PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Trychotomiczne podejście do zarządzania kosztami w zakresie ekonomiki górnictwa w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Three-dimensional approach to cost management in the scope of mining economics at the Institute of Economy and Informatics at the Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wyodrębnienie ekonomiki górnictwa jako jednej z ekonomik branżowych w ramach nauk ekonomicznych ma szerokie uzasadnienie praktyczne, a przede wszystkim jest podyktowane specyfiką produkcji górniczej, której prowadzenie uzależnione jest od dysponowania zasobami naturalnymi oraz od natężenia zagrożeń naturalnych towarzyszących tej produkcji. Zaadaptowanie rozwiązań ekonomiczno-finansowych w górnictwie węgla kamiennego wymaga zatem połączenia wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości oraz górnictwa i geologii inżynierskiej. Od wielu lat efekty synergii towarzyszące temu interdyscyplinarnemu połączeniu realizowane są w ramach badań prowadzonych w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Celem niniejszego artykułu jest inwentaryzacja i charakterystyka dotychczasowych efektów badań prowadzonych w ramach ekonomiki górnictwa w Instytucie Ekonomii i Informatyki w zakresie zarządzania kosztami zorientowana na wskazanie wciąż istniejących luk badawczych wymagających uzupełnienia w przyszłości.
EN
Separating mining economics as one of industry economics within the economic sciences is not only practical - it is also dictated by the specific character of mining production which depends on natural resources and on the intensity of natural hazards that are characteristic for this production. Adapting economic and financial solutions for the purpose of hard coal mining requires, therefore, linking the knowledge in the fields of economy, finances and accounting with the knowledge about mining and engineering geology. For many years, the results of synergy that accompany that interdisciplinary union have been implemented within the research conducted at the Institute of Economy and Informatics at the Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology. The aim of this paper is to survey and to characterize the current results of research carried out in the scope of mining economics at the Institute of Economy and Informatics in the field of cost management, that aims to identify research gaps that would have to be filled in in the future.
Rocznik
Tom
Strony
157--169
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania; Tel.: +48/32/2777308
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Dubiński, J., Turek, M. (2008). Sposób tworzenia scenariuszy rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Policy, 24, 1/2.
 • 2. Dubiński, J., Turek, M. (2014). Chances and threats of hard coal mining development in Poland - the results of experts’ research. Archive of Mining Sciences, 59, 2.
 • 3. Jonek-Kowalska I., Turek, M. (2013). Cost rationalization of maintaining post-industrial regions. Polish Journal of Environmental Studies, 22, 3.
 • 4. Jonek-Kowalska, I. (2017). How do turbulent sectoral conditions sector influence the value of coal mining enterprises? Perspectives from the Central-Eastern Europe coal mining industry. Resources Policy.
 • 5. Jonek-Kowalska, I. (red.) (2013). Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia. Warszawa: Difin.
 • 6. Jonek-Kowalska, I., Michalak, A. (2011). Finansowanie inwestycji rozwojowych w górnictwie węgla kamiennego a wartość przedsiębiorstw górniczych. Warszawa: PWN.
 • 7. Jonek-Kowalska, I., Turek, M. (2017). Dependence of total production costs on production and infrastructure parameters in the Polish hard coal mining industry. Energies, 10, 10.
 • 8. Michalak, A. (2016). Modele kosztu kapitału i ich implementacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym. Warszawa: Difin.
 • 9. Michalak, A., Jonek-Kowalska, I. (2012). Ryzyko, koszt kapitału i efektywność w procesie finansowania inwestycji rozwojowych w górnictwie węgla kamiennego. Warszawa: PWN.
 • 10. Michalak, A., Nawrocki, T. (2015). Analiza porównawcza kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego w ujęciu międzynarodowym. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 31, 2.
 • 11. Michalak, A., Turek, M. (2012). A method of pricing an asset lost in a mining catastrophe. Archive of Mining Sciences, 57, 3.
 • 12. Sojda, A., Ziemski, J. (2017). Model racjonalnego wykorzystania budżetu publicznego w walce z niską emisją - elementy koncepcji modelu. W M. Turek (red.), Niska emisja - jak skutecznie ją zwalczyć? Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 • 13. Turek, M. (2013a). System zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego. Warszawa: Difin.
 • 14. Turek, M. (2015). Techniczno-organizacyjne aspekty zgazowywania węgla w pod-ziemiach czynnej kopalni, na przykładzie eksperymentu przeprowadzonego w kopalni Wieczorek. Przemysł Chemiczny, 94, 6.
 • 15. Turek, M. (red.) (2013b). Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Warszawa: Difin.
 • 16. Ziemski, J., Sojda, A. (2017). Możliwość wykorzystania metodyki LCA w rozwiązywaniu problemu niskiej emisji. W M. Turek (red.), Niska emisja - jak skutecznie ją zwalczyć? Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-848177ab-d800-490d-aa4c-13d8fcebef3f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.