Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-82b84f7a-96bf-456e-8003-37e14341d827

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Wpływ zastosowania siatek układanych w spoinach wspornych muru na jego wytrzymałość na zginanie

Autorzy Piekarczyk, A. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Influence of grid reinforcement placed in masonry bed joints on its flexural strength
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na zginanie muru przy zniszczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych. Wyniki badań porównawczych elementów próbnych niezbrojonych i zbrojonych w spoinach wspornych siatkami stalowymi, z włókien szklanych i bazaltowych wykazały wyższą wytrzymałość na zginanie i większą rysoodporność muru w ten sposób zbrojonego i tak obciążonego. Mury zbrojone wykazywały charakter plastyczny po zarysowaniu, doznając dużych przemieszczeń poziomych i pozwalały na przenoszenie dużego obciążenia prostopadłego do ich powierzchni. W większości badań zbrojonych elementów próbnych obserwowano wzmocnienie muru zginanego, uzyskując maksymalne obciążenie w fazie po zarysowaniu.
EN This paper presents the results of the flexural strength of masonry when plane of failure is perpendicular to the bed joints. Comparison tests of unreinforced specimens and specimens reinforced with steel wire, glass and basalt fiber grids applied in masonry bed joints showed the higher flexural strength and crack resistance of masonry reinforced in this manner and so loaded. Reinforced masonry exposed plastic character after cracking allow for large horizontal displacements and transfer the considerable loads perpendicular to their surface. The strengthening of masonry was observed in most tests of reinforced specimens leading to occurrence of the maximum load in after cracking phase.
Słowa kluczowe
PL mur   spoina wsporna   zbrojenie   siatka zbrojąca   siatka stalowa   siatka szklana   siatka bazaltowa   wytrzymałość na zginanie  
EN masonry   bed joint   reinforcement   reinforcing mesh   steel grid   glass fiber mesh   basalt fiber mesh   flexural strength  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2016
Tom nr 12
Strony 38--41
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il., tab.
Twórcy
autor Piekarczyk, A.
Bibliografia
[1] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z ABK poddanych ściskaniu”. Materiały Budowalne 512 (4): 3 – 7. DOI: 10.15199/33.2015.04.02
[2] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[3] PN-EN 772-1:2011 Metody badań elementów murowych. Część 1: Określanie wytrzymałości na ściskanie.
[4] PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałość na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.
[5] PN-EN 1052-2:2001 Metody badań murów. Część 2: Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-82b84f7a-96bf-456e-8003-37e14341d827
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2016.12.12