PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Systemy kolei aglomeracyjnych w Polsce

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The systems of suburban railways in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł porusza problematykę rozwoju kolei aglomeracyjnych w Polsce – ich definicji, a także genezy powstania, związanej ze zjawiskiem rozlewania się miast i powstawaniem wielkich aglomeracji miejskich. Omówione zostały różne systemy kolei aglomeracyjnych w Polsce – w aglomeracjach: warszawskiej, trójmiejskiej, łódzkiej i krakowskiej. Omówiono także perspektywy dalszego rozwoju systemów kolei aglomeracyjnych.
EN
The article raises the issue of the development of suburban railways in Poland - the definition and origins related to urban sprawl and the formation of large urban agglomerations. Various systems of suburban railway in Poland - in agglomeration of: Warsaw, Tri-City, Lodź and Cracow are presented in the article. In addition, the perspective development of suburban railway systems are also discussed.
Rocznik
Strony
37--45
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., fot.
Twórcy
 • Łódzka Kolei Aglomeracyjna
Bibliografia
 • 1. Aktualizacja Studium Wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Aglomeracji Krakowskiej, Warszawa-Kraków 2011: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2013/Raport_SKA.pdf (dostęp z dnia 9.06.2015 r.).
 • 2. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela 28.03.2011, K0M(2011) 144.
 • 3. Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasa¬żerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
 • 4. DyrT., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI w., „Technika Transportu Szynowego" 2011, nr 5-6.
 • 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Dz.Urz WE L347 z 14.12.2012, s. 32-77.
 • 6. Formularz sprawozdania. http://utk.gov.pI/download/l/ 9183/P-2014.xlsx (dostęp z dnia 9.06.2015 r.).
 • 7. Giedryś A., Raczyński J., Łódzka Kolej Aglomeracyjna - the new railway system for the Lodź agglomeration, „Technika Transportu Szynowego" 2014, nr 6.
 • 8. Łódzka Kolej Aglomeracyjna: www.lka.lodzkie.pl (dostęp z dnia 11.05.2015 r.).
 • 9. Obszar Metrolopolitalny Warszawy. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014: Urząd Statystyczny w Warszawie: http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_mazowieckie/portret_obszaru_metropoIitaInego/obszar_metropoIitaIny_ warszawy.pdf (dostęp z dnia 9.06.2015 r.).
 • 10. Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2013 roku. UTK, Warszawa, 2014
 • 11. Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Czwarte sprawozdanie w sprawie monitorowania rozwoju rynku przewozów kolejowych, Bruksela 13.06.2014: COM(2014) 353 finał: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cel-Iar:d261blf8-f5f4-lle3-831f-01aa75ed71al.0018.01/ DOC_l&format=PDF (dostęp z dnia 23.06.2015 r.).
 • 12. Studium Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, BPPWŁ, październik 2013.
 • 13. Suburban and regional railways landscape in Europe, ER-RAC, październik 2006: http://www.uic.org/onk/IMG/pdf/ Suburban_20and_20Regional_20Railways_20Landscape_ 20in_20Europe.pdf (dostęp z dnia 10.07.2015 r.).
 • 14. Syndicat Mixte des Transports en Commun: http://www. smtc-grenoble.org/ (dostęp z dnia 9.06.2015 r.).
 • 15. Tne Future of Transport - a Railway Perspective, CER, 24 kwietnia 2009.
 • 16. Trójmiejski Obszar Metropolitalny, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014: Urząd Statystyczny w Gdańsku, http://gdansk.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_pomorskie/portret_obszaru_metropolitalnego/trojmiejski_obszar_metropolitalny.pdf (dostęp z dnia 18.06.2015 r.).
 • 17. Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1004/ XXXIX/09 z dnia 26 października 2009 r. Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego: http:// www.gdansk.uw.gov.pl/du/2009/Nr_172_09.pdf (dostęp z dnia 12.05.2015 r.).
 • 18. World Urbanization Prospects, UN: http://esa.un.org/unpd/ wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf (dostęp z dnia 9.06.2015 r.).
 • 19. ZTM: http://www.ztm.waw.pl/pokazmapy.php?i=10&l=l (dostęp z dnia 19.05.2015 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-81e00172-a527-495a-81a0-a90d53d080e3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.