Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-82ed3a5e-fa1e-40bb-8cee-cb4fa9d21eb5

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Przykład zastosowania programu Enterprise Dynamics do rozwiązywania wybranych problemów komunikacji publicznej

Autorzy Dobrzańska, M.  Dobrzański, P.  Śmieszek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Example of the application of the Enterprise Dynamics software for solving the selected public communication problems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prawidłowo funkcjonujące i rozwijające się miasto wymaga sprawnego transportu. W ruchu miejskim dominujący jest transport pasażerski, na który składa się transport publiczny i indywidualny. Transport publiczny powinien być jednak konkurencyjny w stosunku do indywidualnych środków transportu. Jednym z elementów zapewniających sprawne funkcjonowanie transportu publicznego jest jego infrastruktura. W artykule przedstawiono analizę funkcjonowania wybranego fragmentu infrastruktury transportu zbiorowego. Istnieje wiele programów służących do symulacji procesów transportowych. Ze względu na istotne podobieństwo zachodzących procesów w pętli autobusowej i transporcie wewnętrznym postanowiono wykorzystać do rozwiązania problemu program Enterprise Dynamics. W tym celu opracowano przy wykorzystaniu programu Enterprise Dynamics model analizowanego obiektu i na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych przeprowadzono szereg analiz dotyczących jego funkcjonowania.
EN A properly functioning and developing city requires efficient transportation. Urban transport is dominated by passenger transport, which consists of public and private transport. However, public transport should be competitive with individual means of transport. One of the elements ensuring smooth functioning of public transport is its infrastructure. The article analyzes the functioning of the chosen part of the public transport infrastructure. For this purpose, Enterprise Dynamics software was used to develop the model of the analyzed object. A number of analyzes have been carried out on the basis of the simulations.
Słowa kluczowe
PL transport miejski   transport pasażerski   infrastruktura transportowa miasta   pętla autobusowa   Enterprise Dynamics   badania symulacyjne   efektywność transportu  
EN city transport   passenger transport   city transport infrastructure   bus terminus   Enterprise Dynamics   simulation tests   transport efficiency  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1490--1493, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., schem.
Twórcy
autor Dobrzańska, M.
autor Dobrzański, P.
autor Śmieszek, M.
Bibliografia
1. Burduk A., Modelowanie systemów narzędziem oceny stabilności procesów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2013.
2. Łunarski J., Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
3. Wyszomirski O. Transport miejski: ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008
4. Zdanowicz R., Świder J., Komputerowe modelowanie procesów wytwórczych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
5. https://www.incontrolsim.com
6. http://www.itspolska.pl
7. http://www.komunikacjazbiorowa.pl
8. http://www.rzeszow.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-82ed3a5e-fa1e-40bb-8cee-cb4fa9d21eb5
Identyfikatory