Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-823934de-bfeb-4535-aa74-626f9a44a0ae

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza rozkładu intensywności zraszania wybranej prądownicy wodnej

Autorzy Gałaj, J.  Drzymała, T.  Pełech, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the sprinkling intensity of the selected water nozzle
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badania wielu ośrodków naukowych, a także specjalistów w dziedzinie pożarnictwa wykazały, że stosowanie rozpylonych prądów gaśniczych pozwala lepiej wykorzystać wodę i jej właściwości podczas gaszenia pożarów. Efektywne wykorzystanie strumienia wody pozwala nie tylko na szybkie i skuteczne ugaszenie pożaru, ale także na zoptymalizowanie zużycia wody i zminimalizowanie strat popożarowych. Podstawowym sposobem regulacji rozpylenia strumieni gaśniczych podczas działań straży pożarnej jest odpowiednie zastosowanie prądownic wodnych oraz ich parametry techniczne. Celem naukowym artykułu było przeanalizowanie rozkładu intensywności zraszania nowoczesnej prądownicy Blue Devil, który uzyskano dzięki specjalistycznemu zautomatyzowanemu stanowiskowi pomiarowemu. Uzyskane wyniki i sformułowane na ich podstawie wnioski pozwolą na bardziej dokładne niż dotychczas oszacowanie efektywności gaśniczej podawanego strumienia wody przy różnych konfiguracjach parametrów pracy prądownicy, co z kolei przełoży się na bardziej precyzyjne dostosowanie liczby prądów i ustawień prądownicy do aktualnej sytuacji pożarowej.
EN The study of many research centers and firefighters has shown that the application of extinguishing spray allows for better use of water and its properties during firefighting actions. Effective use of the spray not only allows for quick and effective fire suppression, but also for optimizing water consumption and minimizing wastage. The basic method of regulating the spraying is the proper use of water jet and their technical parameters. The scientific purpose of this article was to analyze the distribution of sprinkling intensity of a modern Blue Devil water nozzle, which was obtained by a specialized automated measuring station. The results received and their conclusions will allow a more accurate estimate of the extinguishing efficiency to the various configurations of the water nozzle. It will translate into a more precise adjustment of the nozzle settings to the current fire situation.
Słowa kluczowe
PL gaszenie pożaru   prądownica wodna   zraszanie wodne  
EN fire fighting   water nozzle   water spraying  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 873--879, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Gałaj, J.
autor Drzymała, T.
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, Katedra Bezpieczeństwa Budowli i Rozpoznawania Zagrożeń, Zakład Podstaw Budownictwa i Materiałów Budowlanych, t.drzymala@sgsp.edu.pl
autor Pełech, A.
Bibliografia
1. Drzymała T., Gałaj J., Analiza wpływu wydatku i ustawienia głowicy prądownicy TurboJet 52 na rozkład intensywności zraszania w strumieniu rozpylonym. Zeszyty Naukowe SGSP, vol. 61 (1), s. 151-169, Warszawa 2017.
2. Gałaj, J., Drzymała, T., Zadorożny, R., Analiza wpływu kąta rozpylenia prądownicy TurboJet 52 na rozkład intensywności zraszania. Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy transportowe, vol. 12, s. 931-936, Warszawa 2016.
3. Gałaj, J., Drzymała, T., Tabaka, D., Analiza wpływu wydajności na rozkład średnic kropel w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez prądownicę Turbo Master 52, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, vol. 43 (3), s. 51-61, Warszawa 2016.
4. Gałaj, J., Drzymała, T., Piątek, P., Analysis of influence of angle of the nozzle on the distribution of water droplet diameters in spray generated by the Turbo Master 52 nozzle, Procedia Engineering, vol. 172/2017, s. 300-309.
5. Grimwood P., Flashover & Nozzle Techniques, Tactical Fire-fighting, Londyn 2002.
6. Grimwood, P., Fire-fighting flow-rate, www.firetactics.com, London 2005.
7. Kochan Ł., Badanie własności przepływowych wybranych prądownic wodnych aktualnie stosowanych w działaniach PSP, Praca inżynierska SGSP, Warszawa 2014.
8. Kokot-Góra Sz., Techniki operowania prądami gaśniczymi, Air Press, Opole 2015.
9. Kolman R., Badanie wpływu wybranych parametrów geometrycznych dyszy i ciśnienia zasilania na parametry strumienia rozpylonego, Praca dyplomowa SGSP, Warszawa 2004.
10. Orzechowski Z., Prywer J., Wytwarzanie i zastosowanie rozpylonej cieczy, WNT, Warszawa 2008.
11. Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki, R., Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska, WNT. Warszawa 2009.
12. Placek P., Sprzęt i armatura wodna, Wydawnictwo EDURA, Warszawa 2011.
13. Sārdqvist, S., Water and other extinguishing agents Swedish Rescue Services Agency, Karlstad 2002.
14. Wąsik W., Chudy P. Skrypt Laboratorium Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego: Ćwiczenie 6 Badanie prądownic wodnych, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2015.
15. PN-EN 15182-1:2007 Prądownice dla straży pożarnej. Część 1. Wymagania ogólne.
16. PN-EN 15182-2:2007 Prądownice dla straży pożarnej. Część 2. Prądownice uniwersalne PN 16.
17. PUMPA Instrukcja Obsługi SGSP Pomiary. Warszawa 2016.
18. www.res24.eu, 10.07.2017.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-823934de-bfeb-4535-aa74-626f9a44a0ae
Identyfikatory