Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-85c07b59-87be-485e-a189-fc5adaeb3042

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Projektowanie zorientowane na recykling jako strategia skutecznego i bezpiecznego recyklingu statków wycofanych z eksploatacji

Autorzy Pawlak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Design for Recycling as the strategy for effective and safe recycling of end-of-life ships
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Recykling statków wycofanych z eksploatacji, stanowiący ostatnie stadium cyklu ich życia, może nieść poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowia pracowników, z uwagi na stosowanie nieodpowiednich technologii i procedur w stoczniach złomowych, zwłaszcza tych zlokalizowanych na subkontynencie indyjskim, a także ze względu na obecność wielu substancji niebezpiecznych w konstrukcji i wyposażeniu statków. Skierowanie uwagi świata na skalę problemu zainicjowało rozwój prawodawstwa dotyczącego całego cyklu życia statku: projektowania, budowy, eksploatacji i przygotowania do recyklingu. W artykule uwypuklono rolę konwencji HKC o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków, ale jednocześnie zwrócono uwagę na powiązania między poszczególnymi etapami cyklu życia statku, w tym między fazą projektowania a fazą recyklingu, oraz na potrzebę stosowania strategii „Projektowania Zorientowanego na Recykling”.
EN Recycling of end-of-life ships, which is the last stage of their life cycle , may pose serious threats to the environment and workers’ health, due to the application of inappropriate technologies and procedures in scrap yards , especially those located in the Indian subcontinent , and also due to the presence of many hazardous substances in the ships construction and equipment. Paying attention of the world to the scale of the problem initiated the development of legislation for the entire life cycle of a ship: the design, construction, operation and preparation for recycling. The paper highlights the role of the Hong Kong Convention for the safe and environmentally sound recycling of ships, but also pays attention to the links between different stages of the life cycle of a ship, including those between the design phase and recycling phase. The neeed for the implementation of the “Design for Recycling” strategy is also highlighted.
Słowa kluczowe
PL recykling statków   statki wycofane z eksploatacji   projektowanie zorientowane na recykling   recykling proekologiczny  
EN recycling of ships   withdrawn ships   recycling centered design   proecological recycling  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 4
Strony 39--43
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Pawlak, M.
  • Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Eksploatacji Statku, Al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia, m.pawlak@wn.am.gdynia.pl
Bibliografia
1. Dz.U. UE, C 117 E/214, PL, Strategia Unii Europejskiej na rzecz lepszych warunków demontażu statków, 6.5.2010. Dostępne online na: http://www.europarl.europa.eu/
2. G. Captain, Alang Shipbreakers Awarded Hong Kong Convention Compliance, Sept.2015. Dostępne online na: http://gcaptain.com/alang-shipbreakers-awarded-hong-kongconvention-compliance/gCaptain
3. Hong Kong Convention – Międzynarodowa konwencja o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków, 2009.
4. Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona księga w sprawie lepszych warunków demontażu statków, Directorate-General Environment, Belgia, 2007.
5. Kumar R., Ship Dismantling, A status report on South Asia, Euroconsult Mott McDonald and WWF, India, 2011.
6. Lloyd's Register, Ship recycling: Practice and regulation today, London 2011. Dostępne online na: http://www.lr.org/Images/ShipRecycling_040711_tcm155- 223320.pdf
7. Mikelis D., Ship recycling markets, Bulletin, Vol.108, No.3, 2013.
8. Polski Rejestr Statków, Publikacja informacyjna Nr 33/I Recykling Statków, Wyd. PRS, Gdańsk, 2015.
9. UNCTAD, Review of Maritime Transport 2015, United Nation Publication, Geneva, 2015.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-85c07b59-87be-485e-a189-fc5adaeb3042
Identyfikatory