Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-826fc9ae-f067-45c3-825c-7146bbb1603d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Jakość kształcenia w uczelni wyższej

Autorzy Przystupa, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The quality of education in higher education institutions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przytoczone zostały główne elementy tak zwanej filozofii jakości kształcenia. Na ich tle porównano ustalenia Procesu Bolońskiego z zaleceniami krajowymi i zaleceniami normy ISO 9001:2009 odnoszącymi się do jakości kształcenia na uczelniach wyższych. Zaproponowano strukturę dokumentacji Systemu Jakości Kształcenia oraz zbudowano model kształcenia wyższego w ujęciu procesowym.
EN The paper presents the main elements of the so-called philosophy of education quality. The findings gave background to compare the guidelines of the Bologna Process with national guidelines and ISO 9001:2009 standards, with relation to the quality of higher education. The structure of documentation for the Education Quality System and the model of higher education in process approach were proposed.
Słowa kluczowe
PL normalizacja kształcenia wyższego   jakość edukacji   Proces Boloński  
EN education quality   Bologna Process   model of higher education  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1770--1775, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Przystupa, K.
Bibliografia
1. Deklaracja Bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie. Wspólna deklaracja Europejskich Ministrów Edukacji, zebranych w Bolonii w dniu 19.06.1999.
2. Deklaracja Bolońska, i co dalej: zbiór komunikatów, wytycznych i sugestii. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich. Poznań 2004.
3. Deklaracja z Budapesztu i Wiednia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.
4. EEQA – Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości Kształcenia. Europejskie standardy i wskazówki dotyczące zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Helsinki Finlandia 2005.
5. S. Płaska: System Zarządzania Jakością Kształcenia. Wybrane zagadnienia. XVI Międzynarodowa Konferencja Okrągłego stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”, Nałęczów, 2014.
6. K. Przystupa: GHP i GMP w zakładzie gastronomicznym, PAN Lublin, 2007.
7. Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.10.2011 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
9. Ustawa z 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
10. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 84, poz. 455, s. 5110.
11. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. nr 35, poz. 215.
12. PN-ISO 8402:1996, Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości – Terminologia.
13. EN ISO 9001:luty 2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-826fc9ae-f067-45c3-825c-7146bbb1603d
Identyfikatory