Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-82ebddb7-83b2-4fe0-96be-3dc374dd8dc0

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

System zintegrowanego rozwoju elektrycznych samochodów osobowych : SZRESO

Autorzy Bieliński, K.  Flizikowski, J.  Tomporowski, A.  Mroziński, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The Integrated Development Electric Cars System : IDECS
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem opracowania jest wskazanie nowych możliwości rozwoju energetyki w Polsce w oparciu o samochody elektryczne (SE). Założono, że dzięki ich podłączeniu do lokalnych systemów elektroenergetycznych, można znacząco akumulować energię i skuteczniej przeciwdziałać występowaniu deficytu mocy elektrycznej.
EN The aim of the study is to identify new opportunities for energy in Poland, based on electric cars (EC). It was assumed that due to their connection to the local power systems, can significantly accumulated energy and effectively prevent the occurrence of a deficit of electric power.
Słowa kluczowe
PL elektryczne samochody   SE   rozwój energetyki  
EN electric cars   EC   energy development  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 555--559
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., wykr., il., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Bieliński, K.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji Informatyki i Elektrotechniki
autor Flizikowski, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej
autor Tomporowski, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej
autor Mroziński, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Bibliografia
1. Bieliński K., Flizikowski J.: Dyspozycyjność mocy KSE w akumulatorach samochodów elektrycznych. XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2016, WAT Warszawa, s.11-12 + CD, ISBN: 978-83-7798-195-5.
2. Flizikowski J., Bieliński S.: Projektowanie środowiskowych procesorów energii. Wydawnictwa Uczel. UTP Bydgoszcz, 2000.
3. Flizikowski J., Bieliński K.: Technology and Energy Sources Monitoring: Control, Efficiency, and Optimization. IGI GLOBAL USA, 2013.
4. Mroziński A. (red.): Inżynieria instalacji fotowoltaicznych. GRAFPOL, 2016.
5. Guziński J., Adamowicz M., Kamiński J.: Pojazdy elektryczne – rozwój technologii. Układy ładowania i współpraca z siecią elektroenergetyczną. Automatyka - Elektryka – Zakłócenia, 2012.
6. Habib S., Kamran M., Rashid U.: Impact analysis of vehicle-togrid technology and charging strategies of electric vehicles on distribution networks – A review. Journal of Power Sources, vol. 277, 2015.
7. Jarnut M., Benysek G.: Zastosowanie układów energoelektronicznych w technologii SmartGrid i V2G (Vehicle To Grid). Przegląd Elektrotechniczny nr 6, 2010.
8. Kowalak T.: Smart Grid – wyzwanie XXI wieku. Rynek Energii nr I (V). Zeszyt tematyczny. Wydawnictwo KAPRINT Lublin 2010.
9. Ma Y., Houghton T., Cruden A., Infield D.: Modeling the Benefits of Vehicle-to-Grid Technology to a Power System. IEEE Transactions on Power Systems vol. 27, 2012.
10. Papajewski J., Wilhelm Ch.: Method for providing energy at different locations, portable module and totality of building parts, motor vehicle and portable module. Patent UE, WO2012143114 (A2), 2012-10-26.
11. Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Ministerstwo Rozwoju RP Warszawa, 2016.
12. Paska J., Kłos M., Michalski Ł., Malik.: Układy hybrydowe – integracja różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Elektroenergetyka nr 4, 2010.
13. Popczyk J., Zygmanowski M., Michalak J., Kielan P., Fice M.: Koncepcja prosumenckiej mikroinstalacji energetycznej (PME) wg iLab EPRO, Centrum Energetyki Prosumenckiej, 2013.
14. Program Priorytetowy NFOŚiGW: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – Część 2, 2015.
15. Semczuk M.: Ustawa o efektywności energetycznej – narzędzie w procesie budowy niskoemisyjnej i konkurencyjnej gospodarki. – Rynek Energii nr I (V). Zeszyt tematyczny. Wydawnictwo KAPRINT Lublin 2010.
16. Strzelecki R.: Technologie energoelektroniczne w nowoczesnych systemach elektroenergetycznych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 62, 2009.
17. Ministerstwo Energii RP: Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Projekt. IX 2016, Warszawa.
18. Ministerstwo Energii RP: Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. ZAŁĄCZNIKI. IX 2016, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-82ebddb7-83b2-4fe0-96be-3dc374dd8dc0
Identyfikatory