Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-829f2d10-6d38-4674-ac23-466f988c9d14

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Wskaźniki jakości dostawy energii elektrycznej w sieci zasilającej elektrofiltry przemysłowe – analiza przypadku

Autorzy Warecki, J.  Hanzelka, Z.  Gajdzica, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Power quality indices in the industrial network supplying electrostatic precipitators – case study
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Pracujące w sieci przemysłowej elektrofiltry - jako urządzenia energoelektroniczne o regulowanej wartości napięcia i prądu niekorzystnie wpływają na parametry użytkowanej energii elektrycznej. Praca tego rodzaju urządzeń powoduje występowanie w sieci zasilającej asymetrycznych, szybkozmiennych i odkształcanych prądów. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i analizę charakterystyk pracy elektrofiltra w systemie zasilania potrzeb własnych electrociepłowni oraz omówiono wskaźniki jakosci dostawy energii elektrycznej.
EN Electrostatic precipitators in industrial networks are power electronics devices with controlled voltages and currents that adversely affect the network power quality indices. The precipitator operation causes asymmetric, rapidly fluctuated and distorted currents in the supplying electrical network. This paper describes measurement results and operation characteristics of a precipitator operation in network of power plant auxiliaries as well as power quality indices are considered.
Słowa kluczowe
PL elektrofiltr   straty mocy   jakość dostawy energii elektrycznej  
EN electrostatic precipitator   power losses   power quality  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2014
Tom R. 90, nr 4
Strony 85--91
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., schem., tab., wykr.
Twórcy
autor Warecki, J.
  • Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki, Al.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, jwarecki@agh.edu.pl
autor Hanzelka, Z.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Al.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, hanzel@agh.edu.pl
autor Gajdzica, M.
  • Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki, Al.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, michal.gajdzica@wp.pl
Bibliografia
[1] Hanzelka Z.: Jakość energii elektrycznej. Część 4. Wyższe harmoniczne napięć i prądów, http://twelvee.com.pl/pdf/Hanzelka/cz_4_pelna.pdf.
[2] Hołdyński G., Skibko Z.: Problemy związane z eksploatacją transformatorów energetycznych zasilających odbiorniki nieliniowe, Wiadomości Elektrotechniczne, 5, 2010, 32-35.
[3] Jezierski E.: Transformatory, WNT, Warszawa, 1983.
[4] Jagieła K., Rak J., Gała M., Kępiński M.: Straty mocy w transformatorach energetycznych zasilających dużych odbiorców przemysłowych, Elektroenergetyka, 3, 9, 46-56.
[5] Rak J., Gała M., Jagieła K., Kępiński M.: Analiza obciążenia i strat w transformatorach przekształtnikowych układów napędowych, Zeszyty Problemowe-Maszyny Elektryczne, 89, 2011, Katowice, 139-147.
[6] www.aet.com.sg, K-Factor Isolation Transformer, (AET-2009-AET_K13-Factor_400V_R1.pdf) [10.08.2011]
[7] Desmet J., Delaere G.: Harmoniczne. Dopuszczalna obciążalność i dobór transformatorów do pracy z prądem odkształconym, Jakość zasilania – poradnik cz. 3.5.2, Polskie Centrum Promocji Miedzi, Wrocław 2005.
[8] Pei Li, Guodong Li, Yonghai Xu, Shujun Yao: Methods Comparation and Simulation of Transformer Harmonic Losses, Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 2010 Asia-Pacific.
[9] Linden W. Pierce: Transformer Design and Application Consideration for Nonsinusoidal Load Currents, IEEE Transactions on industry application, 32, 3, May/June 1996.
[10] Gregory W. Massey: Estimation Methods for Power System Harmonic Effects on Power Distribution Transformers, IEE Transactions on industry application, 30, 2, March/April 1994.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-829f2d10-6d38-4674-ac23-466f988c9d14
Identyfikatory
DOI 10.12915/pe.2014.04.19