Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-829e1358-1617-4992-9b7c-e8cb8490e8ec

Czasopismo

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Tytuł artykułu

Makrologistyka jako czynnik rozwoju gospodarki światowej w warunkach kryzysu ekonomicznego

Autorzy Skowrońska, A. 
Treść / Zawartość http://www.gmil.pl/archiwum
Warianty tytułu
Macrologistics as a factor in the development of world economy in economic crisis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule postawiono tezę, że makrologistyka stanowi istotny czynnik wpływający na tempo i dynamikę wzrostu gospodarczego, na poprawę konkurencyjności gospodarek narodowych, a więc może być także traktowana jako czynnik ułatwiający wychodzenie z kryzysów ekonomicznych. Dla potwierdzenia tezy wskazano na: zależności występujące pomiędzy gospodarką a logistyką oraz wyniki badań Banku Światowego dotyczące wydajności logistycznej, które jednoznacznie wskazują, że kraje bardziej wydajne logistycznie mają wyższy poziom wzrostu gospodarczego, stają się bardziej konkurencyjne i w szybszym tempie zwiększają poziom inwestycji. W opracowaniu podjęto także próbę umiejscowienia/uplasowania, ukazania i wyjaśnienia roli makrologistyki jako czynnika wspomagającego wzrost gospodarczy przez pryzmat wybranych teorii i koncepcji ekonomicznych.
EN This article proposes that macrologistics is an important factor affecting the rate and dynamics of economic growth, as well as improvement of competitiveness of national economies, and therefore can also be considered as a factor facilitating recovery from economic crisis. To confirm this hypothesis, the article points to the interdependence between economy and logistics and research results of the World Bank concerning logistic effectiveness. The results clearly show that countries that are logistically more efficient have higher levels of economic growth, they become more competitive and increase the level of investment more quickly. In this study the author also attempts to locate, show and clarify the role of macrologistics as a factor supporting economic growth through the prism of selected economic theories and concepts.
Słowa kluczowe
PL logistyka   makrologistyka  
EN logistics   macrologistics  
Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
Czasopismo Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Rocznik 2013
Tom nr 9
Strony 10--20
Opis fizyczny tab.
Twórcy
autor Skowrońska, A.
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-829e1358-1617-4992-9b7c-e8cb8490e8ec
Identyfikatory