Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-83cd617a-1088-4d85-a2a5-64c3851c50f5

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój regionalnego transportu ładunków w warunkach inwestycyjnych ograniczeń jego operatorów

Autorzy Krupska, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Sustainable development of local freight transport, subject to the conditions of investment constraints imposed by its owners
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Operatorzy transportu ładunków chcąc działać według wytycznych Białej Księgi 2011 muszą rozwijać się w sposób zgodny z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Oznacza to konieczność wdrożenia programu technicznej i technologicznej wymiany potencjału transportowego, który ma na celu minimalizację negatywnych skutków dla środowiska. Przedsiębiorstwa transportu regionalnego stają więc przed problemem polegającym na doborze sposobu finansowania działalności w taki sposób, aby wytworzyć produkcję transportową zgodnie z oczekiwaniami rynku. Jednak trudna sytuacja finansowa wielu przedsiębiorstw transportowych powoduje, że nie są one zdolne do osiągnięcia takiego poziomu akumulacji finansowej, który pozwolił by na sfinansowanie inwestycji zapewniających rozwój wymagany przez koncepcję zrównoważonego rozwoju. Dlatego też przedsiębiorstwa te zmuszone są do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
EN Sustainable grow this widely accepted, one of the of European socio-economic policy directions. In the spirit of the concept of sustainable growth is also place for formula ting rules for the growth of a regional freight transport companies. Growth of requirements bound on operators of transport, is forcing the companies to perform their services move to implemental comprehensive program of technical and technological change of transport capacity, adapted to the requirements of sustainable growth, thus aiming to ensure an adequate level of mobile cargo, at the lowest possible environmental burden. However, the difficult financial situation of many transport companies means that they are notable to achieve this level of financial accumulation, which allows the financing of investment, which is required to ensure the sustainable development concept. Therefore, companies are forced to seek alternative sources of financing investment projects, such as leasing or venture capital.
Słowa kluczowe
PL rozwój zrównoważony   regionalny transport ładunków   źródła finansowania  
EN sustainable growth   regional transportation of goods   sources of funding  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2016
Tom nr 3
Strony 121--128, CD1
Opis fizyczny Bibliogr 21 poz.
Twórcy
autor Krupska, J.
  • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
[1]Biała Księga, Bruksela 28.03.2011
[2]Figura J., Zrównoważony rozwój transportu a jakoś usług w sektorze transport – spedycja -logistyka /w /: Zrównoważony rozwój transportu wyzwaniem XXI wieku, (współautor) Materiałykonferencyjne UG , Sopot 2009.
[3]Funkcjonowanie i rozwój transportu. D. Rucińska i E. Adamowicz (red.). Fundacja Rozwoju UG,Gdańsk 2004.
[4]Koźlak A., Ekonomika transportu: Teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. UG, Gdańsk 2008.
[5]Leszczyński Z., Skowronek –Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, War-szawa 2004.
[6]Letkiewicz A., Gospodarowanie w transporcie samochodowym, Wyd. UG, Gdańsk 2006.
[7]Niska rentowność działalności uderza w firmy transportowe: Rzeczpospolita z dnia 20.12.2010.
[8]Polski transport a Unia Europejska, D. Rucińska i E. Adamowicz (red.)., Fundacja Rozwoju UG,Gdańsk 2006.
[9]Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2007.
[10]Rutkowski A., Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2003.
[11]Szałucki K., Przedsiębiorstwa transportowe: warunki mechanizmy równowagi. Wyd. UG, Gdańsk1999
[12]Tamowicz P., Rot P., Informator: Fundusze venture capital w Polsce, ARP, Warszawa 2002.
[13]Transport, W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król (red.), PWN, Warszawa 2009.
[14]Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym: praca zbiorowa pod red. M. Burchard-Dziubińkiej, A. Rzeńcy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
[15]Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami”, H. Brdulak i T. Gołębiowski(red.), SGH w Warszawie, Warszawa 2005.
[16]Zrównoważony rozwój transportu, reformy regulacyjne, konkurencyjność – aspekty transportowei regionalne, Z. Marciniak (red.), SGH, Warszawa 2010.
[17]http://bip.mi.gov.pl
[18]http://mojafirma.infor.pl/fundusze-unijne/dotacje/
[19]http://odpowiedzialnybiznes.pl
[20]http://outsourcingit.pl
[21]www.mos.gov.pl
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-83cd617a-1088-4d85-a2a5-64c3851c50f5
Identyfikatory