Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-81c75412-6c8a-4815-925b-fa086134dd68

Czasopismo

Agricultural Engineering

Tytuł artykułu

Level and effectiveness of use of delivery trucks and trucks in the selected horticultural farms

Autorzy Kowalczyk, Z.  Romański, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Poziom i efektywność wykorzystania samochodów dostawczych i ciężarowych w wybranych gospodarstwach ogrodniczych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The objective of the paper was to analyse the level and effectiveness of using delivery trucks and trucks in horticultural farms. The scope of the paper covers delivery trucks and trucks, which constitute the equipment of 60 agricultural farms, which produce vegetables and fruit, located on the territory of Świętokrzyskie and Małopolskie Voivodeship. The following, inter alia, was determined: annual use, yield, structure of transport works and the use of capacity. It was determined, inter alia, that in the vegetable farms there are more both delivery trucks and trucks per one farm than in the horticultural farms. The transport efficiency of vehicles in the vegetable farms is lower in comparison to vehicles in the horticultural farms.
PL Celem pracy jest analiza poziomu i efektywności wykorzystania samochodów dostawczych i ciężarowych w gospodarstwach ogrodniczych.. Zakresem pracy objęto: samochody dostawcze i ciężarowe stanowiące wyposażenie 60 gospodarstw zajmujących się produkcją warzyw i owoców położonych na terenie województw: świętokrzyskiego i małopolskiego. Określono m. in.: wykorzystanie roczne, wydajność, strukturę prac transportowych, wykorzystanie ładowności. Stwierdzono m. in., że w gospodarstwach warzywniczych występuje większa liczba zarówno samochodów dostawczych jak i ciężarowych w przeliczeniu na jedno gospodarstwo. Wydajność przewozowa samochodów w gospodarstwach warzywniczych jest niższa w porównaniu z samochodami w gospodarstwach sadowniczych.
Słowa kluczowe
PL samochód dostawczy   samochód ciężarowy   transport   wykorzystanie   wiek  
EN delivery truck   truck   transport   use   age  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Agricultural Engineering
Rocznik 2014
Tom Vol. 18, No. 3
Strony 65--70
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Kowalczyk, Z.
autor Romański, L.
  • Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Bibliografia
Hołownicki, R. (2006). Miejsce agroinżynierii w rozwoju produkcji ogrodniczej w Polsce. Inżynieria Rolnicza, 11(86), 135-146.
Kokoszka, S.; Tabor, S. (2006). Postęp technologiczny a struktura czasu pracy, koszty i efektywność nakładów w transporcie warzyw. Inżynieria Rolnicza, 11(86), 185-191.
Kokoszka, S. (2007). Ocena wielkości jednorazowo przewożonych ładunków w zależności od rodzaju transportu i wielkości gospodarstwa rolniczego. Inżynieria Rolnicza, 6(94), 65-71.
Kokoszka, S. (2011). Analiza wyposażenia w środki transportowe w kontekście wielkości gospodarstwa rolniczego. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 127-133.
Kowalczyk, Z. (2001). Poziom intensywności produkcji a efektywność postępu naukowotechnicznego w różnych typach gospodarstw. Praca doktorska. Kraków. Maszynopis.
Kowalczyk, Z. (2011). Poziom i struktura zużycia technicznych środków trwałych w różnych typach gospodarstw rolniczych, Inżynieria Rolnicza, 2(127), 5-120.
Kowalski, J. i in. (2002). Postęp naukowo-techniczny a racjonalna gospodarka energią w produkcji rolniczej. PTIR i KMR AR Kraków. ISBN 83-905219-9-7.
Kuboń, M. (2004). Ocena techniki przewozu w transporcie rolniczym. Inżynieria Rolnicza, 3(58), Kraków, 277-285.
Kuboń, M. (2007). Wyposażenie i wykorzystanie środków transportowych w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej. Inżynieria Rolnicza, 8(96), Kraków, 141-148.
Marczuk, A.; Misztal, W. (2011). Optymalizacja transportu produktów rolniczych w warunkach nierównowagi rynkowej. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 221-226.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-81c75412-6c8a-4815-925b-fa086134dd68
Identyfikatory
DOI http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.151.058