Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-82d6d216-a1d9-468a-917a-1b7c03afba1e

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Nowy rodzaj płuczki wiertniczej do zastosowania w warunkach HTHP

Autorzy Zima, G. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN A new type of drilling fluid for use in HTHP conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań nad doborem składników do płuczki wiertniczej umożliwiających zastosowanie jej do wiercenia głębokich otworów (w warunkach HTHP) oraz wyniki badań nad określeniem wpływu materiałów obciążających o specjalnie dobranych właściwościach na parametry technologiczne płuczek wiertniczych w warunkach HTHP. W ramach przedstawionych badań zaproponowano skład płuczki wiertniczej o parametrach technologicznych odpowiednich dla płuczek stosowanych w warunkach HTHP. W badaniach uwzględniono wpływ materiałów obciążających o odpowiedniej granulacji na parametry reologiczne i filtrację płuczek w warunkach HTHP.
EN The article presents the results of the selection of drilling fluid components, which allow to use them at high temperature and pressure (HTHP) and studies on determining the impact of weighting materials of specially selected properties on the technological parameters of drilling fluids in HTHP conditions. As part of this research the drilling fluid technology parameters relevant for muds used in HTHP conditions was proposed. The study takes into account the impact of weighting materials of adequate granulation on rheological parameters and fluid loss in HTHP conditions.
Słowa kluczowe
PL płuczka wiertnicza   baryt   warunki HTHP   skleroglukan  
EN drilling fluid   barite   HTHP conditions   scleroglucan  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2015
Tom R. 71, nr 8
Strony 556--564
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Zima, G.
  • Zakład Technologii Wiercenia. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków, zima@inig.pl
Bibliografia
[1] Andreson B. A., Maas A. F., Penkov A. I., Koshelev V. N, Fathutdinov I. H.: Complex Inhibitor Drilling Mud For Drilling Deep Wells In Complicated Conditions. Petrol. Eng. Intern. 1999, August, s. 51–57.
[2] Beall B. B., Brannon H. D., TjonJoePin R. M., Driscoll K.: Evaluation of a new technique for removing horizontal wellborn damage attributable to Grill-In Filter Cake. SPE 36429, 1996, s. 234–244.
[3] Bielewicz D.: Nowe kierunki rozwoju technologii pluczek wiertniczych. Konferencja Naukowo-Techniczna „45 lat Oddziału PNiG Jasło”, 1998.
[4] Bielewicz D., Bortel E.: Polimery w technologii pluczek wiertniczych. Kraków, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000.
[5] Blaz S.: Badania laboratoryjne nad opracowaniem skladu pluczki wiertniczej do przewiercania formacji lupkowych. Nafta-Gaz 2013, nr 2, s. 123–133.
[6] Blaz S.: Niekonwencjonalny, ultralekki material do regulowania gestosci cieczy wiertniczych. Nafta-Gaz 2014, nr 4, s. 219–228.
[7] Gallino G., Guarneri A., Poli G., Xiao L.: Scleroglucan Biopolymer Enhances WBM Performances. SPE 36426, 1996, pp. 105–119.
[8] Herman Z., Migdal M.: Wplyw wlasciwosci osmotycznych osadow filtracyjnych i skal ilasto-lupkowych na stabilnosc sciany otworu wiertniczego. Technika Poszukiwań Geologicznych 1996, nr 3–4, pp. 71–80.
[9] Kalpakci B., Jeans Y.T., Magri N.F., Padolewski J.P.: Thermal Stability of Scleroglucan at Realistic Reservoir Conditions. SPE/DOE 20237, 1990, pp. 603–613.
[10] Katalog materialow pluczkowych i cementowych PSPW. www.pspw-krosno.com.pl (Katalog materiałów) (dostęp: 12.11.2015) Krosno 2010.
[11] Lange P., Keilhofer G.: Industrial Biopolymers for Oilwell Drilling: Xanthan Gum, Scleroglucan and how both differ at elevated temperatures. Degussa Construction Polymers GmbH, Trostberg, Germany 2004.
[12] Nasr-El-Din H. A, Al-Otaibi M. B., Al-Qahtani A. A., Samuel M. M.: An effective fluid formulation to remove drilling-fluid mudcake in horizontal and multilateral wells. SPE 87960-PA-P, 2007, pp. 26–32.
[13] Podrecznik inzynierii pluczek wiertniczych. M-I Drilling Fluids L.L.C., 1996.
[14] Raczkowski J., Polchlopek T.: Materialy i srodki chemiczne do sporzadzania oraz regulowania parametrow pluczek wiertniczych. Prace IGNiG 1988, nr 65.
[15] Rivenq R. C., Donche A., Nolk C.: Improved Scleroglucan for Polymer Flooding Under Harsh Reservoir Conditions. SPE 19635, 1992, pp. 15–20.
[16] Wilcox R. D., Jarrett M. A.: Polymer Deflocculants: Chemistry and Application. SPE 17201, 1988, pp. 166–181.
[17] Zaitoun A., Berton N.: Stabilization of Montmorillonite Clay in Porous Media by Polyacrylamides. SPE 31109, 1996, pp. 47–52.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy pt. Badania nad doborem nowych rodzajów materiałów obciążających do płuczek wiertniczych stosowanych w warunkach HTHP – praca statutowa INiG – PIB; nr archiwalny: DK-4100-28/14, nr zlecenia: 28/KW/14.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-82d6d216-a1d9-468a-917a-1b7c03afba1e
Identyfikatory