Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-855e064b-c902-4067-acc2-7bf52247ffe7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ chropowatości powierzchni po obróbce na jej cechy dekoracyjne i adhezyjne

Autorzy Kurenda, P.  Musiał, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Impact of surface roughness after treatment on its decorative and adhesive properties
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono badania wstępne prezentujące zależność między mikrostrukturą powierzchni nieukierunkowanych w skali mikro i makro. W tym celu posłużono się analizą topografii powierzchni z wykorzystaniem profilometru bezstykowego oraz przeprowadzono badanie adhezji (kąta zwilżania) próbki w celu określenia jak dany materiał o określonej mikrostrukturze wpływa na zmianę kąta zwilżania powierzchni. Kolejne etapy badań będą rozszerzone o dodatkowe eksperymenty umożliwiające określenie przydatności powierzchni nieobciążonych wykonanych ze stali nierdzewnej z uwzględnieniem łatwości ich czyszczenia w warunkach eksploatacyjnych oraz wpływu korozji na stan powierzchni i warstwy wierzchniej w trakcie ich eksploatacji.
EN The article presents preliminary studies presenting the relationship between microstructure of non-directional surfaces on the micro and macro scales. For this purpose, surface analysis was performed using a contactless profilometer and then an adhesion test (contact angle) of the selected sample was determined to determine how the material of a particular microstructure affected the change in the contact angle of the surface. Subsequent stages of research will be extended by additional experiments to determine the suitability of unloaded surfaces made of stainless steel, taking into account their ease of cleaning in service conditions and the effect of corrosion on the surface and surface layer during their use.
Słowa kluczowe
PL adhezja   obróbka   wygładzanie  
EN adhesion   machining   polish  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 363--364
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Kurenda, P.
  • doktorantka, Politechnika Koszalińska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, Polska, p.kureda@wp.pl
autor Musiał, W.
Bibliografia
1. Gotowała K., Musiał W., Struktura geometryczna powierzchni ze stopu tytanu WT3_1 po szlifowaniu czołowym ściernicą z regularnego azotku boru. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 8.
2. Grzesik W., Wpływ topografii powierzchni na właściwości eksploatacyjne części maszyn, Mechanik, 2015.8-9.493.
3. Hansen F. K., The Measurement of Surface Energy of Polymers by Means of Contact Angles of Liquids on Solid Surfaces. A short overview of frequently used methods, Surface Energy of Polymers, p. 1, Department of Chemistry University of Oslo, Oslo 2004.
4. Kwok D. Y., Neumann A. W., Contact angle measurement and contact angle interpretation, Advances in Colloidand Interface Science 81 (1999) 167-249, Department of Mechanical and Industrial Engineering, Uniwersity of Toronto, 5 King’s College Road, Toronto, Ontario, Canada M5S 3G8.
5. Liubymov V., Stachowicz F., Wybrane zagadnienia fizyki kształtowania struktur geometrycznych powierzchni, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
6. Matuszewski M., Kierunkowość struktury geometrycznej powierzchni w transformacji warstwy wierzchniej, Bydgoszcz 2013 r.
7. Oczoś K., Liubimov V., Rozważania nad istotnością parametrów struktury powierzchni w układzie 3D, Mechanik 03/2010.
8. Oczoś K., Liubimov V., Struktura geometryczna powierzchni, podstawy klasyfikacji z atlasem charakterystycznych powierzchni kształtowanych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003.
9. Wybieralski W., Elementy wzornictwa w projektowaniu technicznym, Politechnika Warszawska, Warszawa 2012.
10. Żenkiewicz M., Comperative study on the surface free energy of a solid calculated by dfferent methods, Polymer Testing, Vol. 26 (2007).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-855e064b-c902-4067-acc2-7bf52247ffe7
Identyfikatory