Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-832b933b-18ab-4a6e-af0d-4ba4731f6522

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Adaptacyjne metody predykcji mierników procesu wydobywczo-przeróbczego na podstawie szeregów czasowych

Autorzy Gałaś, Z.  Utrata, A.  Sierpień, M. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Adaptive methods for the prediction of indicators in mining and working processes with the use of time series
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono rozważania dotyczące zastosowania wybranych modeli adaptacyjnych do predykcji mierników procesu wydobywczo-przeróbczego. W pierwszej części pracy podano zasady stosowania klasycznych i nieklasycznych metod prognostycznych, w drugiej zaś scharakteryzowano osiem metod prognozowania adaptacyjnego (nieklasycznego), podając jednocześnie warunki stosowania tych metod.
EN This paper presents a discussion on the application of the selected adaptive models for the prediction of indicators in the mining and working processes. The first part of the paper presents the rules for the application of classical and non-classical forecasting methods. Alternatively, in the second part eight adaptive forecasting methods (non-classical) along with the conditions for their application were characterized.
Słowa kluczowe
PL prognozowanie ekonomiczne   modele adaptacyjne   predykcja mierników procesu wydobywczo-przeróbczego  
EN economic forecasting   adaptive models   prediction of indicators in the process of mining and working  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 60--63
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor Gałaś, Z.
  • AGH w Krakowie
autor Utrata, A.
  • AGH w Krakowie
autor Sierpień, M.
  • AGH w Krakowie
Bibliografia
1. Cieślak M i inni.: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN. Warszawa 2002.
2. Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2003.
3. Mikuś J.: Prognozowanie w badaniach marketingowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2003.
4. Pawłowski Z.: Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego. PWN. Warszawa 1976.
5. Utrata A., Analiza porównawcza metod predykcji wykorzystywanych do krótkoterminowego prognozowania mierników procesu produkcyjnego, Przegląd Górniczy, 2010 t. 66 nr 9, s. 88÷90, Katowice, 2010.
6. Utrata A., Jabłońska-Firek B.: Krótkookresowa predykcja mierników procesu produkcyjnego na podstawie szeregów czasowych – Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie, Zarządzanie–2011 nr 7 s. 178÷192.
7. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania. PWN. Warszawa 2003.
8. Zeliaś A.: Teoria prognozy. PWE. Warszawa 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-832b933b-18ab-4a6e-af0d-4ba4731f6522
Identyfikatory