PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

An evaluation of the impact the Kraków-Szarów A4 motorway section has had on the environment

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ocena wpływu autostrady A4, odcinek Kraków—Szarów na środowisko naturalne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The subject of this article is an assessment of the impact the A4 motorway between Kraków and Tarnów has had on the local environment — between the Wielicki and Szarów interchanges. Information related to the characteristics of the motorway are provided as well as solutions which minimize environmental impact such as: acoustic protection, drainage, vibration protection as well as the use of specific types of trees and bushes. The results of the studies on the environmental impact of the motorway are also presented. Atmospheric air was selected as the main factor for the analysis. Four point's best reflecting air pollution were selected and a series of tests were carried out. On the motorway's intersection traffic assessments were carried out, and from these two classes were distinguished: heavy and light and speed achieved. This information was then used to measure concentrations of air pollutants, such as nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, particulate matter PM10. A computational method was used to determine to what extent pollution from the motorway was affecting the condition of the air in the neighboring areas. This method was divided into two parts. The first involved the calculation of emissions (model and computer program COPERT III), and then by using metrological data from the area was used to calculate the propagation of these pollutants and determine the levels of emissions at each point on the computational grid (OPERAT 2000). The second factor taken into consideration was soil condition. Soil contamination and limit values, as well as measurements taken were also presented.
PL
Tematem artykułu jest ocena oddziaływania na środowisko autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Tarnowem — między węzłem Wielickim a węzłem Szarów. Przedstawiono informacje związane z charakterystyką autostrady, a także opis rozwiązań które minimalizują oddziaływanie na środowisko takich jak: zabezpieczenia akustyczne, urządzenia odwodnienia dróg, zabezpieczenia przeciw wibracjom, opisano także są rodzaje i ilość drzew i krzewów, które zostały posadzone wokół da drogi. Przedstawiono wyniki badań wpływu na środowisko wokół autostrady. Jako główny czynnik do analizy przyjęto powietrze atmosferyczne. Do oceny wybrano 4 punkty najlepiej odzwierciedlające poziom zanieczyszczenia powietrza i na ich podstawie przeprowadzono szereg badań. Na danym odcinku wykonano także pomiary natężenia ruchu z podziałem na dwie klasy: ciężkie i lekkie oraz osiągane prędkości. Informacje te wykorzystane zostały do wykonania pomiarów stężeń zanieczyszczenia powietrza takich jak: tlenek azotu, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony PM10. Zastosowano metodę obliczeniową wyznaczenia zasięgów oddziaływania zanieczyszczeń komunikacyjnych na stan sanitarny powietrza terenów sąsiednich. Metoda ta sprowadzała się do dwóch etapów. Pierwszy obejmuje obliczenie wielkości emisji zanieczyszczeń (model i program komputerowy COPERT III), a dalej na jej podstawie, wykorzystując dane meteorologiczne z danego rejonu, na zamodelowaniu propagacji tych zanieczyszczeń i wyznaczeniu poziomów imisji w poszczególnych punktach zadanej siatki obliczeniowej (program OPERAT 2000). Drugim czynnikiem branym pod uwagę w ocenie oddziaływania na środowisko była gleba. Przedstawiono podstawowe wskaźniki zanieczyszczenia gleb wraz z dopuszczalnymi wartościami oraz opis wykonanych pomiarów.
Wydawca
Rocznik
Strony
43--51
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology
autor
 • AGH University of Science and Technology
autor
 • AGH University of Science and Technology
Bibliografia
 • [1] Derma J. i in.: Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Budowa Autostrady A4 węzeł Wielicka - węzeł Brzesko. Km 436+000 - 479+000 (nowy km), km 426 + 000 — 469 + 000 (stary km), TRANSPROJEKT Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o., Kraków, sierpień 2005.
 • [2] Uchwała Nr XXIII/178/2004 Rady Gminy Kłaj z dnia 1 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj obejmującego miejscowości: Dabrowa, Grodkowice, Targowisko w ich granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych uchwał Rady Gminy Kłaj Nr XII/79/99 z dnia 29 listopada 1999.
 • [3] Uchwala Nr XXI/168/2004 Rady Gminy Kłaj z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj obejmującego miejscowości Gminy: Kłaj, Łężkowice, Łysokanie w ich granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych uchwała Rady Gminy Kłaj Nr XII/79/99 z dnia 29 listopada 1999.
 • [4] Uchwała Nr XXXIX/295/2006 Rady Gminy Kłaj z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj obejmującego miejscowości gminy: Brzezie i Szarów w ich granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych uchwała Rady Gminy Kłaj Nr XII/79/99 z dnia 29 listopada 1999.
 • [5] Tworek S. i in.: Ocena oddziaływania na środowisko projektu budowlanego „Budowa autostrady A4 — Węzeł Wielicka — Węzeł Brzesko" dla odcinków I i II, w zakresie obszarów Natura 2000, TRANSPROJEKT Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o., Kraków, 2005.
 • [6] Bohatkiewicz J. i in.: Pomiary zanieczyszczenia gleby w sąsiedztwie planowanej autostrady A4 na odcinku Kraków-Szarów, Biuro ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM" Sp. z o.o., Kraków, grudzień 2007.
 • [7] Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji autostrady A4 nr 4/98 wydana przez Wojewodę Krakowskiego w dniu 30.12.98 r., pismo nr RP.II.7331/04/98.
 • [8] Opracowanie wyników pomiarów ruchu przeprowadzonych w 2000 roku, mgr inż. Krzysztof Opoczyński.
 • [9] Metoda prognozowania emisji zanieczyszczenia powietrza od pojazdów — model i program komputerowy Copert III pod redakcja dr inż. Janusza Bohatkiewicza.
 • [10] Transport — opis działalności w 2009 r., Informacje i opracowania statystyczne GUS, 2009.
 • [11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).
 • [12] Klojzyk-Kaczmarczyk B.: Ocena zagrożeń zanieczyszczeniem rtęcią wód podziemnych w wyniku oddziaływania wybranych odcinków dróg na obszarze centralnej Polski ROŚ Annual Set The Environment Protection. ISSN 1506-218X 2011, str. 1767-1782.
 • [13] Gawroński K.: Miejscowe planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony i kształtowania środowiska, ROŚ Annual Set The Environment Protection. ISSN 1506-218X, 2002, str. 49-495
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8310c1f7-481b-42cc-9427-808a99dc750a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.