Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-85b484fe-8b1d-412a-b40d-b54254b7541a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza realizacji transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Bobrowniki a miastem Katowice z wykorzystaniem komunikacji autobusowej organizowanej przez KZK GOP

Autorzy Sobczak, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of realization of public transport between Bobrowniki and Katowice city in the Silesian agglomeration using buses of the KZK GOP company
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organizowanych przez KZK GOP na trasie umożliwiające dojazd z jednej z mniejszych miejscowości (Gmina Bobrowniki) zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Górnośląskiej w kierunku Katowic.
EN The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis of connections organized by KZK GOP on the route allowing access from one of the smaller town areas (Bobrowniki) located in the Silesian Agglomeration to Katowice city.
Słowa kluczowe
PL Aglomeracja Górnośląska   transport zrównoważony   transport publiczny   transport autobusowy   KZK GOP   transport regionalny   Katowice   Bobrowniki  
EN Silesian agglomeration   sustainable transport   public transport   bus transport   KZK GOP   Bobrowniki and Katowice bus connections  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 10
Strony 157--163
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Sobczak, P.
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Nauk Stosowanych, Katedra Logistyki i Transportu
Bibliografia
1. Sobczak P.: Analiza realizacji transportu zbiorowego pomiędzy miastem Siewierz a miastem Katowice z wykorzystaniem komunikacji autobusowej organizowanej przez KZK GOP, Czasopismo Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (w druku).
2. Sobczak P.: Analiza realizacji transportu zbiorowego pomiędzy miastem Tychy a wybranymi miastami aglomeracji śląskiej z wykorzystaniem linii MZK Tychy nr 14. Czasopismo Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 6/2016, Radom 2016.
3. Sobczak P.: Analysis of realization of public transport between Pyskowice town and Katowice city in the Silesian Agglomeration using buses of the KZK GOP company, Czasopismo Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy (w druku).
4. Sobczak P.: Analiza realizacji transportu zbiorowego pomiędzy miastem Tychy a wybranymi miastami aglomeracji śląskiej z wykorzystaniem linii MZK Tychy nr 1, Czasopismo Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 6/2016, Ra-dom 2016.
5. Sobczak P.: Połączenia autobusowe pomiędzy Czeladzią a Sosnowcem i Dąbrową Górniczą jako element zrównoważonego transportu w województwie śląskim. Czasopismo Logistyka 6/2014, Poznań 2014.
6. Sobczak P.: Połączenia autobusowe pomiędzy Sosnowcem i Dąbrową Górniczą a Czeladzią jako element zrównoważonego transportu w województwie śląskim. Czasopismo Logistyka 6/2014, Poznań 2014.
7. Sobczak P.: Połączenia między autobusami w Dąbrowie Górniczej jako element realizacji założeń zrównoważonego rozwoju transportu w województwie śląskim. Czasopismo Logistyka 6/2014, Poznań 2014.
8. Sobczak P.: Realization of bus connections on the route Chorzów - Sosnowiec as part of sustainable transport in the Silesian province. Czasopismo Logistyka 4/2015, Poznań 2015.
9. Sobczak P.: Realization of bus connections on the route Sosnowiec - Chorzów as part of sustainable transport in the Silesian province. Czasopismo Logistyka 4/2015, Poznań 2015.
10. Sobczak P., Buchwald P.: Analiza realizacji transportu zbiorowego pomiędzy wybranymi miastami aglomeracji śląskiej a miastem Tychy z wykorzystaniem linii MZK Tychy nr 14. Czasopismo Logistyka 6/2015, Poznań.
11. Sobczak P., Sierpiński G.: Rozkład jazdy wybranej linii miejskiego transportu zbiorowego wobec realizacji założeń zrównoważonego rozwoju transportu w województwie śląskim. Czasopismo Logistyka 3/2014, Poznań 2014.
12. Strona internetowa Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego http://www.kzkgop.com.pl/ (dostęp: 12.03.2016)
13. Strona internetowa portalu jakdojade.pl gop.jakdojade.pl (do-stęp 31.05.2016).
14. Strona internetowa urzędu gminy Bobrowniki http://www.bobrowniki.pl (dostęp: 31.05.2016).
Uwagi
PL Artykuł w języku angielskim ukazał się w numerze 12. 2016 roku czasopisma "Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe".
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-85b484fe-8b1d-412a-b40d-b54254b7541a
Identyfikatory