Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-83b37d39-1293-4e4b-8dce-3059c9abeae3

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Azbest w instalacjach podziemnych

Autorzy Obmiński, A. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Asbestos in underground installations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat materiałów izolacyjnych zawierających azbest, stosowanych w sieciach ciepłowniczych. Zaprezentowano wyniki badań zanieczyszczenia powietrza w komorach ciepłowniczych, które mogą mieć bardzo wysoki poziom stężenia pyłów azbestu i stanowić zagrożenie dla pracowników.
EN The paper presents basic information on insulation materials containing asbestos in the district heating network. The paper presents the results of a study of pollution in the chambers, which may have very strong level of asbestos contamination in the air and may to pose a threat to staff.
Słowa kluczowe
PL instalacja podziemna   system grzewczy   izolacja cieplna   osłona izolacyjna   azbestocement   identyfikacja zagrożenia  
EN underground installation   heating system   heat insulation   insulating jacket   asbestos-cement   threat identification  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2017
Tom nr 11
Strony 39--40
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., tab.
Twórcy
autor Obmiński, A.
  • Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, a.obminski@itb.pl
Bibliografia
[1] Dragończyk Aleksander. 1976. Materiałoznawstwo i technologia dla monterów izolacji cieplnych. Warszawa. Arkady.
[2] Jaroszewski Wojciech. 1976. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Warszawa. Wydawnictwo Geologiczne.
[3] Katalog Elementów Sieci Cieplnych, KESC-77, Zeszyt: Izolacje cieplne rurociągów. 1977. Warszawa.
[4] Korngut Józef, Zbigniew Krzewiński, Wojciech Łącki. 1963. Wyroby azbestowo-cementowe. Produkcja i zastosowanie. Warszawa. Arkady.
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31).
[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089).
[7] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817).
[8] Tymczasowe Wytyczne Stosowania Izolacji Cieplnej Rurociągów prowadzonych w kanałach podziemnych i napowietrznych. 1987.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-83b37d39-1293-4e4b-8dce-3059c9abeae3
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2017.11.16