Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-84c39fe8-e089-4e49-a4b5-17760f303d90

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Wykorzystanie zbilansowanego odcieku z reaktora beztlenowego do hodowli glonów Chlorella vulgaris na cele biomasowe

Autorzy Szwarc, K.  Szwarc, D.  Rokicka, M.  Zieliński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Use of a balanced effluent from the anaerobic reactor for algae Chlorella vulgaris growth for biomass production
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedmiotem podjętego zagadnienia badawczego było określenie możliwości wykorzystania odcieku, powstającego w procesie beztlenowego rozkładu substancji organicznych, jako pożywki w procesach namnażania biomasy glonów Chlorella vulgaris wraz z charakterystyką efektywności i szybkości ich wzrostu. Zakres badań obejmował zbilansowanie odcieku w taki sposób aby zapewnić glonom odpowiedni poziom składników pokarmowych potrzebnych do ich wzrostu. Testowano rozcieńczenia odcieku 25%, 50%, 75% oraz 100% wraz z suplementacją na wzór pożywki syntetycznej. Wykazano, iż testowane ścieki mogą zostać wykorzystane w procesie intensywnej hodowli biomasy mikroglonów z gatunku Chlorella vulgaris. Najlepsze wyniki uzyskano w wariancie z 75% udziałem odcieku.
EN The aim of the study was to determine the possible use of the effluent, produced in the process of the anaerobic decomposition of organic substances, as a medium in the cultivation of microalgae Chlorella vulgaris. The characteristics of efficiency and kinetic of algae growth rate was determined. The scope included balancing of the effluent so as to provide an adequate level of nutrients required for algae growth. The effluent dilutions of 25%, 50%, 75% and 100% was tested. The effluent was supplemented with nutrients to create the same conditions as in the synthetic medium. The tested effluent can be used in the intensive cultivation of biomass of microalgae Chlorella vulgaris. The best results were obtained with the effluent dilution of 75%.
Słowa kluczowe
PL glony   Chlorella vulgaris   zbilansowany odciek   hodowla   suplementacja  
EN algae   Chlorella vulgaris   balanced effluent   growth   supplementation  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2017
Tom Vol. 18, nr 2
Strony 159--166
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz, tab., rys.
Twórcy
autor Szwarc, K.
autor Szwarc, D.
  • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Katedra Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 117a, 10-719 Olsztyn
autor Rokicka, M.
  • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Katedra Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 117a, 10-719 Olsztyn
autor Zieliński, M.
  • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Katedra Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 117a, 10-719 Olsztyn
Bibliografia
1. Apt K. E., Behrens P. W. 1999. Commercial developments in microalgal biotechnology. Journal of Phycology, 35, 215–226.
2. Carlsson AS, van Beilen JB, Mo¨ ller R, Clayton D. 2007. Micro- and macro-algae: utility for industrial applications, outputs from the EPOBIO project. Newbury (UK): University of York, CPL Press; September. p. 86.
3. Chiu S. K., Kao C. Y., Tsai M. T., Ong S. C., Chen C. H., Lin C.S. 2009. Lipid accumulation and CO2 utilization of Nannochloropsis oculata in response to CO2 aeration. Bioresource technology,100, 833–838.
4. Christi Y. 2007. Biodiesel from microalgae. Biotechnology Advances, 25, 294–306.
5. Fen Tan, Zhi Wang, Siyu Zhouyang, Heng Li, Youping Xie, Yuanpeng Wang, Yanmei Zheng, Qingbiao Li. 2016. Nitrogen and phosphorus removal coupled with carbohydrate production by five microalgae cultures cultivated in biogas slurry. Bioresource Technology, 221, 385–393
6. Grobbelaar, J. U. 2004. Algal Nutrition ‒ Mineral NutritionHandbook of microalgal culture: Biotechnology and applied phycology, 95–115
7. Hoffman J.P. 1998. Wastewater treatment with suspended and nonsuspended algae. J. Phycol., 34, 757–763.
8. Lee Y. K. 2001. Microalgal mass culture system and methods: their limitation and potentialal. J. Appl. Phycol., 13: 307- 315.
9. Li Y., Horsman M, Wu N., Lan C.Q. and Dubois- CAlero N. 2008. Biofuels from microalge. Biotechnology Progress, 24, 815–820.
10. Martinez M. E., Sanchcez S., Jimenez J. M., El Yousfi F., Munoz L. 2001. Nitrogen and phosphorus remowal from urban wastewater by the microalga Scenedesmus obligus. Bioresour. Technol., 73(3): 263–272
11. Mata T. M., Martins A. A., Caetano N. S., 2010. Microalgae for biodiesel production and other applications: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews,14, 217–232.
12. Posten C., Shaub G. 2009. Microalgae and terrestrial biomass as source for fuel – A process review. Journal of Biotechnology, 142, 64 – 69.
13. Rodolfi L., Zittelli G. C., Bassi N., Padovani G., Biondi N., Bonini G., Tredicil M. R. 2009. Microalgae for oil: Strain selection, induction of lipid synthesis and outdoor mass cultivation in a low-cost photobioreactor. – Biotechnology and Bioengineering, 102, 100–112.
14. Sawayama S., Inoue S., Dote Y., Yokoyama S.- Y. 1955. Co2 fixation and oil podcution throught microalgae. Energy Convers. Manag., 36(69), 729–731.
15. Sunjin Kim, Yunhee Lee, Sun-Jin Hwang. 2013. Removal of nitrogen and phosphorus by Chlorella sorokiniana cultured heterotrophically in ammonia and nitrate. International Biodeterioration & Biodegradation, 85, 511–516
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-84c39fe8-e089-4e49-a4b5-17760f303d90
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/68328