Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-82e418c9-2a9f-4587-9e75-6abed8f49404

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Wielowymiarowa identyfikacja charakterystycznych cech sygnału w analizie własności drganiowych panelu podłogowego pojazdu samochodowego

Autorzy Burdzik, R. 
Treść / Zawartość http://pnpw-transport.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE
Warianty tytułu
EN Multidimensional identification of characteristics signals properties in research on vibration properties of car vehicle floor pan
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono opracowaną metodę i algorytm identyfikacji charakterystycznych cech sygnału w analizie własności drganiowych panelu podłogowego pojazdu samochodowego. Z uwagi na złożność, wynikającą z nieliniowości i losowości, zjawisk drganiowych w pojazdach samochodowych analiza ma charakter wielowymiarowy. Wyznaczana macierz właściwości składa się z wielu miar i estymatorów wymiarowych i bezwymiarowych w dziedzinach amplitud, czasu, częstotliwości i czasowo-częstotliwości. Pozwala to na obserwacje i separacje składowych sygnału w wielu dziedzinach. Umożliwia definiowanie miar sygnału w zależności od cech stacjonarności i niestacjonarności oraz precyzyjną lokalizację czasową częstotliwości resorowanych.
EN The paper presents the method and algorithm to identify the characteristics of the signal in the analysis of the vibration properties of the floor panel of a car vehicle. Due to the complexity resulting from the nonstationary and randomness vibration phenomena in vehicles is multidimensional analysis. Calculated matrix properties consist of a numerous of estimators measurement in domains of amplitude, time, frequency, and time-frequency. This allows for observation and separation of signal components in many areas. It allows to define measures of the signal depending on the characteristics of stationary and nonstationary and the precise location of the time-frequency resonance window.
Słowa kluczowe
PL sygnał drganiowy   analiza sygnałów drganiowych   transformata falkowa   FFT  
EN vibration signal   vibration signal processing   wavelet transform   FFT  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2013
Tom z. 98
Strony 29--36
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab., rys., wykr.
Twórcy
autor Burdzik, R.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
Bibliografia
1. Borowiec M., Sen A.K., Litak G., Hunicz J., Koszalka G., Niewczas A.: Vibrations of a vehicle excited by real road profiles. Forschung im Ingenieurwesen-Engineering Research vol. 74 issue 2, 2010, s. 99-109.
2. Burdzik R.: Monitoring system of vibration propagation in vehicles and method of analysing vibration modes. J. Mikulski (Ed.): TST 2012, CCIS 329, Springer, Heidelberg, 2012, s. 406-413.
3. Burdzik R., Doleček R.: Research of vibration distribution in vehicle constructive. Perner’s Contacts, Number 4, Volume VII, December 2012, s. 16-25.
4. Burdzik R., Gardulski J.: Metodyka wyznaczania diagnostycznych miar stanu technicznego amortyzatorów samochodowych. Diagnostyka 4(40), 2006, s. 127-132.
5. Engel Z.W., Kowalski P.: Investigation of the influence of simultaneous vibroacoustic exposures on the operator. Journal of the Theoretical and Applied Mechanics 46(4), 2008, s. 799-811.
6. Folęga P., Siwiec G.: Numerical analysis of selected materials for flexsplines. Archives of Metallurgy and Materials 57 (1), 2012, s. 185-191.
7. Kurowski W., Józefczyk I.: Transformacja falkowa w diagnostyce urządzeń mechanicznych. Diagnostyka nr 2(46), 2008, s. 75-52.
8. Lyons R.: Wprowadzenie do cyfrowego przekształcania sygnałów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006.
9. Michalski R., Wierzbicki S.: An analysis of degradation of vehicles in operation. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 1(37), 2008, s. 30-32.
10. Nader M.: Influence of mechanical vibrationon the human body in the means of transport and its modeling. Archives of Transport vol. 12, iss. 2, 2000, s. 33-53.
11. Przyłucki R., Golak S., Oleksiak B., Blacha L.: Influence of the geometry of the arrangement inductor - crucible to the velocity of the transport of mass in the liquid metallic phase mixed inductive. Archives of Civil and Mechanical Engineering vol. 11 issue 1, 2011, s. 171-179.
12. Radkowski S., Smalko Z., Pietak A., Woropay M.: Use of bispectral analysis in condition monitoring of machinery. Proceedings Of The Third European Workshop Structural Health Monitoring 2006, Structural Health Monitoring (SHM), 2006, s. 627-634.
13. Uhl T., Chudzikiewicz A., Karpiński J.: Dynamic problems in rail vehicle design. Archives of Transport vol. 12, iss. 1, 2000, s. 57-71.
14. Węgrzyn T., Wieszała R.: Significant alloy elements in welded steel structures of car body. Archives of Materials and Metallurgy vol. 57, iss. 1, 2012, s. 45-52.
15. Wilk A., Madej H., Figlus T.: Analysis of the possibility to reduce vibroactivity of the gearbox housing. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability vol. 2, 2011, s. 42-49.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-82e418c9-2a9f-4587-9e75-6abed8f49404
Identyfikatory