Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-81b950ad-be4b-4c58-8c44-344f7d615dc4

Czasopismo

Archives of Mining Sciences

Tytuł artykułu

Natural gas and the transformation of the energy sector in the Netherlands

Autorzy Frączek, P.  Kaliski, M.  Siemek, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Gaz ziemny a transformacja sektora energii w Holandii
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The aim of this paper is to discuss the conditions for the modernization of the energy sector in the Netherlands following the discovery of natural gas deposits in the country and a rapidly growing importance of this fuel. Hence the paper presents the essence of the model of transition management in the energy sector. It also shows the nature of changes in the structure of primary energy sources in the Netherlands and the decisive factors that led to the prominent role of natural gas in this country. These considerations formed the basis for discussion on the contemporary energy policy in the Netherlands.
PL Celem opracowania jest omówienie uwarunkowań modernizacji sektora energii w Holandii związanych z odkryciem złóż gazu ziemnego w tym kraju oraz szybkim zwiększeniem znaczenia tego paliwa. Dla realizacji tego celu przedstawiono istotę modelu zarządzania zmianą w sektorze energii. Pokazano istotę zmian struktury źródeł energii pierwotnej w Holandii oraz na czynniki decydujące na zwiększenie znaczenia gazu ziemnego w tym kraju. Rozważania te były podstawą do omówienia współczesnej polityki energetycznej w Holandii.
Słowa kluczowe
PL modernizacja sektora energii   gaz ziemny   rynek gazu ziemnego  
EN modernization of the energy sector   natural gas   natural gas market  
Wydawca Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Czasopismo Archives of Mining Sciences
Rocznik 2013
Tom Vol. 58, no. 3
Strony 789--804
Opis fizyczny Bibliogr. 37 poz., wykr., tab.
Twórcy
autor Frączek, P.
  • Rzeszow Uniwersity, Rzeszow, Poland
autor Kaliski, M.
  • AGH University of Science and Technology in Kraków, Faculty of Drilling, Oil and Gas, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
autor Siemek, P.
  • Grupa LOTOS S.A., Gdańsk, Poland
Bibliografia
Arentsen M.J., Künneke R.W., 2003. Dilemmas of Duality: Gas Market Reform in the Netherlands. In: Arentsen M.J., Künneke R.W., National Reforms in European Gas, pages 103-132.
BP, 2011. BP Statistical Review of World Energy 2011.
De Jong J., 2006. Liberalising Dutch Energy Markets. Champions and governance, rules and regulations: The 1995-2005 stories.
Decyzja o budowie nowego reaktora atomowego w Holandii odłożona. Przywołane z www.ektroenergetyka.wnp.pl z 24.01.2012 r. (in Polish).
ECN (Energy Research Center of the Netherlands), 2009. Energy Efficiency Policies and Measures in The Netherlands Monitoringof Energy Efficiency in EU 27, Norway and Croatia (ODYSSEE-MURE), Petten. Przywołane z www.ecn.nl.
EU energy and transport in figures. Statistical pocketbook, 2009. Directorate-General for Energy and Transport, Office for Official Publications of the European Communities.
EU, 2010. EU energy and transport in figures. Statistical pocketbook 2010. Publications Office of the European Union.
Eurogaz, 2010. Eurogaz annual report 2008-2009.
Europeans and Nuclear Safety, Special Eurobarometer 271, (badania ankietowe przeprowadzone w okresie październik- -listopad 2006), 2007.
Frączek P., Kaliski M., 2009. The deregulation of natural gas markets and its consequences for gas recipients in the EU. Arch. Min. Sci., Vol. 54, No. 4, p. 739-752.
Gassmann M., 2011. Holland’s Radical U-Turn On Climate and Energy Policy.
Hesen G., 2006. A comparative perspective of the liberalisation of the gas market and the effects on welfare: Belgium,Germany and the Netherlands. Maastricht Faculty of Law Working Paper. Przywołane z http://arno.unimaas.nl
