Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-820fc159-9d89-4455-9034-35369de4307e

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych

Autorzy Glinka, Tadeusz 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Chokes in passive compensation filters
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C , tak dobranych, aby dla pulsacji ων były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtra jest za mała to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te, przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
Słowa kluczowe
PL wyższe harmoniczne   filtry pasywne   dławiki   awarie  
EN higher harmonics   passive filters   chokes   failures  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 1 (121)
Strony 105--110
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., wz.
Twórcy
autor Glinka, Tadeusz
  • Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice
Bibliografia
[1]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznych. (Dziennik Ustaw 93 z dnia 29 maja 2007, poz. 623).
[2]. Warecki J., Gajdzica M.: Praktyka doboru filtrów harmonicznych dla układów zasilania pieców łukowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Electrical Engineering. Nr 84/2015, str. 45 53.
[3]. Zuchlsdorf P., Chojnowski P., Iwaniak A.: Kompensacja mocy biernej i tłumienie wyższych harmonicznych za pomocą aktywnych filtrów sieciowych. Wiadomości Elektrotechniczne. Nr 9/2001, str. 352 354.
[4]. PN-EN 60076 – 1 - Transformatory – Część 1: Wymagania ogólne.
[5]. PN-EN 60076 – 2 - Transformatory – Część 2: Przyrosty temperatury dla transformatorów olejowych.
[6]. PN-EN 60076 – 6 - Transformatory – Część 6: Dławiki.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-820fc159-9d89-4455-9034-35369de4307e
Identyfikatory