Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-83212c62-ebd0-4df4-8356-392c72f40928

Czasopismo

Przemysł Spożywczy

Tytuł artykułu

Bisfenol A w wyrobach do kontaktu z żywnością. Zagrożenia dla zdrowia człowieka, ustawodawstwo

Autorzy Pawlicka, M.  Starski, A.  Mazańska, M.  Postupolski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Bisphenol A in food contact articles. Threat for human health, legislation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zastosowanie bisfenolu A w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawiono również aktualny stan prawny oraz zagrożenia wynikające ze stosowania tej substancji w produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dla niemowląt i dzieci.
EN The article discusses the application of bisphenol A in materials and articles intended for contact with food. It also presents the current legal status and the risks resulting from the use of this substance in the manufacture of articles intended for contact with food destined for infants and children.
Słowa kluczowe
PL bisfenol A   materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością   migracja   poliwęglany   żywice epoksydowe  
EN bisphenol A   migration   food contact materials   polycarbonates   epoxy resins  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Spożywczy
Rocznik 2014
Tom T. 68, nr 6
Strony 31--33
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Pawlicka, M.
  • Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
autor Starski, A.
  • Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
autor Mazańska, M.
  • Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
autor Postupolski, J.
  • Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 12 z 15 stycznia 2011 r.).
[2] Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 321/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do ograniczenia stosowania bisfenolu A w butelkach z tworzyw sztucznych do karmienia niemowląt (Dz.Urz. UE L 87 z 2 kwietnia 2011 r.).
[3] Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13 listopada 2004 r.).
[4] EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (CEF): 2013. Draft Scientific Opinion on the risks to public health related to the 4 presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs – Part 1: exposure assessment.
[5] EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (CEF): 2014. Draft Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-83212c62-ebd0-4df4-8356-392c72f40928
Identyfikatory