PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zagadnienia logistyki zwrotnej w stacjach demontażu pojazdów

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Issues of returning logistics in vehicle disassembling stations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wstęp i cel: Obecnie występuje w całym świecie tendencja wzrostu ogólnej liczby pojazdów samochodowych, co wymusza zmiany w podejściu do zagadnień logistycznych odnośnie pojazdów wycofanych z eksploatacji, ponownego wykorzystania części i materiałów. Wymagania prawne i nowe ustawodawstwo zmuszają producentów pojazdów do takiego konstruowania samochodów, by powtórnie można było wykorzystać poszczególne elementy i materiały użyte przy produkcji. Stawia to nowe wymagania odnośnie zagadnień związanych z logistyką zwrotną, jako konkretnych operacji logistycznych w całym łańcuchu dostaw. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na główne problemy logistyki zwrotnej w stacjach demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zarządzania odzyskiem części i elementów oraz materiałów w usługach motoryzacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na elementy wyposażenia i części wymontowane z pojazdów, których ponowne wykorzystanie zagraża bezpieczeństwu. Materiał i metody: Materiał stanowią źródła z literatury z zakresu logistyki zwrotnej w usługach motoryzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów złomowania i likwidacji pojazdów. W pracy zastosowano metodę analizy teoretycznej. Wyniki: W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące procesów logistyki zwrotnej, która obejmuje przeciwstawne przemieszczanie się produktów w całym łańcuchu dostaw. Zarządzanie procesami logistyki zwrotnej może przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i wymiernych korzyści ekonomicznych dzięki recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu elementów i podzespołów z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wniosek: Logistyka zwrotna dotycząca zagadnień związanych ze zbiórką odpadów i recyklingu części pochodzących z pojazdów samochodowych powinna opierać się na gruntowej znajomości i selekcji materiałowej elementów wyposażenia, których ponowne użycie nie zagraża bezpieczeństwu i nie wpływa negatywnie na ekologię i środowisko.
EN
Introduction and aim: Currently, there is a tendency in the global growth of the total number of motor vehicles, which necessitates changes in the approach to logistic issues regarding end-of-life vehicles, re-use of parts and materials. Legal requirements and new legislation force vehicle manufacturers to design cars in such a way that individual elements and materials used in production can be reused. This places new demands on issues related to reverse logistics as specific logistics operations throughout the supply chain. This article focuses on the main problems of reverse logistics in dismantling stations for end-of-life vehicles, management of recovery of parts and components and materials in automotive services. Particular attention has been paid to the equipment and parts removed from vehicles whose re-use threatens safety. Material and methods: The material is a source of literature in the field of reverse logistics in automotive services, with particular emphasis on the processes of vehicle scrapping and liquidation. The method of theoretical analysis was used in the work. Results: The article presents selected aspects related to the use of reverse logistics processes, which includes the opposing movement of products throughout the entire supply chain. The management of reverse logistics processes can contribute to reducing environmental pollution and tangible economic benefits by recycling and reusing components and components from end-of-life vehicles. Conclusion: Return logistics regarding issues related to waste collection and recycling of parts originating from motor vehicles should be based on thorough knowledge and selection of material elements of equipment, the reuse of which does not threaten safety and does not have a negative impact on ecology and the environment.
Rocznik
Tom
Strony
69--76
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie, Wydział Systemów Automotive
  • Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie, Wydział Systemów Automotive
Bibliografia
  • [1] Abramek K.F., Uzdowski M.: Pojazdy samochodowe. Podstawy obsługiwania i napraw. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009, s. 269.
  • [2] Abramek K. F.: Recykling niektórych części pojazdów samochodowych. Autobusy Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe Nr 12/2008, s. 48-49.
  • [3] Klyus O., Michalski R., Tilipałow W.: Proces naprawy maszyn - teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2002, s. 201.
  • [4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz.U. z 2005 r., Nr 201, poz. 1666).
  • [5] Uzdowski M., Abramek K.F., Garczyński K.: Pojazdy samochodowe. Eksploatacja techniczna i naprawa. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003, s. 295.
  • [6] https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/308-artykuly-na-plycie-cd-6/5098-artykul (dostęp, 15.11.2017).
  • [7] http://e-czytelnia.abrys.pl/recykling/2005-10-192/recykling-odpadow-1225/recykling-tworzyw-sztucznych-w-przemysle-samochodowym-5316 (dostęp, 10.11.2017).
  • [8] http://www.e-gospodarkaodpadami.pl/techniki-i-technologie/recykling-samochodow-wycofanych (dostęp, 12.11.2017).
Uwagi
Opracowanie w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-83cf774a-552a-4c60-9eb6-9ab041288ca5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.