Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-833b6b5a-c898-4e09-a0a5-14178684de31

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Parametry petrofizyczne łupków z gazem na podstawie pomiarów z wykorzystaniem porozymetrii rtęciowej, zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego i adsorpcji oraz desorpcji par azotu

Autorzy Jarzyna, J.  Puskarczyk, E.  Semyrka, R.  Krakowska, P.  Wójcik, A.  Wawrzyniak-Guz, K.  Zorski, T.  Czepirski, L.  Szczurowski, J.  Bałys, M. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Petrophysical properties of shale gas on the basis of mercury porosimetry, nuclear magnetic resonance experiment and adsorption/desorption of nitrogen vapors
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Trzy metody pomiarów laboratoryjnych opartych na różnych procesach fizycznych, tj. porozymetrię rtęciową, badania z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego oraz adsorpcję i desorpcję par azotu wykorzystano do badania fizycznych własności skał mułowcowych wieku sylurskiego i ordowickiego z obszaru syneklizy bałtyckiej. Do analiz włączono także inne parametry, np. gęstość i TOC. Wartości parametrów dla wybranych próbek przedstawiono w tabeli i na wykresach dla zilustrowania różnorodności badanych mułowców ogniwa Jantaru i formacji Sasina.
EN Three methods based on different physical phenomena, i.e. mercury porosimetry, NMR experiment and adsorption/desorption of nitrogen vapors were used to determine various parameters of the Silurian and Ordovician mudstones from the Baltic Syneclize. Selected other parameters like density and TOC were included into analyses. Values of parameters for the selected samples were presented in the table and in the plots to illustrate variability of Mudstones from the Jantar Member and Sasino Formation.
Słowa kluczowe
PL formacje łupkowe   parametry petrofizyczne   magnetyczny rezonans jądrowy   adsorpcja par azotu   desorpcja par azotu  
EN shale formations   petrophysical properties   nuclear magnetic resonance (NMR)   nitrogen vapors adsorption   nitrogen vapors desorption  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 479--484
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Jarzyna, J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
autor Puskarczyk, E.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
autor Semyrka, R.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
autor Krakowska, P.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
autor Wójcik, A.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
autor Wawrzyniak-Guz, K.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
autor Zorski, T.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
autor Czepirski, L.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
autor Szczurowski, J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
autor Bałys, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
Bibliografia
[1] Thommes M., Kaneko K., Neimark A.V., Olivier J.P., Rodriguez-Reinoso F., Rouquerol J., Sing K.S.W. – Physisorption of gases, with special reference to the evaluation of surface area and pore size distribution (IUPAC Technical Report), Pure and Applied Chemistry 2015, vol. 87(9 – 10), pp. 1052 – 1069.
[2] NIST 2006, Porosity and Specific Surface Area Measurements for Solid Materials.
[3] ISO 9277:2010 Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption – BET method.
[4] ISO 15901-2:2006 Pore size distribution and porosity of solid materials by mercury porosimetry and gas adsorption – Part 2: Analysis of mesopores and macropores by gas adsorption.
[5] ISO 15901-3:2007 Pore size distribution and porosity of solid materials by mercury porosimetry and gas adsorption – Part 3: Analysis of micropores by gas adsorption.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja IV: Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Metodologia wyznaczania sweet spotów na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D (MWSSSG)
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-833b6b5a-c898-4e09-a0a5-14178684de31
Identyfikatory