Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-833dbcba-a88a-4968-ae2c-a7c686cb9853

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Modyfikacja strukturalna konstrukcji płyty spodniej generatora 113 MW

Autorzy Bednarz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Structural modification of bottom plate of 113 MW generator
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawione są wyniki przeprowadzonych badań, których celem była identyfikacja częstotliwości i postaci drgań własnych płyty spodniej generatora przy wykorzystaniu wymuszenia eksploatacyjnego w postaci nominalnej pracy turbozespołu. Praca swoim zakresem obejmuje:1. symulacje komputerowe w oparciu o wcześniej przeprowadzone pomiary drgań; 2. opracowanie koncepcji modyfikacji strukturalnej w oparciu o obliczenia z wykorzystaniem modelu elementów skończonych generatora.
EN The paper presents the results of conducted research aimed at identifying the frequency and the form of vibration of the generator bottom plate using as the excitation the nominal turbine operation. The work includes: 1. computer simulations based on previously performed vibration measurements; 2. Development of a concept of structural modification of generator bottom plate based on calculations using finite element model.
Słowa kluczowe
PL generator 113 MW   drgania płyt   model elementów skończonych  
EN 113 MW generator   plate vibration   finite elements model  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 709--715, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Bednarz, J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, bednarz@agh.edu.pl
Bibliografia
1. Bednarz J.: Model-based diagnostics of rotating machinery: application of OMAX method and NARX model in identification and diagnostics of steam and wind turbines, Germany, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010.
2. Cauberghe B.: Applied frequency-domain system identification in the field of experimental and operational modal analysis, praca doktorska Vrije Uniwersiteit Brussel, 2004.
3. Haylen W., Lammens S., Sas P., Modal Analysis Theory and Practice, KU Leuven, 1997.
4. Kurowski P.: Modal-model applications for large energetics machines, Key Engineering Materials Vol. 347, 2007, pp. 221 – 226, 2007.
5. Kurowski P., Bednarz J.: Comparison of modal parameters determined in operational conditions by means of the OMA and OMAX method, Structural health monitoring 2008 : proceedings of the fourth European workshop: Cracow, Poland, July 2–4, 2008 Lancaster, Pennsylvania: DEStech Publications, Inc., 2008.
6. Lisowski W.: Wybrane problemy automatyzacji eksperymentalnej analizy modalnej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006.
7. Uhl T., Lisowski W., Kurowski P., In-operation modal analysis and its application, Wydawnictwo Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH, 2001.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-833dbcba-a88a-4968-ae2c-a7c686cb9853
Identyfikatory