Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-859a89ea-4a11-434d-9459-08666e4c155e

Czasopismo

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji

Tytuł artykułu

Wykorzystanie internetu i nowych technologii geoinformatycznych w automatyzacji pracy Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Autorzy Izdebski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The use of the internet and new geoinformation technology for automation of work at County-Level Centres of Geodetic and Cartography Documentation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej są w Polsce podstawą funkcjonowania Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Zgromadzone w nich dane są ciągle aktualizowane w wyniku realizacji prac geodezyjnych. W przyszłości dane te zapewne będą stanowiły podstawą Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych. Aby tak się stało muszą zostać jednak przetworzenie do postaci numerycznej. W wielu powiatach wymaga to jeszcze dużego nakładu pracy, ale są również takie, w których dane osiągnęły już pełną postać numeryczną. W referacie autor zwraca uwagę na wykorzystanie dostępnych technologii geoinformacyjnych nie tylko do prezentacji danych w Internecie, ale również na usprawnienie procesu zasilania zasobu. W szczególności dotyczy to zautomatyzowania procesu wydawania materiałów, dostępu do specjalistycznych informacji i funkcjonalności oraz zautomatyzowanego przyjmowania zaktualizowanych danych do zasobu.
EN County Centres of Geodetic and Cartography Documentation are the basis for the functioning of the National Land Information System. The pooled data supplied by the centres are continuously updated as a result of the geodetic work. In the future, the data will probably constitute the basis for the National Infrastructure Spatial Information. However, the data have to be converted to numerical format. In many counties, the conversion still requires a substantial amount of work, but there are also counties where the data have been already fully converted. In the paper, the author draws attention to the use of available geoinformation technologies not only to present the data in the Internet, but also to improve the process of supplying the data resources. In particular, this is applicable to automation of data release, access to specialised information as well as functionality and automation of updated information transfer to the database.
Słowa kluczowe
PL GIS   SIT   WMS   krajowa infrastruktura danych przestrzennych  
EN GIS   LIS   WMS   national spatial data infrastructure  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Czasopismo Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
Rocznik 2008
Tom Vol. 18a
Strony 189--198
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Izdebski, W.
  • Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, tel. +48-601-259765 fax: +48-22-847-35-80 , waldemar@izdebski.edu.pl
  • GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Bibliografia
1. Izdebski W., 2005. Wykorzystanie zasobów PODGiK i technologii internetowej w tworzeniu lokalnych systemów informacji przestrzennej. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej, Polańczyk 28-30 września 2005
2. Izdebski W., 2006. Wykorzystanie zasobów PODGiK w serwisach internetowych”. Materiały Konferencji Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wisła 13-15 września 2006
3. Izdebski W., 2007. Rola internetu w nowoczesnym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Materiały Konferencji Narzędzia Informatyczne Geodezji i Kartografii. Nowe regulacje geoinformacyjne. Warszawa 30 sierpnia 2007 s. 45-57
4. Iwaniak A. Śliwiński A., Tobjasz M. Budowa infrastruktury danych przestrzennych na poziomie powiatowym. Roczniki Geomatyki 2007 s. 39-46
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-859a89ea-4a11-434d-9459-08666e4c155e
Identyfikatory