Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8288c03b-7003-4565-a070-1cb5afc817a5

Czasopismo

Builder

Tytuł artykułu

Światłowodowy przełom w pomiarach

Autorzy Howiacki, Tomasz  Sieńko, Rafał 
Treść / Zawartość http://builderscience.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
Warianty tytułu
EN Optical fibers. A breakthrough in measurements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Technika światłowodowych pomiarów realizowanych w sposób geometrycznie ciągły (ang. distributed fiber optic sensors – DFOS) wprowadza zupełnie nowe możliwości w analizie stanu technicznego konstrukcji inżynierskich w porównaniu do tradycyjnych technik punktowych. Wykorzystanie wirtualnych czujników odkształceń i/lub temperatury, o bazie pomiarowej sięgającej nawet 5 [mm], rozłożonych szeregowo wzdłuż całej trasy pomiarowej o długości do kilkudziesięciu metrów, pozwala na szczegółową analizę deformacji badanego obiektu. Uwzględniane są wszystkie lokalne zjawiska, takie jak np. zarysowania w konstrukcjach żelbetowych lub wzmocnienia spowodowane obecnością żeber w konstrukcjach stalowych czy kompozytowych. Ponadto, dzięki odpowiednim sposobom montażu oraz wykorzystaniu algorytmów obliczeniowych, istnieje możliwość wyznaczenia profilu przemieszczeń.
EN The application of virtual strain [με] and/ or temperature [°C] sensors, with a base starting from 5 [mm], distributed along the entire measuring line up to several dozen meters long, allows for a detailed deformation analysis of the member under test. All local phenomena such as cracks in reinforced concrete structures or strengthenings caused by the presence of ribs in steel or composite structures. Moreover, thanks to the appropriate mounting methods and the application of computational algorithms, it is possible to determine the displacement profile [mm] of the considered medium (concrete or ground). The article presents examples of laboratory tests in this field, as well as the pilot applications in Poland within real structures.
Słowa kluczowe
PL światłowód   pomiar   odkształcenie   przemieszczenie   zarysowanie   stan techniczny   konstrukcja inżynierska  
EN optical fiber   measurement   strain   displacement   crack   technical condition   engineering construction  
Wydawca PWB MEDIA Zdziebłowski sp.j.
Czasopismo Builder
Rocznik 2019
Tom R.23, nr 9
Strony 48--50
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il.
Twórcy
autor Howiacki, Tomasz
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
autor Sieńko, Rafał
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska (opiekun naukowy)
Bibliografia
[1] Glišić B., Inaudi D., Fibre Optic Methods for Structural Health Monitoring, Wiley, 2007.
[2] Li W., Bao X., High spatial resolution distributed fiber optic technique for strain and temperature measurements in concrete structures, International Workshop on Smart Materials & Structures, SHM and NDT for the Energy Industry, Calgary, Alberta, Canada, October 7-10 2013.
[3] Sieńko R., Bednarski Ł., Howiacki T., About Distributed Internal And Surface Strain Measurements Within Prestressed Concrete Truck Scale Platforms, 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium WMCAUS, Prague, Czech Republic, 18-22 June 2018.
[4] Sieńko R., Bednarski Ł,. Kanty P., Howiacki T., Application of Distributed Optical Fibre Sensor For Strain and Temperature Monitoring within Continuous Flight Auger Columns, 4th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium WMESS, Prague, Czech Republic, 03-07 September 2018.
[5] Sieńko R., Bednarski Ł., Howiacki T., Koryciński J., Pomiary deformacji mostu podwieszonego z wykorzystaniem światłowodowych czujników geometrycznie ciągłych DFOS, Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe WDM2018, Wrocław 2018.
[6] Siwowski T., Sieńko R., Bednarski Ł., Rajchel M., Howiacki T., Światłowodowe pomiary odkształceń elementów mostów kompozytowych na przykładzie wybranych badań, Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe WDM2017, Wrocław 2017.
[7] Sieńko R., Zych M., Bednarski Ł., Howiacki T., Strain and crack analysis within concrete members using distributed fibre optic sensors, Structural Health Monitoring, October 8, 2018, DOI: 10.1177/1475921718804466.
[8] www.shmsystem.pl.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8288c03b-7003-4565-a070-1cb5afc817a5
Identyfikatory
DOI 10.5604/01.3001.0013.3405