Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8521c260-24d3-43e8-b70b-c2359bc731b7

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Sposób wyznaczenia i kontroli opłacalności kogeneracyjnej pracy bloków parowych ze źródłami OZE

Autorzy Badura, J.  Ziółkowski, P.  Sławiński, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Means of determination and control of economic profits from cogeneration of steam blocks and RES sources
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule poruszono problem koegzystencji konwencjonalnych bloków parowych z silnie rozwijającą się energetyką odnawialną. Wskazano na zagrożenia, jakie wynikają z różnych specyfik pracy poszczególnych źródeł. Bloki pracujące w tzw. gorącej rezerwie szybciej się degradują, a ich naprawy muszą być częstsze. Na bazie przeglądu możliwych schematów zaproponowano własny sposób współpracy dużych bloków parowych ze źródłami OZE oraz metodę szacowania jej opłacalności. Szacowanie wykonano na przykładzie trójnika w rurociągu pary świeżej oraz osprzętu kotła. Na bazie po-siadanej prehistorii załączeń przeprowadzono szacowanie utraty żywotności. Algorytm oparto na termodynamicznym parametrze opisującym wielkości energii dysypowanej w trakcie kolejnych cykli pracy wrażliwego elementu. Na bazie utraty żywotności przeprowadzono szacowanie opłacalności pracy bloku.
EN In this paper we presented problems concerning cogeneration of conventional steam blocks with green energy sources. We indicated on treats, which have been resulted from specific work of conventional blocks and RES. These conventional blocks, showed faster failure and bigger reduction of life time. In the platforms of possible scheme, we have been presented authorial methods, how should cooperate steam blocks and RES sources. Next, we have been presented the method, how to calculate economic profits. For calculation, we use the tee from life steam of pipeline and infrastructure of boilers. On the base of prehistory start-up and shutdown, we have been performed deflation of life time these sensitive parts. Algorithm for calculation, we based on thermodynamically parameter, writing quantity of dissipation energy in another cycle of work. Based on the reduction of life time we conducted calculation of economic profit from work of a steam block.
Słowa kluczowe
PL ekonomia prowadzenia bloków   kogeneracja   żywotność elementów rurociągu  
EN economy of lead blocks   cogeneration   life time of pipeline elements  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2017
Tom Nr 1
Strony 40--46
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Badura, J.
autor Ziółkowski, P.
  • Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
autor Sławiński, D.
Bibliografia
LITERATURA
[1] Badur J.: Duhem i Natanson – dwie mechaniki. Biuletyn PTMiTS 2015, Warszawa 2016, str. 127-163.
[2] General Electric Power/ https://www.gepower.com/steam/products/boilers/circulating-fluidised-bed.html
[3] German Energy Transition/https://www. energietransition.de
[4] Hyrzyński R., Karcz M., Lemański M., Nojek S.: Współzmienność generacji energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych w warunkach zbliżonych do polskich. Acta Energetica 2013, nr. 4/17, s. 22-26.
[5] Kiciński J., Żywica G.: Steam Microturbines in Distributed Cogenertaion. Wyd. Springer, Gdańsk 2014, ISBN 978-3-319-12018-8 (eBook).
[6] Kleiber M.: Mądra Polska. Wyd. IPPT PAN, Warszawa 2015.
[7] Klonowicz P., Witkowski Ł., Jędrzejewski Ł., Suchocki Ł., Surwiło J., Stepniak D.: Wstepna analiza potencjału zasobników energii typu UWCAES w Zatoce Gdańskiej. Rynek Energii 2016, nr. 3, str. 100-107.
[8] Köning J.A.: Shakedown of Elasto-Plastic Structures. Wyd. PWN, Warszawa 1987.
[9] Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej/https://www. psew.pl
[10] Sawczuk A., Janas M., Köning J.A.: Analiza plastyczna konstrukcji. Wyd. PAN, Warszawa 1972.
[11] Sławiński D., Badur J.: A koncept of Elasto-plastic material adaptation by the thermal-FSI simulation, materiały konferencyjne PCM-CMM-2015 -3rd Polish Congress of mechanics & 21st Computer Methods in Mechanics. Gdańsk 8-11 września 2015.
[12] Sławiński D.: Rozruch maszyn energetycznych z uwzględnieniem sprężysto-plastycznej adaptacji konstrukcji, Rozprawa Doktorska IMP PAN. Promotor prof. dr hab. inż. J. Badur. Gdańsk 2016.
[13] Stępień J.: Prognozowanie rocznej ilości i sezonowego rozkładu uszkodzeń elementów elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Rynek Energii 2016, nr. 3, str. 21-25.
[14] Taler J., Dzierwa P., Taler D., Harchut P.: Optimisation of the boiler start-up taking into account thermal stresses, 12th International Conference on Boiler Technology. Prace Naukowe IMiUE Pol. Śląskiej, Szczyrk 2014.
[15] Towarowa Gielda Energii/ https://www.tge.pl
[16] Ziółkowski P., Zakrzewski W., Sławiński D., Badur J.: Czyste technologie gazowe – szansą dla Pomorza. Rynek Energii 2013, nr. 1(1-4), str. 79-85.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8521c260-24d3-43e8-b70b-c2359bc731b7
Identyfikatory