Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-83fec43b-7a0b-48d6-96e9-e414aeaa396c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badanie sondy lambda w systemie Motronic

Autorzy Duer, S.  Warczyk, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Use of service knowledge in the diagnosis of network CAN
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono problematykę badania układu sondy lambdda w systemie Motronic. Celem prowadzonych badań diagnostycznych jest określenie stanu sprawności układu sondy lambdda. Sonda lambdda ma duży wpływ z jednej strony na optymalne zużycie paliwa, a z drugiej strony na czystość spalin. Podstawowe badanie przy użyciu typowych metod i typowych narzędzi pomiarowych jest nie wystarczające. Pełniejszym badanie w układzie sony lambdda możliwym do wykonania „map roboczych”. W tym celu dokonuje się pomiarów sygnałów sterujących w układzie wtrysku paliwa jest czas wtrysku paliwa. Na podstawie tych pomiarów wykreślane są „mapy robocze”. Znajomość „map roboczych” w dalszym etapie badań są jest podstawą do analizy uzyskanych wyników pomiarowych z danymi zawartymi w bazach serwisowych np. bazie serwisowej „AutoData”. Sposób diagnostyki polega głównie na sprawdzeniu poprawności parametrów sygnałów badanych z ich sygnałami wzorcowymi zawartymi w bazie serwisowej.
EN The issues are presented in the study of the probe lambdda system Motronic. The aim of the study is to determine the diagnostic performance status of the probe lambdda. Poll lambdda has a big influence on the one hand for optimum fuel consumption and on the other hand, the purity of exhaust gases. The basic test using conventional methods and common tools of measurement is not sufficient. Fuller examination system lambdda possible to do "map work." For this purpose, the measurement control signals to the fuel injection system is a fuel injection time. On the basis of these measurements are plotted "maps working". Knowledge of the "working map" in the next stage of research are the basis for the analysis of the results from the measurement data contained in databases such service. Based service "Autodata". Method for the diagnosis relies mainly on checking the correctness of signal parameters studied with the calibrating signals contained in the database service.
Słowa kluczowe
PL sterownik silnika   sonda lambda   system Motronic  
EN motor controller unit   lambda probe   system Motronic  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 153--158
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., il., tab., schematy, wykr.
Twórcy
autor Duer, S.
autor Warczyk, S.
  • student - Politechnika Koszalińska, Wydział Technologii i Edukacji, ul. Sniadeckich 2, 75-620 Koszalin, szyszka5000@hotmail.com
Bibliografia
1. Banaszek K. Struski B., Duer S.: Zastosowanie ogniw paliwowych PEM w pojazdach samochodowych. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 8/2016, str., 226-229.
2. Duer S.: Laboratorium elektrotechniki samochodowej. Tom I. Wyd. Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2009, str. 199.
3. Duer S., Duer R., Duer P.: Tor pomiarowy dla systemu diagnozującego układ sterowania silnikiem samochodowym typu Motronic. Słupskie XII Forum Motoryzacji „Innowacje w motoryzacji dla ochrony środowiska” Słupsk, 2009, str. 79-86.
4. Duer S., Zajkowski K., Duer R.: Diagnostyka w układzie zasilania elektrycznego pojazdu samochodowego. „ XV Conference Computer Applications in Electrical Engineering” Poznan University of Technology, Poznan, April 19-21, 2010, pp. 255-256.
5. Duer S., Zajkowski K.: Laboratorium elektrotechniki samochodowej. Tom II. Wyd. Politechniki Koszalińskiej. Koszalin, 2010, str. 210.
6. Duer S.: Laboratorium mechatroniki samochodowej. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2014. str. 196.
7. Duer S., Zajkowski K.: Badanie laboratoryjne rozrusznika samochodowego. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe Nr 6/2016 s.840-843/1835, ISSN 1509-5878
8. Duer S.: Badanie układu samodiagnostyki w systemie Motrinic ML 4.1. AUTOBUSY, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 6/2016, str., 840-843.
9. Duer S., Grzyb J.: Wykorzystanie serwisowych bazy wiedzy w diagnostyce sieci CAN. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6/2016, str., 836-839.
10. Duer S., Dołgopoł K.: Badanie przepływomierza powietrza z wykorzystaniem diagnoskopu FSA 720 Bosch. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6/2016, str., 833-835.
11. Duer S., Zajkowski K. Z. Palkova, O. Lukac,: Diagnoskopowe badanie sieci CAN. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe Nr 8/2016 s.78-81/355, ISSN 1509-5878
12. Duer S: Badanie laboratoryjne alternatora. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 8/2016, str. 71-74.
13. Duer S., Hintzka P., Banaszek B., Struski B.: Badanie sondy λ z użyciem diagnoskopu. AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 8/2016, str., 75- 77
14. Kamiński G., Kosk J., Przyborowski W.: Laboratorium maszyn elektrycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
15. Kneba Z., Makowski S.: Zasilanie i sterowanie silników. WKiŁ Warszawa 2004
16. Gajek A., Juda Z.: Czujniki. WKŁ, Warszawa, 2008.
17. Gładysek J., Gładyszek M.: Poradnik diagnostyki samochodowej. Wyd., Kraków, 2008.
18. Podstawy działania samochodowych instalacji elektrycznych. Poradnik Serwisowy, nr 1/2006.
19. www.auto-online.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-83fec43b-7a0b-48d6-96e9-e414aeaa396c
Identyfikatory