Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-81331ba1-2530-4272-95e5-eae7a5f67832

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Strategie radzenia sobie ze stresem a poczucie koherencji u pracowników zespołów ratownictwa medycznego. Cz. 2

Autorzy Netczuk-Gwoździewicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Coping with stress and sense of coherence among workers of medical rescue teams. Part 2
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich czasach tematyka zdrowia i radzenia sobie ze stresem spotyka się z coraz większym zainteresowaniem badaczy i naukowców. Jednym z naukowców zajmujących się zdrowiem jest A. Antonovsky. Jego koncepcja salutogenezy pozwala oceniać koszty zdrowia w sytuacji stresu zawodowego. W zależności od wykonywanego zawodu człowiek otrzymuje różne ilości bodźców, które wpływają na jego postrzeganie świata, otoczenia, ludzi i czynności, które wykonujemy. Chociaż wolelibyśmy wyrzucić stres z naszych doświadczeń, stanowi on nieodłączny element życia każdej osoby. Ponad wszelką wątpliwość do tej grupy zaliczyć można pracowników zespołów ratownictwa medycznego. Ustalenie zależności, jakie występują między poczuciem koherencji a stylami radzenia sobie ze stresem u pracowników zespołów stanowić będzie więc przedmiot tego projektu. Za bazę teoretyczną posłużą dwie koncepcje: transakcyjna teoria stresu R. Lazarusa, oraz salutogenetyczna teoria A. Antonovsky’ego.
EN In recent times, the issues of health and stress coping meet the growing interest of researchers and scientists. One of the scientists involved in health is A. Antonovsky. His concept of salutogenesis allows one to assess the costs of health in the event of occupational stress. Depending on the given occupation, a person receives different amounts of stimuli that affect his perception of the world, the environment, people and the activities we do. Although we would prefer to throw away the stress from our experience, it constitutes an integral part of the life of every person. Beyond any doubt, this group includes the employees of medical rescue teams. Determining dependencies that exist between the sense of coherence and styles of coping with stress among employees of teams will be the subject of this project. For a theoretical basis there will serve two concepts: transactional theory of stress by R. Lazarus and salutogenetical theory by A. Antonovsky.
Słowa kluczowe
PL stres   radzenie sobie ze stresem   koherencja   poczucie koherencji   ratownik medyczny   sposoby radzenia sobie ze stresem  
EN stress   coping with stress   coherence   feeling of coherence   medical lifeguard   medical rescue teams   ways of coping with stress  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 328--333
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Netczuk-Gwoździewicz, M.
Bibliografia
1. Adamkiewicz-Herok B., J. Madowicz, Status prawny zawodu ratownika medycznego w Polsce – obowiązujące ustawodawstwo i wybrane problemy. „Na Ratunek” 2012, nr 1.
2. Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2005.
3. Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
4. Barziej I., Orłowska W., Hasij J., Rydzek J., Więcej niż zawód, „Na Ratunek” 2010, nr 1.
5. Boenisch C., Haney M., Twój stres, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
6. Brzeziński J. M., Cierpiałkowska L., Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. Wydanie I, Gdańsk 2008, GWP.
7. Endler N. S., Parker J. D. A., CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2005.
8. Heszen I., Psychologia stresu, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2013.
9. Hetherington A., Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
10. Jakubaszko J. (red), Ratownik Medyczny, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003.
11. Jędrzejko M., Gołębiowski A., Netczuk-Gwoździewicz M., Sense of Coherence versus Styles of Stress Management among Soldiers Leaving for Peacekeeping Missions, w: M. Jędrzejko (red). Social education: current problems and perspectives, Mykolas Romeris University, Vilnius 2014.
12. Kapler M., Człowiek w sytuacji zagrożenia – zachowania, zjawiska, reakcje. „Na Ratunek” 2012, nr 3.
13. Kapler M., Debriefing – po akcji i symulacji, „Na Ratunek”, 2009, nr 3.
14. Kliszcz J., Psychologia w ratownictwie, Difin, Warszawa 2012.
15. Kośla P., Inny świat, czyli ratownictwo medyczne poza miastem, „Na Ratunek” 2010, nr 3.
16. Różycka M., Pomoc psychologiczna dla ratowników, „Na Ratunek” 2010, nr 4.
17. Sapolsky R., Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Psychofizjologia stresu, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2011.
18. Trzos A. „Zdarzenie mega. Współczesne wyzwanie dla ratownictwa medycznego” „Na Ratunek”, 2011, nr 2.
19. Wojcieszak A., „Analiza potencjału funkcjonowania wyjazdowych Zespołów Ratownictwa Medycznego w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego”, „Na Ratunek”, 2012, nr 5.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-81331ba1-2530-4272-95e5-eae7a5f67832
Identyfikatory