Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-83322dac-26a3-406b-88b3-3262a90e7b39

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Laboratoryjne pomiary dynamicznych modułów sprężystości skał, pod kątem potrzeb hydraulicznego szczelinowania

Autorzy Moska, R. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Laboratory measurements of dynamic elastic modules of rock for the needs of hydraulic fracturing
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszej pracy przedstawiono wpływ zmian ciśnienia nadkładu, ciśnienia porowego, ciśnienia efektywnego oraz temperatury na prędkości fal P i S oraz wartości dynamicznego modułu Younga oraz współczynnika Poissona. Badania zostały wykonane na dwóch próbkach rdzeniowych z wybranych złóż ropy i gazu ziemnego w Polsce, przy użyciu urządzenia do badań dynamicznych modułów sprężystości skał w warunkach złożowych AVS 700.
EN This work presents the influence of confining, pore, effective pressures, and temperature changes on the P and S wave velocity and the values of Young’s modulus and Poisson’s ratio. Measurements were performed on two core samples from selected oil and gas reservoirs in Poland, using the device for measuring dynamic elastic modules of the rock in reservoir conditions.
Słowa kluczowe
PL sprężystość skał   szczelinowanie hydrauliczne   pomiary  
EN elastic modules   rocks   hydraulic fracturing  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 637--639
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., wykr.
Twórcy
autor Moska, R.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Bała M., Skupio R. – Wpływ ciśnienia i temperatury na kształtowanie się parametrów sprężystych gęstość mediów złożowych. Nafta-Gaz 2013, nr 12, ss. 887 – 893.
[2] Economides J., Nolte K. – Reservoir Stimulation. Third Edition, Houston 2000.
[3] Kasza P. – Zabiegi hydraulicznego szczelinowania w formacjach łupkowych. Nafta-Gaz 2011, nr 12, ss. 874 – 883.
[4] Moska R. – Metody geofizyki otworowej i ich wykorzystanie w projektowaniu i przygotowaniu technologii zabiegów hydrauliczego szczelinowania. Nafta-Gaz 2016, nr 1, ss. 28 – 31.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja V – Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (ResDev). Sesja posterowa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-83322dac-26a3-406b-88b3-3262a90e7b39
Identyfikatory