Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-815d119f-2bd0-406a-a6cc-90c8e92a5450

Czasopismo

Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa

Tytuł artykułu

Analiza warunków cieplnych na wybranych stanowiskach pracy w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” — Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka”

Autorzy Wrona, P.  Pach, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The analysis of thermal conditions at selected workplaces in the Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Coal Mine — Borynia and Zofiówka Departments
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę warunków cieplnych pracy dla wybranych stanowisk KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” — Ruch „Borynia” i Ruch „Zofiówka”. W jej ramach wyselekcjonowani górnicy zostali poddani badaniom pulsometrycznym w ciągu dnia roboczego. Analizę przeprowadzono w oparciu o zmierzone w tym celu parametry fizyczne powietrza (temperatura sucha, prędkość powietrza) oraz o wyznaczone wskaźniki mikroklimatu — amerykańską temperaturę efektywną ATE, temperaturę zastępczą klimatu t/zk zastępczą temperaturę śląską TŚ wskaźnik WBGT oraz wskaźnik dyskomfortu cieplnego (WDC) delta. Zestawiając dane z indywidualnych ankiet wypełnionych przez pracowników, określono ciężkość wykonywanej przez nich pracy. Zastosowano w tym celu Polską Normę dotyczącą wyznaczania obciążeń termicznych działających na człowieka w środowisku pracy.
EN The article features an analysis of thermal conditions of work for selected miners of the Borynia-Zofiówka-Jastrzębie coal mine, Borynia and Zofiówka Parts departments. The miners underwent heart rate tests during their working day. The analysis was based on the measurements of physical parameters of air (dry temperature, air velocity) and on elaborated indicators of microclimate — American Temperature Effective ATE, Substitute Climate Temperature TZK and Substitute Silesian Temperature TŚ. The severity of the work was estimated on the basis of individual questionnaires completed by employees.
Słowa kluczowe
PL cieplne warunki pracy   warunki pracy   kopalnie węgla kamiennego  
EN thermal work conditions   work conditions   hard coal mines  
Wydawca Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Czasopismo Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
Rocznik 2013
Tom R. 51, nr 2
Strony 21--30
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Wrona, P.
  • Politechnika Śląska, Gliwice
autor Pach, G.
  • Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
1. Drenda J.: Dyskomfort cieplny w środowiskach pracy kopalń głębokich. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 213, Gliwice 1993.
2. Drenda J. i in.: Strefy chłodzące w komorach frontów eksploatacyjnych kopalń miedzi LGOM, Głębokie Złoże 2005, Materiały konferencji „Wybieranie złóż na dużych głębokościach oraz w trudnych warunkach geotermicznych”, Jugowice 14-17.06.2005.
3. Frycz A.: Klimatyzacja kopalń. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1981.
4. Rączkowski B.: BHP w praktyce, Gdańsk 2007.
5. Wacławik J.: Wentylacja kopalń, t. 1, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
6. Opracowanie JSW: Analiza badań górników in situ w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej w ramach grantu strategicznego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach — zadanie nr 5 „Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych” SP/K/5/143275/11, Jastrzębie Zdrój, sierpień 2012.
7. Norma PN-85/N-08011: Ergonomia. Środowiska gorące. Wyznaczanie obciążeń termicznych działających na człowieka w środowisku pracy, oparte na wskaźniku WBGT.
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. DZ.U. z 2010 nr 126, poz. 855.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-815d119f-2bd0-406a-a6cc-90c8e92a5450
Identyfikatory