Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-84c262f8-719f-48a4-8e30-4ae2fe98e3bc

Czasopismo

Inżynier i Fizyk Medyczny

Tytuł artykułu

Testy specjalistyczne w rentgenodiagnostyce : przepisy a metodologia

Autorzy Skrzyński, W. 
Treść / Zawartość http://inzynier-medyczny.pl/archiwum/
Warianty tytułu
EN Yearly tests in radiodiagnostics : regulations and the methodology
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Urządzenia radiologiczne wykorzystywane w rentgenodiagnostyce podlegają obowiązkowym testom specjalistycznym wykonywanym nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Zakres testów specjalistycznych jest regulowany przez prawo. Polskie prawo zawiera wykaz testów, nie wskazuje jednak metod ich wykonywania, a opisy niektórych procedur nie są ściśle sformułowane. Brakuje jednoznacznego zdefiniowania parametrów, które mają podlegać ocenie. W artykule omówiono niektóre testy, dla których metodyka wykonania nie jest oczywista, a zapisy zawarte w prawie nie są wystarczająco precyzyjne. Do testów tych należą między innymi: pomiar wysokiego napięcia, całkowitej filtracji, wielkości ogniska i grubości warstwy w tomografii komputerowej.
EN X - ray equipment used in radiodiagnostics is subjected to obligatory annual tests. The scope of these tests is regulated by law, however the methods of realization are not described. There is no clear definition of the parameters to be evaluated. This paper provides a discussion about these tests concerning which the law is not precise enough and the methodology is not obvious. The tests include measurements of tube voltage, focal spot size, total filtration, and slice thickness in computed tomography.
Słowa kluczowe
PL kontrola jakości   testy specjalistyczne   rentgenodiagnostyka  
EN quality control   annual tests   radiodiagnostics  
Wydawca Indygo Zahir Media
Czasopismo Inżynier i Fizyk Medyczny
Rocznik 2013
Tom Vol. 2, nr 1
Strony 37--42
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
autor Skrzyński, W.
  • Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, w.skrzynski@zfm.coi.pl
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, Dz. U. 2005, nr 194, poz. 1625.
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, Dz. U. 2011, nr 51, poz. 265.
3. KrajoweCentrumOchronyRadiologicznejwOchronieZdrowia,www.kcor.gov.pl 4. S. Wiśniewska-Kubka, D. Oborska-Kumaszyńska: Kontrola systemu AEC w radiologii cyfrowej, Inżynier i Fizyk Medyczny, 1(2), 2012, 81-86.
5. W. Skrzyński: Metody oceny monitorów przeznaczonych do prezentacji obrazów medycznych, Inżynier i Fizyk Medyczny, 1(2), 2012, 45-53.
6. H. Owczarek: Systemy CR w praktyce medycznej, Inżynier i Fizyk Medyczny, 1(4), 2012, 175-180.
7. PN-EN 61676:2003 Medyczne urządzenia elektryczne – Przyrządy dozymetryczne stosowane do nieinwazyjnego pomiaru napięcia lampy rentgenowskiej w radiologii diagnostycznej, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2003.
8. International Atomic Energy Agency: IAEATechnicalReportSeriesNo.457.Dosimetry in Diagnostic Radiology: An International Code of Practice, IAEA 2007.
9. H.M. Kramer, H.-J. Selbach, W.J. Iles: The practical peak voltage of diagnostic X-ray generators, BJR, vol. 71, 1998, 200-209.
10. PN-EN 60522:2002 Określenie filtracji stałej promiennika rentgenowskiego, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2002.
11. Institute of Physics and Engineering in Medicine (IPEM): Catalogue of Diagnostic X-ray Spectra and Other Data. IPEM Report 78, IPEM, York, UK, 1998.
12. Radiation Protection Report No 91: Criteria for acceptability of radiological (including radiotherapy) and nuclear medicine installations, European Commission, 1997.
13. PN-EN 60601-1-3:2008 Medyczne urządzenia elektryczne – Część 1-3: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych – Norma uzupełniająca: Ochrona przed promieniowaniem rentgenowskich zestawów diagnostycznych, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2008.
14. PN-EN 60336:2005 Medyczne urządzenia elektryczne – Promienniki rentgenowskie do diagnostyki medycznej – Charakterystyki ognisk optycznych, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2005.
15. E.L. Chaney, W.R. Hendee: Effects of x-ray tube current and voltage on effective focal spot size, Med Phys, vol. 1, 1974, 141-147.
16. S. Tang, G.T. Barnes: Slit camera focal spot measurements errors in mammography, Med Phys, vol. 22, 1995, 1803-1814.
17. X.J. Rong, K.T. Krugh, S.J. Shephard, W.R. Geiser: Measurement of focal spot size with slit camera using computed radiography and flat-panel based digital detectors, Med Phys, vol. 30, 2003, 1768-1775.
18. M. Gunnarsson: Evaluation of a new method for focal spot size measurements, Praca magisterska, University of Gothenburg, 1996.
19. European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, Fourth edition, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2006.
20. Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyzdnia18września2009r.wsprawiezakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, Dz. U. 2009, nr 155, poz. 1232.
21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów, Dz. U. 2003, nr 215, poz. 2116.
22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów, Dz. U. 2004, nr 246, poz. 2469.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-84c262f8-719f-48a4-8e30-4ae2fe98e3bc
Identyfikatory