Hjort J., 2006. Citizen funds and Dutch Disease in developing countries. Resources Policy, no 31.
IEA, 2011. World Energy Outlook 2011.
Kaliski M, Frączek P., 2012, Rozwój energetyki jądrowej a bezpieczeństwo energetyczne. Rynek Energii, nr 2 (in Polish).
Kaproń H., Wasilewski A., 2012. Gaz ziemny paliwem XXI wieku. Wydawnictwo KAPRINT, Lublin (in Polish).
Kemp R., 2009. The Dutch Energy transition approach. Paper for 2nd International Wuppertal Colloquium on „Sustainable Growth, Resource Productivity and Sustainable Industrial Policy - Recent Findings, New Approaches for Strategies and Policies”.
Kemp R., Rotmans J., Loorbach D., 2007. Assessing the Dutch Energy Transition Policy: How Does it Deal with Dilemmasof Managing Transitions? Journal of Environmental Policy & Planning, vol. 9.
Kemp R., Rotmans J., 2004. Managing the transition to sustainable mobility. System innovation and the transition tosustainability. In: Elzen, B., Geels, F.W., Green, K. (Eds.), Theory, Evidence and Policy. Edward Elgar, Cheltenham.
Kern F., Smith A., 2008. Restructuring energy systems for sustainability? Energy transition policy in the Netherlands. Energy Policy, nr 36.
Łucki Z., 2005. Cała prawda o energii. Przywołane z www.cire.pl (in Polish).
Ministra of Economic Affairs, Gas production in the Netherlands: importance and policy Nagy S., Siemek J., 2011. Shale gas in Europe: the state of the technology - challenges and opportunities. Arch. Min. Sci., Vol. 56, No. 4, p. 727-760.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 2009. Ministerstwo Gospodarki (in Polish).
Prognoza zapotrzebowania na paliwo i energię do 2030 roku - skrót, 2009. Załącznik nr 1 do Polityka energetycznaPolski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki (in Polish).
Rotmans J., Kemp R., van Asselt M., 2001. More evolution than revolution: transition management in public policy. Foresight, Vol. 3, No. 1.
Rychlicki S., Siemek J, 2011. Gaz łupkowy - zasoby i technologia. Rynek Energii, nr 3 (in Polish).
Rzeczpospolita, Holandia opóźnia budowę nowego reaktora, 2012. Przywołane z http://www.rp.pl/artykul/797137. html (in Polish).
Slingerland S., 1997. Energy conservation and organization of electricity supply in the Netherlands. Energy Policy, vol. 25, no 2.
Staśko D., Kaliski M., 2006. An evaluation model of energy safety in poland in view of energy forecasts for 2005-2020. Arch. Min. Sci., Vol. 51, No. 3, p. 311-346.
TNO, 2008. National report on the Dutch Energy Regime.
van der Helm R., Hoekstra R., Smits J.P., 2010. Economic growth, structural change and carbon dioxide emission: thecase of the Netherlands 1960-2008.
van Foreest F., 2010. The Role of Natural Gas in the Dutch Energy Transition: Towards low-carbon electricity supply. Oxford Institute for Energy Studiem, January.
van Rooijen S.N.M., van Wees M.T., 2006. Green electricity policies in the Netherlands: an analysis of policy decisions. Energy Policy, nr 34.
Verbong G., Geels F., 2007. The ongoing energy transition: Lessons from a socio-technical, multi-level analysis of theDutch electricity system (1960-2004). Energy Policy, no 35.
Verbong G., Geels F.W., Raven R., 2008. Multi-niche analysis of dynamics and policies in Dutch renewable energy innovationjourneys (1970-2006): hype-cycles, closed networks and technology-focused learning. Technology Analysis & Strategic Management Vol. 20, No. 5, September 2008.
Żmijewski K., 2007. Wymiary energetycznego bezpieczeństwa. Energetyka Cieplna i Zawodowa, nr 5 (in Polish).
Żmijewski K., 2011. Innowacyjne rozwiązania w energetyce - wyciąg propozycji zawartych w Białej Księdze NPRE. Polityka Energetyczna, t. 14, z. 2 (in Polish).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-81b950ad-be4b-4c58-8c44-344f7d615dc4
Identyfikatory