PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Organic crops as reservoir for beneficial epigeal arthropods

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Uprawy ekologiczne rezerwuarem pożytecznych stawonogów naziemnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to conduct quantitative and qualitative analysis of epigeic arthropods (Carabidae, Staphylinidae, Arachnida) occurring in crops within "Norfolk" rotation in organic farming. Arthropods’ collecting was carried out in 2014 at the Experimental Research Station Swojec of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences and at the organic farm located at Kamieniec Wrocławski. In both locations ground beetles, rove beetles and arachnids were the most numerous arthropods. The highest number of ground beetles was found within oat treatment, while rove beetles and arachnids within fodder peas. The greatest diversity of ground beetles species was calculated in Kamieniec Wrocławski, in case of pea crops. It may be assumed that these crops, provided by organic farming method, are optimal habitat for beneficial epigeal arthropods development.
PL
Celem pracy była analiza ilościowa i jakościowa zgrupowań stawonogów epigeicznych (Carabidae, Staphylinidae, Arachnida) występujących w uprawach płodozmianu norfolskiego, prowadzonych metoda ekologiczna. Odłowy stawonogów do pułapek glebowych prowadzono w 2014 roku, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w gospodarstwie ekologicznym w Kamieńcu Wrocławskim. W obu miejscowościach najliczniejsza grupa stawonogów były chrząszcze z rodzin biegaczowatych i kusakowatych oraz pajęczaki. Liczebność biegaczy najwyższa była w uprawie owsa, natomiast kusaków i pajęczaków najwięcej odłowiono w uprawie grochu pastewnego. Najwieksze zróżnicowanie gatunkowe biegaczowatych odnotowano w Kamieńcu Wrocławskim w uprawie peluszki. Można przypuszczać, że wymienione uprawy prowadzone metodą ekologiczną stanowią optymalne siedlisko dla rozwoju pożytecznych stawonogów naziemnych.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, Poland
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, Poland
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, Poland
Bibliografia
 • [1] Birkhofer K., Ekroos J., Corlett E.B., Smith H.G.: Winners and losers of organic farming cereal farming in animal communities across Central and Northern Europe. Biological Conservation, 2014, 175, 25-33.
 • [2] Hyvönen T., Ketoja E., Salonen J., Jalli H., Tiainen, J.: Weed species diversity and community composition in organic and conventional cropping of spring cereals. Agric. Ecosyst. Environ., 2003, 97, 131-149.
 • [3] Rigby D., Cáceres D.: Organic farming and the sustainability of agricultural systems. Agricultural Systems, 2001, 68, 21-40.
 • [4] Velykis A., Satkus A.: Influence of crop rotations and reduces tillage on weed population dynamics under Lithuania's heavy soil condition. Agronomy Research, 2006, 4, 441-445.
 • [5] Pfiffner L., Luka H.:Effects of low-input farming systems on carabids and epigeal spiders - a paired farm approach. Basic Appl Ecol., 2003, 4, 117-127.
 • [6] Prieto-Benítez S., Méndez M.: Effects of land management of the abundance and richness of spiders (Araneae): A metaanalysis., Biological Conservation, 2011, 144, 683-69.
 • [7] Schmidt M.H., Lauer A., Purtauf T., Thies C., Schaefer M., Tscharntke T.: Relative importance of predators and parasitoids for cereal aphid control. R. Soc. Biol. Sci., 2003, 270, 1905-1908.
 • [8] Holland J.M., Luff M.L.: The effects of agricultural practices on Carabidae in temperate agroecosystems. Integrated Pest Management Reviews, 2000, 5, 109-129.
 • [9] Koss A.M., Jensen A.S., Schreiber A., Pike K.S. Snyder W.E.: Comparisonof predator and pest communities in Washington potato fields treated with broadspectrum, selective, or organic insecticides. Environ. Entomol., 2005, 34, 87-95.
 • [10] Cassagne N., Gers Ch.: Relationships between Collembola, soil chemistry and humus types in forest stands (France).Biology and Fertility of Soils, 2003, 37, 355-361.
 • [11] Rychcik B., Adamiak J., Wójciak H.: Dynamics of the soil organic matter in crop rotation and long-term monoculture. Plant, Soil and Environment, 2006, 52, 15-20.
 • [12] Konieczna K., Melke A., Olbrycht T.: Bioróżnorodność drapieżnych biegaczowatych (Col., Carabidae) i kusakowatych (Col., Staphylinidae) zasiedlajacych pole uprawne i zadrzewienia sródpolne. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 2012, 2, 340-346.
 • [13] Luff M.L.: Use of Carabids as environmental indicators in grasslands and cereals. Ann. Zool. Fennici, 1996, 33, 185-195.
 • [14] Aleksandrowicz O.: Biegaczowate (Carabidae). p. 28-42. In: „Fauna Polski - Charakterystyka i Wykaz Gatunków” (W. Bogdanowicz, E. Chudziaka, I. Pilipiuk, E. Skibinska, red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2004.
 • [15] Thiele H.U.: Carabid Beetles in their Environments. Springer-Verlag, 1977.
 • [16] Lövei G.L., Sunderland K.D.: Ecology and Behavior of Ground Beetles (Coleoptera: Carabidae), Annual Review of Entomology, 1996, 41, 231-256.
 • [17] Pohl G.P., Langor D.W., Spence J.R.: Rove beetles and ground beetles (Coleoptera: Staphylinidae, Carabidae) as indicators of harvest and regeneration practices in western Canadian foothills forests. Biological Conservation, 2007, 137, 294-307.
 • [18] Szafranek P., Woszczyk K.: Różnorodność i liczebność biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) występujących w konwencjonalnych i ekologicznych uprawach buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L.), Vegetable Crops News, 2012, 54-55, 107-112.
 • [19] Hùrka K.: Carabidae of the Czech and SlovakRepublics. Kabourek, Žlin. 1996.
 • [20] O’Rourke M.E., Liebman M., Rice M.E.: Ground Beetle (Coleoptera: Carabidae) Assemblages in Conventional and Diversified Crop Rotation Systems. Environ. Entomol., 2008, 37(1), 121-130.
 • [21] Booij, K. Diversity patterns in carabid assemblages in relation to crops and farming systems. W: Desender K., Dufrene M., Loreau M., Luff M.L., Maelfait J.P.: Carabid beetles ecology and evolution. Kluwer Academic Publishers, 1994, 425-432.
 • [22] Huruk S.: Dynamika łowności Harpalusrufipes DE GEER (Coleoptera: Carabidae) w jednorocznych uprawach rolnych w zależności od typu gleby. Wiad. Entomol., 2007, 26 (3), 135-152.
 • [23] Purtauf T., Roschewitz I., Dauber J., Thies C., Tscharntke T., Wolters V.: Landscape context of organic and conventional farms: Influences on carabid beetle diversity. Agric. Ecosyst. Environ., 2005, 108, 165-174.
 • [24] Kosewska A., Nijak K.: Analiza struktur zgrupowan biegaczowatych (Col., Carabidae) w integrowanej i ekologicznej uprawie ziemniaka. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2012, 265, 157-164.
 • [25] Larsen K.J., Work T.T., Purrington F.F.: Habitat use patterns by ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of northeastern Iowa. Pedobiologia, 2003, 47, 288-299.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-854dd7b7-9bf4-4826-8ff6-203b1f3f1687
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.