Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8561e17c-9179-4234-a223-89a6285b339d

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Wykorzystanie ścieków po wstępnym oczyszczaniu beztlenowym w procesie hodowli mikroglonów Platymonas subcordiformis

Autorzy Dudek, M.  Dębowski, M.  Zieliński, M.  Nowicka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Use of a wastewater after anaerobic pretreatment to microalgae Platymonas subcordiformis growth
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzone badania miały na celu określenie możliwości zastosowania ścieków mleczarskich po wstępnym oczyszczaniu beztlenowym do produkcji biomasy mikroglonów z gatunku Platymonas subcordiformis. Proces hodowli i namnażania testowanej kultury glonów prowadzono w fotobioreaktorach rurowych o orientacji pionowej. Badania podzielono na serie w zależności od ilość ścieków wprowadzanej do układu technologicznego. W trakcie hodowli prowadzono analizy koncentracji biomasy mikroglnów w bioreaktorach oraz zmian zawartości głównych komponentów medium hodowlanego. Określono potencjał produkcji biomasy Platymonas subcordiformis w oparciu o medium hodowlane sporządzone na bazie ścieków beztlenowo oczyszczonych.
EN The study aimed to determine the possibility of using dairy sewage after the initial treatment anaerobic biomass production of microalgae species Platymonas subcordiformis. The process of growing and propagation of algae culture test was carried out in fotobioreaktorach piping vertical orientation. The study was divided into a series of depending on the amount of waste water introduced into the process system. During the breeding carried out the analysis of concentration of biomass mikroglnów in bioreactors and changes the contents of the main components of the growth medium. We identified the potential of biomass production Platymonas subcordiformis based on a culture medium prepared on the basis of wastewater anaerobically treated.
Słowa kluczowe
PL mikroglony   Platymonas subcordiformis   ścieki   proces beztlenowy  
EN Platymonas subcordiformis   dairy wastewater   anaerobic treatment  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2017
Tom Vol. 18, nr 2
Strony 14--20
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Dudek, M.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 117, 10-720 Olsztyn, magda.dudek@uwm.edu.pl
autor Dębowski, M.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 117, 10-720 Olsztyn
autor Zieliński, M.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 117, 10-720 Olsztyn
autor Nowicka, A.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 117, 10-720 Olsztyn
Bibliografia
1. Cheah W.Y., Ling T.C., Show P.L., Juan J.C, Chang J.S, Lee D.J. 2016. Cultivation in wastewaters for energy: A microalgae platform. Applied Energy, 179: 609–625.
2. Chinnasamy S, Bhatnagar A, Hunt R.W., Das K.C. 2010. Microalgae cultivation in a wastewater dominated by carpet mill effluents for biofuel applications. Bioresource Technology, 101(9): 3097–3105.
3. Day J.G., Tsavalos A.J. 1996. An investigation of the heterotrophic culture of the green alga Tetraselmis. Journal of Applied Phycology, 8: 73–77.
4. Gao F., Li C., Yang Z.H.,Zeng G.M., Feng L.J.,Liu J.Z., Liu M., Cai H.W. 2016. Continuous microalgae cultivation in aquaculture wastewater by amembrane photobioreactor for biomass production and nutrientsremoval. Ecological Engineering 92: 55–61.
5. Guo W.Q., Zheng H.S., Li S., Du J.S., Feng X.C., Yin R.L., Wu Q.L., Ren N.Q., Chang J.S. 2016. Removal of cephalosporin antibiotics 7-ACA from wastewater during the cultivation of lipid-accumulating microalgae. Bioresource Technology 221: 284–290.
6. Guo Z., Liu Y., Guo H., Yan S., Mu J. 2013. Microalgae cultivation using an aquaculture wastewater as growth medium for biomass and biofuel production. Journal of Environmental Sciences, 25: 85–88.
7. Khatoon H., Rahman N.A., Banerjee S., Harun N., Suleiman S.S., Zakaria N.H., Lananan F, HamidS.H.A., Endut A. 2014. Effects of different salinities and pH on the growth and proximate composition of Nannochloropsis sp. and Tetraselmis sp. isolated from South China Sea cultured under control and natural conditio. International Biodeterioration & Biodegradation, 95: 11–18.
8. Oncel S., Vardar-Sukan F. 2009. Photo-bioproduction of hydrogen by Chlamydomonas reinhardtii using a semi-continuous process regime. International Journal of Hydrogen Energy, 34(18): 7592–7602.
9. Yao C.H., Ai J.N., Cao X.P., Xue S. 2013. Salinity manipulation as an effective method for enhanced starch production in the marine microalga Tetraselmis subcordiformis. Bioresource Technology, 146: 663–671.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8561e17c-9179-4234-a223-89a6285b339d
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/68325