Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-833ed6d5-2919-4228-a6f8-0d9e0f38e5ae

Czasopismo

Cement Wapno Beton

Tytuł artykułu

Zaprawy i betony ze spoiw trójskładnikowych i ich właściwości

Autorzy Bilek, V. 
Treść / Zawartość http://www.cementwapnobeton.pl/
Warianty tytułu
EN Development and properties of concretes with ternary binders
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Przygotowano próbki zapraw i betonów, stosując w tym celu cement portlandzki CEM I 42,5R, zmielony, granulowany żużel wielkopiecowy, popiół lotny i wapień. Wprowadzono częściowe zastępowanie cementu jednym lub dwoma dodatkami mineralnymi i zbadano właściwości uzyskanych zapraw i betonów, ze spoiw dwu- i trójskładnikowych. Dodatek wapienia razem z żużlem lub popiołem lotnym korzystnie wpływał na wytrzymałość po 24 h (efekt synergiczny). Natomiast korzystny wpływ właściwości pucolanowych żużla uwidaczniały się w późniejszym okresie, szczególnie po 28 dniach. Odporność na działanie mrozu betonów ze spoiwami trójskładnikowymi (popiół + wapień) jest znacznie lepsza niż tylko z dodatkiem popiołu lotnego. Trójskładnikowe spoiwa także zmniejszają znacznie ekspansję wywołaną reakcją wodorotlenków sodu i potasu z krzemionką.
EN The samples of mortars and concretes were produced using Portland cement CEM 142.5, ground, granulated blastfumace slag, fly ash and limestone. The partial replacement of Portland cement with one or two of these mineral additions were applied and the properties of mortars and concretes from binary and ternary binders were studied. The addition of limestone together with slag or fly ash has the advantageous effect on early strength after 24 h (synergic effect). However, the beneficial pozzolanic properties of slag caused the increase of strength after longer period, particularly after 28 days. The frost resistance of concrete from ternary binders (fly ash and limestone) is much higher than with the fly ash only. The ternary binders decrease significantly also the expansion caused by the alkali-silica reaction.
Słowa kluczowe
PL beton   zaprawa cementowa   spoiwo dwuskładnikowe   spoiwo trójskładnikowe   popiół lotny   żużel wielkopiecowy   wapień   właściwości mechaniczne   skurcz  
EN concrete   cement mortar   binary binder   ternary binder   fly ash   blast furnace slag   limestone   mechanical characteristics   shrinkage  
Wydawca Fundacja Cement, Wapno, Beton
Czasopismo Cement Wapno Beton
Rocznik 2013
Tom R. 18/80, nr 6
Strony 343--352
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., tab.
Twórcy
autor Bilek, V.
  • Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno
Bibliografia
4. V. Bilek, Freezing and thawing resistance of Self-Compacting Concrete with different mineral admixtures, in V. M. Malhotra (Eds) Proceedings of 8th CANMET/ACI Conference on Durability of Concrete, Montreal 2006, Supplementary papers.
5. M. F. Carrasco, G. Menéndez, V. Bonavetti, E. F. Irassar, Strength development of ternary blended cement with limestone filler and blast furnace slag, Cem. Concr. Comp. 25, 61-67 (2003).
6. E. H. Kadri, S. Aggoun, G. De Schutter, Combined effect of chemical nature and fineness of mineral powders on Portland cement hydration, Mat. and Struct. 43, 665-673 (2010).
7. G. Kakali, S. Tsivilis, E. Aggeli, M. Batti, Hydration products of C3A, C3S and portland cement in the presence of CaCO3, Cem. Concr. Res., 30, 1073-1077 (2000).
8. A. Badanoiu, Z. Ghizdavet, S. Stoleriu, Ternary blended binders with limestone filler and active mineral admixtures, 1-0227 – 1-0234, Proc of Int. Conf. Ibausil 2006, Weimar, Germany.
9. V. Bilek, Ternary binders development and some properties, in: Dostizenia i problemy materialovedenija i modernizacii stroitelnoj industrii edited by R. Rakhimov, 190 – 194, Kazan University Publising, Kazan, Russia (2004), (in Russian).
10. K. De Weerdt, K. O. Kjellsen, E. Sellevold, H. Justnes, Synergy between fly ash and limestone powder in ternyry cements, Cem. & Concr. Comp. 33, 30-38 (2011).
11. T. C. Powers, T. L. Brownyard, „Studies of the physical properties of hardened Portland cement paste,“ ACI Journal 8/1947, reprinted in Concr. Int., 25, 9, 31–42.
12. K.L., Scrivener, A. Bentur, P.L. Pratt, Adv. Cem. Res., 1, 230, (1988).
13. P. Rovnanikova, Calcium hydroxide content in concretes with silicate admixtures, in V. Bilek, (Eds) workshop „Concretes with ternary binders“, Kobyli, Czech Republic 2011, in Czech.
14. M. Thomas, The effect of supplementary cementing materials on alkali-silica reaction: A review. Cem. Concr. Res., 41, 1224–1231 (2011).
15. W. Kurdowski, A. Garbacik, B. Trybalska, Type of cement and phase formed during corrosion of mortar with opal addition in 1 N solution of NaOH, Cement Wapno Beton, 72, 98-107, (2005).
16. V. Bilek sr., V. Bilek jr., K. Krutil, K. Krutilova, “Some aspect of durability of concrete with ternary binders, 8th CCC Durability of concrete, 359-364, Plitvice Lakes, Croatia 2012, ISBN 978-953-7621-14-8.
17. V. Bilek, The use of concrete filer as mineral admixture in concrete, Proc. Of 8th Int. Conf. Concrete in the Low Carbon Era, 661-670, 9-11 July 2012, Dundee, Scotland.
Uwagi
Błędna numeracja bibliografii
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-833ed6d5-2919-4228-a6f8-0d9e0f38e5ae
Identyfikatory