PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Złożony system ujęcia odcieków ze starego składowiska odpadów jako element bezpieczeństwa geotechnicznego

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Complex drainage system in the old sanitary landfill as an element of geotechnical safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Odcieki w składowisku powstają przede wszystkim w wyniku przenikania wód opadowych przez odpady. W przypadku starych składowisk bez uszczelnienia podstawy, wymagane jest zaprojektowanie złożonego systemu drenażowego. Przebieg ciągów drenażowych powinien być dostosowany do kształtu bryły, tras komunikacyjnych i sposobu zagospodarowania odcieków. Drenaż powinien być tak zaprojektowany aby spełniał wymogi hydrauliczne przez cały okres aktywności biochemicznej składowiska, tj. przez co najmniej 50 lat, dlatego zasadniczego znaczenia nabiera odpowiednie zabezpieczenie drenażu warstwami filtracyjnymi, mineralnymi lub z geowłóknin. W artykule przedstawiono złożony system ujęcia odcieków z rekultywowanego składowiska Radiowo, przed i po przebudowie. Omówiono bilans ilości odcieków i ich skład, a także wyniki badań geowłókniny zastosowanej jako filtr w rowach retencyjnych. Badania wykazały, że dobór materiałów użytych w systemie ujęcia odcieków stanowi istotny element jego skutecznego działania. Dobrze zaprojektowany i wykonany system ujęcia odcieków jest także jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa geotechnicznego, bowiem położenie krzywej depresji odcieków na składowisku ma znaczący wpływ na globalną stateczność skarp składowiska.
EN
Leachate in the landfill occurs mainly as a result of infiltration of rainwater through the wastes. In the case of old sanitary landfills without sealing of complex drainage system is required. Drainage systems should be adjusted to landfill slope, communication route and leachate management. Drainage system should meet the hydraulic requirements in all time of biochemical landfill activity, at least 50 years. In that reason adequate protection of the drainage filter layer, mineral or nonwoven geotextile is significant. The paper presents leachate drainage system in the old landfill Radiowo. Leachate balance and composition of leachate as well as results of analyses obtained from laboratory tests of water permeability of exploited nonwoven geotextile samples collected from Radiowo landfill are also presented. The obtained results allowed affirm that properly choice of materials in leachate drainage system is one of the most important elements in designing. Properly designed and performed leachate drainage system is also important in ensuring geotechnical safety due to the position of leachate depression curve has an influence on stability of the landfill slope.
Rocznik
Strony
75--82
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., il., tab.
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
autor
 • ARPAGEO s.c., Halinów
Bibliografia
 • [1] EN ISO 10776:2012 Geotextiles and geotextile- related products. Determination of water permeability characteristics normal to the plane, under load.
 • [2] Jessberger H.J.: Geotechnics of Landfills Design and Remedial Works – Technical Recommendations GLR, Ernst&Sohn, Berlin 1993.
 • [3] Jones-Lee A., Lee F. G.: Appropriate Use of MSW Leachate Recycling in Municipal Solid Waste Landfilling, California, 2000.
 • [4] Koda E.: Remediation of the old embankment sanitary landfills. Geoenvironmental Engineering: Ground Contamination. Thomas Telford ed., London, 1999, pp. 29-38.
 • [5] Koda E.: Stateczność rekultywowanych składowisk odpadów i migracja zanieczyszczeń przy wykorzystaniu metody obserwacyjnej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2011.
 • [6] Koda E., Laskowski M., Paprocki P., Fołtyn P.: Projekt zamienny ujęcia i zagospodarowania odcieków - Projekt budowlany rekultywacji składowiska odsiewów balastowych w Radiowie. Geoteko Sp. z o.o., Warszawa, 2011.
 • [7] Koda E., Paprocki P.: Durability of leachate drainage systems of old sanitary landfills. Proc. of the 3rd Intern. Conf. on Geofilters in Geotechnical and Environmental Engineering, 2000, pp. 215-222.
 • [8] Lipniacka-Piaskowska A.: Funkcjonowanie składowiska odpadów z recyrkulacją odcieków. Praca doktorska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin 2010.
 • [9] PN-EN ISO 11058:2010 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystyk przepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu.
 • [10] Renou S., Givaudana J.G., Poulain S., Dirassouyan F., Moulin P.: Landfill leachate treatment: Review and opportunity, Journal of Hazardous Materials, No. 150, 2008, pp. 468-493.
 • [11] Stępień S., Osiński P., Koda E.: Laboratoryjne badania wodoprzepuszczalności poprzecznej pod obciążeniem geowłókniny eksploatowanej na składowisku odpadów, Acta Scientiarum Polonorum - Architectura, nr 11(4), 2012, s. 41-50.
 • [12] Zadroga B.: Drenaże wodne w nowoczesnych składowiskach odpadów, Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 1, 1996, s. 65-70.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-85989d55-8f25-45a8-87bd-c92ff8188594
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.