Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-81c4c6d7-c732-49de-87b1-c7b6a3b89f55

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego do procesu suszenia peletu ze słomy z wykorzystaniem mikrostrugowego wymiennika ciepła

Autorzy Konopka, A.  Barański, J.  Mikielewicz, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The low temperature waste heat recovery in drying process of pellets made from straw using micro jet heat exchanger
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wpływ temperatury medium suszącego na zmiany względnej oraz bezwzględnej zawartości wilgoci podczas suszenia peletu ze słomy. Proces suszenia przeprowadzono przy stałym ciśnieniuatmosferycznym i różnych wartościach temperatury powietrza, jako czynnika suszącego, wynoszących odpowiednio: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C oraz 120°C. Badania eksperymentalne wykonywano na innowacyjnym stanowisku wyposażonym w mikrostrugowy wymiennik ciepła w celu opracowania metody, która umożliwiłaby suszenie niskotemperaturowe substancji stałych. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń, stwierdzono że osiągnięte zawartości wilgoci w sypkim materiale suszonym w temperaturze nie przekraczającej 60°C dają zadowalające wyniki. Metoda suszenia niskotemperaturowego z wykorzystaniem mikrostrug powietrza może przyczynić się do poprawy jego efektywności, przy odpowiednim doborze czasu suszenia.
EN The article presents the influence of the drying medium temperature changes for the relative and absolute moisture content values during drying pellets made from straw. The drying process was conducted at constant atmospheric pressure and with different drying medium (air) temperature levels, respectively: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C, and 120°C. In order to develop a method that would enable low temperature drying of solids the experiments were performed in an innovative experimental rig equipped with micro jet heat exchanger. It was noticed that the moisture content of drying solid material achieved at a temperature not exceeding 60°C gave satisfactory results. Low temperature drying method using micro jet air can contribute to improve its efficiency, with appropriate selection of drying time.
Słowa kluczowe
PL proces suszenia   pelet   czas suszenia   zawartość wilgoci  
EN drying process   pellet   drying time   moisture content  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2015
Tom nr 10
Strony 15--20
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab., wykr., wzory
Twórcy
autor Konopka, A.
  • Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, Polska
autor Barański, J.
  • Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, Polska
autor Mikielewicz, D.
  • Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, Polska
Bibliografia
[1] Bakhareva A.: Ciepło z biomasy w praktyce, Czysta Energia, nr 10 (2008) 26
[2] Eliaers P., De Wilde J.: Drying of Biomasa Particles: Experimental Study and Comparison of the Performance of a Conventional Fluidized Bed and a Rotating Fluidized Bed in a Static Geometry; Drying Technology, 31, pp. 236-245. 2013
[3] Holmberg H., Ahlila P, Ahlila O.: Experimental Study on Drying of Bark in Fixed Beds; Drying Technology, 29, pp. 953-960, 2011
[4] Hermawan A., Fujimolo N., Sakagami H.: Effects of High-Temperature and Low-Humidity. Pretreatment on the Drying Properties of Sugi Boxed-Heart. Timber with Black-Colored Heartwood; Drying Technology, 30, pp. 780-786. 2012
[5] Naidu M. M., Khanum H., Sulochanamma G, Sowbhagya H. B., Hebbar U. H., Prakash M., Srinivas P.: Effect of Drying Methyods on the Quality Characteristics of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) Greens; Drying Technology, 30, pp. 808-816, 2012
[6] Wang Z., Xiao B., Wang M., Zhang J., Ding I, Liu X.. Yang D.: Drying Kinetics of Extruded Pellets in Fixed Beds; Drying Technology, 30, pp. 1881-1889. 2012
[7] Sari B., Nemli G., Ayrilmis N., Baharoglu M., Bardak S.: The Influences of Drying Temperature of Wood Particles on the Quality Properties of Partideboard Composite; Drying Technology, 31, pp. 17-23. 2013
[8] Bumos P.: Laboratorium Metrologii, Analiza błędów i niepewności wyników pomiarowych, Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica. Kraków 2010
[9] Mikielewicz D., Mikielewicz J., Wajs J., Gliński M., Muszyński T.; Badanie wymiany ciepła w prototypie mikrostrugowego wymiennika kontaktowego gaz-ciecz, IMP im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, nr arch. 305/2011
[10] Wzorek M., Król A.: Zagrożenia wynikająca z magazynowania paliw z odpadów. Instal 6/2013, s. 19-21
[11] Sabiniak H.. Szyda A.: Niskotemperaturowa systemy ogrzewania płaszczyznowego. Przegląd aktualnej wiedzy, Instal 10/2014, s. 36-40
[12] Anweiler S., Masiukiewicz M., BimerJ.: Wybrane problemy techniczne linii produkcyjnej peletu ze słomy, Instal, 1/2015, s. 32-36.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-81c4c6d7-c732-49de-87b1-c7b6a3b89f55
Identyfikatory