Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-83e8ad86-dced-4c26-aa41-6e62147b52e0

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Tytuł artykułu

Aspekty wykorzystania kogeneracji i generacji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii

Autorzy Zuchora, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Renewable energy sources and cogeneration costs in aspects of distributed generation
Konferencja XVIII Konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE’2017 (XVIII; 07.06-09.06.2017; Jastrzębia Góra, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Referat prezentuje zgromadzone doświadczenia i wnioski na temat odnawialnych źródeł energii i generacji rozproszonej funkcjonującej w strukturach scentralizowanego systemu elektroenergetycznego. Wnioski wypracowane z udziałem kogeneracji i źródeł energii różnego pochodzenia uwzględniają konieczność przystosowania systemów generacji rozproszonej do funkcjonowania w elektroenergetycznym systemie scentralizowanym. Referat uwzględnia perspektywy funkcjonowania energetyki prosumenckiej i akcentuje sposób zagospodarowania systemów mikroenergetycznych w scentralizowanym systemie elektroenergetycznym. Skojarzone wytwarzanie energii, przy współudziale źródeł odnawialnych, jest opiniowane w poszczególnych rozdziałach referatu a zauważone problemy i możliwe rozwiązania powstałe w wielowymiarowej energetyce są w publikacji dyskutowane.
EN Author in paper chapters notes that the restructuring of conventional energy power system into a distributed energy system may seek to achieve the effect of increasing number of energy produced from renewable sources and improve efficiency in the power energy infrastructure. The paper presents the collected experience and conclusions on renewable energy and distributed generation functioning in the structures of a centralized energy power system. Can be assumed that some of the aspects of distributed generation noted in the article can be practically used. Reached conclusions include the need to reorganize the conventional energy system with the participation of cogeneration and energy sources of different origin in order to adapt them to the idea of distributed generation. On the basis of the research author notes that distributed energy can be installed in the available infrastructures of power system, and can work in combination due to reduced power transmission losses and achieve greater efficiency in compared to conventional centralized power system. The paper takes into account the perspective of the functioning the prosumer energy system and accentuates the manner of management micro energy systems in conventional power system. The author notes that as a consequence of unplanned aftermath in the energy system components belonging to the structure of the system can be transformed and their effects in stages of restructuring, can be difficult to predict. Combined production of energy with the help of renewable energy is giving opinions in the individual sections of the paper and noticed problems and possible solutions resulting in a multidimensional synergy of energy are discussed in the publication. In this study ways of working and functions of renewable energy in conventional energy systems operating in cogeneration can be interpreted as aspects of distributed energy.
Słowa kluczowe
PL kogeneracja   odnawialne źródła energii   koszty energii  
EN cogeneration   renewable energy sources   energy costs  
Wydawca Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Rocznik 2017
Tom Nr 53
Strony 151--154
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., wykr., rys.
Twórcy
autor Zuchora, K.
Bibliografia
1. Connolly, David, H. Lund, and B. V. Mathiesen. "Smart Energy Europe: The technical and economic impact of one potential 100% renewable energy scenario for the European Union." Renewable and Sustainable Energy Reviews 60 (2016): 1634-1653.
2. Energy, E. U. "Transport and GHG Emissions: Trends to 2050." Reference scenario (2013).
3. Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1684.
4. Secretariat, Climate Change. "Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol on its seventh session, held in Durban from 28 November to 11 December 2011." (2011).
5. Duffy, Aidan, Martin Rogers, and Lacour Ayompe. Renewable energy and energy efficiency: assessment of projects and policies. John Wiley & Sons, 2015.
6. Panwar, N. L., S. C. Kaushik, and Surendra Kothari. "Role of renewable energy sources in environmental protection: a review." Renewable and Sustainable Energy Reviews 15.3 (2011): 1513-1524.
7. Falvo, Maria Carmen, and Luigi Martirano. "From smart grids to sustainable energy microsystems." Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2011 10th International Conference on. IEEE, 2011.
8. Zuchora K., Miller P.: Analiza możliwości wykorzystania kogeneracji w energetyce rozproszonej z zastosowaniem elementów optymalizacji. Rynek energii elektrycznej, energetyka rozproszona, Politechnika Lubelska, 2016 r., s. 102-113.
9. Zuchora K.: Miller P.: Wybrane aspekty optymalizacji mikrosystemu elektroenergetycznego wykorzystującego odnawialne źródła energii i technologie kogeneracji. Zarządzanie energią i telekomunikacja ZET 2016, materiały i studia, Kaprint, luty 2016 r., s. 83-93.
10. Ustawa, O. Z. E. "Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r." Dz. U 2015 (2015).
11. Ustawa, O. Z. E. "Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 czerwca 2016 r." Dz.U. 2016 poz. 925
12. L. Martirano, S. Fornari, A. Di Giorgio and F. Liberati, "A case study of a commercial/residential microgrid integrating cogeneration and electrical local users," 2013 12th International Conference on Environment and Electrical Engineering, Wroclaw, 2013, pp. 363-368.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-83e8ad86-dced-4c26-aa41-6e62147b52e0
Identyfikatory