Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-85477745-e9d2-4cad-82f1-1c36cfab47d9

Czasopismo

Przegląd Mechaniczny

Tytuł artykułu

Model wymiany ciepła w procesie ciągłego odlewania stali z uwzględnieniem lokalnego warunku brzegowego

Autorzy Rywotycki, M.  Hadała, B.  Malinowski, Z. 
Treść / Zawartość http://www.przegladmechaniczny.pl/
Warianty tytułu
EN Model of heat transfer in continuous casting process of steel using local thermal boundary condition
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono obliczenia symulacyjne pola temperatury wykonane dla wlewka płaskiego ze stali węglowej. Modelowano proces ciągłego odlewania pasma o szerokości 1500 mm i wysokości 225 mm. W symulacjach numerycznych założono trzy warianty warunku brzegowego wymiany ciepła. W pierwszym wariancie współczynnik wymiany ciepła w każdej strefie chłodzenia zależał od temperatury powierzchni i gęstości strumienia wody bez uwzględnienia istnienia rolek. Drugi model warunku brzegowego definiował współczynnik wymiany ciepła wokół każdej dyszy natryskowej również bez uwzględnienia wymiany ciepła z rolkami. Ostatnim wariantem obliczeń był model, w którym uwzględniono lokalny współczynnik wymiany ciepła wynikający z zastosowanego układu chłodzenia oraz kontaktu z rolkami podtrzymującymi i ciągnącymi. Analizie poddano pole temperatury otrzymane w wyniku obliczeń dla trzech przyjętych wariantów warunków brzegowych. Warunek brzegowy, który uwzględnia ułożenie dysz oraz rolek, pozwolił uzyskać bardziej nierównomierne, bliższe rzeczywistemu pole temperatury.
EN The calculations of ingot temperature field, which was made for carbon steel slabs were presented. The dimension of the ingot was 1500 mm wide and 225 mm high. In the numerical simulations, three models of the boundary condition of the heat transfer were used. In the first one, the heat transfer coefficient in the secondary cooling zones was calculated as a function of surface temperature and water jet density. In the second model the heat transfer coefficient is defined around each spray nozzle. In the first and second model contact with the rolls was neglected. The last variant of the calculations has been done for local heat transfer coefficient (model 2) and the contact with rolls was included. The simulation results for three models have been analysed. Model with the boundary condition, which takes into account the position of nozzles and rolls, has given the most accurate results of temperature fields in the continuous casting process.
Słowa kluczowe
PL stal węglowa   odlewanie stali   model wymiany ciepła  
EN carbon steel   casting process   model of heat transfer  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czasopismo Przegląd Mechaniczny
Rocznik 2018
Tom nr 3
Strony 40--43
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Rywotycki, M.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Metali I Informatyki Przemysłowej al. A. Mickiewicza 30, 30-054 Kraków, rywotyc@agh.edu.pl
autor Hadała, B.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Metali I Informatyki Przemysłowej al. A. Mickiewicza 30, 30-054 Kraków, beata.hadala@agh.edu.pl
autor Malinowski, Z.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Metali I Informatyki Przemysłowej al. A. Mickiewicza 30, 30-054 Kraków, malinows@agh.edu.pl
Bibliografia
[1] Meng Y., B.G. Thomas. 2003. “Heat-transfer and solidification model of continuous slab casting: CON1D". Metallurgical and Materials Transactions B, 34B: 685-705.
[2] Miłkowska-Piszczek K., M. Rywotycki, J. Falkus, K. Konopka. 2015. “A comparison of models describing heat transfer in the primary cooling zone of a continuous casting machine". Archives of Metallurgy and Materials 60: 239-244.
[3] Malinowski Z., M. Rywotycki. 2009. “Modeling of the strand and mold temperature in the continuous steel caster". Archives of Civil and Mechanical Engineering 9: 59-73.
[4] Hodgson P.D., K.M. Browne, D.C. Collinson, T.T. Pham, R.K Gibbs. 1991. “A Mathematical Model to Simulate the Thermomechanical Processing of Steel.". 3rd International Seminar of the International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering, Melbourne, 139-159.
[5] Hadała B. 2016. Walidacja modeli i identyfikacja warunku brzegowego wymiany ciepła przy chłodzeniu natryskowym stali. Kraków: Wydawnictwa AGH.
[6] Rywotycki M. 2017. Wymiana ciepła w warunkach kontaktu narzędzia i materiału w wysokotemperaturowych procesach metalurgicznych. Kraków: Wydawnictwa AGH.
[7] Hadała B., Z. Malinowski. 2010. “Validation of the boundary conditions in on-line temperature model for plate rolling mill". Archives of Metallurgy and Materials 55: 455-461.
[8] Rywotycki M., Z. Malinowski, K. Miłkowska-Piszczek, A. Gołdasz, B. Hadała. 2015. “Comparison of four models of radiative heat transfer between flat surface to evaluate the temperature field based on example of the continuous casting mould". Archives of Metallurgy and Materials 60: 209-213.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-85477745-e9d2-4cad-82f1-1c36cfab47d9
Identyfikatory
DOI 10.15199/148.2018.3.4