Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-85959c67-0845-45c2-8c65-01e178ec2dec

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój transportu i jego wpływ na funkcjonowanie systemów komunikacji miejskiej

Autorzy Lejda, K.  Mądziel, M. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
EN Sustainable development of transport and its impact on the functioning of urban transport systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule wskazano na możliwe kierunki rozwoju zrównoważonych rozwiązań w transporcie miejskim. W przypadku odpowiedniej identyfikacji tych kierunków i ich wdrożenia mogą się one przyczynić do poprawy jakości życia w mieście poprzez ograniczenie szkodliwego wpływu transportu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Poruszone zostały kwestie implementacji stref ruchu dla pieszych, zwiększenia udziału ruchu rowerowego, wprowadzenia opłaty kongestyjnej, inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym oraz odpowiedniej polityki odnośnie do parkowania na terenach aglomeracji miejskich.
EN The article shows possible directions for the development of sustainable solutions for urban transport. In case of proper identification and implementation they can substantially contribute to improving the quality of life in the city by reducing harmful effect of transport on human health and the environment. The issues of implementation for pedestrian zones, increasing the share of cycling, the introduction of congestion charge, intelligent traffic management systems and politics in relations to parking in urban areas were discussed.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska   transport miejski   transport pasażerski   zrównoważony rozwój   system komunikacji miejskiej  
EN urban transport   passenger transport   traffic   sustainable development   urban transport system  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 28--32
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., il., tab.
Twórcy
autor Lejda, K.
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Silników Spalinowych i Transportu
autor Mądziel, M.
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Silników Spalinowych i Transportu
Bibliografia
1. Beim M., Haag M., Freiburg’s way to sustainability: the role of integrated urban and transport planning, Competence Center of Urban and Regional Planning, Wiedeń 2010.
2. Brzeziński A., Czym może być zrównoważony transport miejski? [tekst wykładu wygłoszonego w UBCS], Warszawa 2014.
3. Brzeziński A., Rezwow M., Zrównoważony transport – ekologiczne rozwiązania transportowe, Ekorozwój i Agenda 21, Szczecin 2014.
4. Brzustewicz P., Zrównoważone rozwiązania w transporcie miejskim - kierunki rozwoju, „Zarządzanie XL” 2013, z. 413.
5. Chwesiuk K., Inteligentne systemy transportowe, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie” 2009, nr 72.
6. Dekoster J., Schollaert U., Miasta rowerowe miastami przyszłości [materiały Komisji Europejskiej], Bruksela 2000.
7. Kopta T., Lustofin B., Obara G., Rolla M., Ruch rowerowy w Polsce na tle innych krajów UE. Raport wstępny, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2009.
8. Koźlak A., Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, „Logistyka” 2008, nr 2.
9. Lejda K., Mądziel M., „Zielona Logistyka” w ujęciu samochodów elektrycznych, Visnyk National Transport University, Series „Technical sciences”. Scientific and Technical Collection, Iss. 30, Kijów 2015.
10. Miłasiewicz D., Ostapowicz B., Warunki zrównoważonego rozwoju transportu w świetle dokumentów UE, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 24.
11. Mitas A., Ryguła A., Świątalski P., Integracja systemów zarządzania ruchem na przykładzie odcinka Konin-Stryków autostrady A1, Polski Kongres ITS, Warszawa 2011.
12. Ornetzeder M., Hertwlch E. G., Hubacek K., Korytarova K., Haas W., The environmental effect of car-free housing: A case in Vienna, „Ecological Economics” 2008, No. 65 (3).
13. Starowicz W., Ekspertyza „Koncepcja rozwoju transportu publicznego w miastach” [praca wykonana dla Ministerstwa Infrastruktury], Kraków 2010.
14. Texas Transportation Institute, Alternative Vehicle Detection Technologies for Traffic Signal Systems: Technical Report, Austin 2008.
15. US Department of transportation, Federal Highway Administration A New Look at Sensors, „Public Roads” 2007, Vol. 71, No. 3.
16. Witkowski K., Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2011.
17. Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, materiały dostępne na stronie: http://www.ztm.waw.pl/ (dostęp z dnia 12.03.2016 r.).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-85959c67-0845-45c2-8c65-01e178ec2dec
Identyfikatory