliskiego 2. Tel: + 48 22 683-71-07, Fax: + 48 22 683-96-16, arkadiusz.rubiec@wat.edu.pl
Bibliografia
1. Alexandr F. Andreev, Viachaslu I. Kabanau, Vladimir V. Vantsevich.: Driveline Systems of Ground Vehicles – Theory and Design. Taylor & Francis Group, USA 2010.
2. Barnett S.: Development of a tow capacity test device for small unmanned vehicles, Master Thesis, Blacksburg Virginia, December 2005.
3. Dąbrowska A., Przybysz M., Rubiec A., Typiak R.: Platforma bazowa ekstremalnej mobilności jako robot ratowniczy. Czasopismo logistyka 4/2014.
4. Haueisen B.: Mobility analysis of small, lightweight robotic vehicles, April 2003.
5. Konopka S., Łopatka M. J., Przybysz M.: Kinematic discrepancy of hydrostatic drive of Unmanned Ground Vehicle. Proceedings of 8th International Conference ITELMS’2013.
6. Konopka S., Krogul P., Muszyński T., Łopatka M. J.: Badania mobilności przegubowych bezzałogowych platform lądowych z kołowymi układami bieżnymi. Czasopismo logistyka 4/2014.
7. Maclaurin B.: Comparing the NRMM (VCI), MMP and VLCI traction models, Journal of Terramechanics 44 (2007), pp. 43-51.
8. Wong J. Y., Terramechanics and off-road vehicle engineering, Second Edition, Elsevier Ltd., 2010.
9. Wong J. Y.: Theory of ground vehicles, Third Edition, Willey – IEEE, New York 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-85c49964-2322-48cc-933b-590e58f1ea6b
Identyfikatory