Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8350aa93-a681-4824-b2fd-c294a247d172

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Oddziaływanie Huty Cynku Oława na środowisko glebowe terenów przyległych, w świetle całkowitej zawartości metali ciężkich w poziomach powierzchniowych gleb miasta Oławy

Autorzy Cuske, M.  Marcinkiewicz, M.  Szopka, K.  Karczewska, A.  Pora, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of Oława Zinc Smelter on soil environment of adjacent areas in the light of total content of heavy metals in surface levels of Oława soils
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy jest określenie zawartości wybranych metali ciężkich w poziomach powierzchniowych gleb zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ZM „Silesia” S.A. Oddział Huta Oława. Przeprowadzone analizy wykazały, że wieloletnia działalność huty istotnie wpływa na poziom zanieczyszczenia gleb w Oławie. Stwierdzono nadmierne wzbogacenie gleb w cynk i ołów, co jest efektem specyfiki działalności prowadzonej przez zakład.
EN The aim of the study is analysis of heavy metals in surface levels of soils located in ZM “Silesia” S.A., Zinc Smelter Oława vicinity. Research showed that long-term smelter activity has a significant impact on the contaminated level of soils in Oława. It was ascertained excessive soil icrease in zinc and lead what is a result of the specific activity of the smelter.
Słowa kluczowe
PL Huta Cynku Oława   gleby zanieczyszczone   metale ciężkie  
EN Zinc Smelter Oława   contaminated soils   heavy metals  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2013
Tom nr 149 (29)
Strony 42--50
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Cuske, M.
  • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor Marcinkiewicz, M.
  • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor Szopka, K.
  • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor Karczewska, A.
  • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor Pora, E.
  • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
1. ALLOWAY B. 1995. Heavy metals in soils. Blackie Academic and Professional. Glasgow.
2. GREINERT A. 2008. Normy zawartości metali ciężkich w glebach w Polsce i UE w kontekście ich mobilności w warunkach presji urbanistycznej [W:] Ekotoksykologia w ochronie środowiska / red. B. Kołwzan, K. Grabas - Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski, s. 121-128.
3. GREINERT A. 2000. Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych. Wyd. Politechniki Zielonogórskiej; ss. 216.
4. KABAŁA C., SINGH BR. 2001. Fractionation and mobility of copper, lead, and zinc in soil profiles in the vicinity of a copper smelter. Journal of Environmental Quality, 30(2): 485-492.
5. KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa.
6. KARCZEWSKA A. 2002. Metale ciężkie w glebach zanieczyszczonych emisjami hut miedzi – formy i rozpuszczalność. Rozprawa habilitacyjna. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu. Rozprawy CLXXXIV, 432. Wrocław.
7. KARCZEWSKA A. 2008. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wydawnictwo UWP, Wrocław.
8. KARCZEWSKA A., KABAŁA C. 2010. Gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi i arsenem na Dolnym Śląsku - potrzeby i metody rekultywacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, rolnictwo XCVI, Nr 576, 59-79.
9. MCBRIDE M. 1994. Environmental chemistry of soils. Oxford University Press. New York.
10. MEINHARDT B., DANIELSKA I., KUBACKA L., HANULA P. 2012. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb w województwie dolnośląskim w 2011 roku. WIOŚ, Wrocław.
11. OSTOJSKI K. 2000. Ochrona środowiska w Hucie Oława S. A. 1960-1999, [w:] Rudy i Metale Nieżelazne R 45 nr 6, Wyd. SIGMA-NOT, 400-403.
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U.Nr.165 poz. 1359).
13. STANDIO J. 2011. Huta „Oława” w Oławie. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Oława.
14. WŁADYCZKA A. 2007. Badania jakości gleb na terenie powiatu oławskiego w 2007 roku. Ars Vitae, Wrocław.
15. WOLAK W., LEBODA R., HUBICKI Z. 1995. Metale ciężkie w środowisku i ich analiza. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Chełm.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8350aa93-a681-4824-b2fd-c294a247d172
Identyfikatory