Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-81061944-db07-45b6-8cfd-792a6f110539

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Nieuszkadzalność autobusów transportu publicznego miast metropolitalnych Wrocławia i Rzeszowa w 2014 roku

Autorzy Wojewoda, P.  Woś, P.  Michalski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Reliability of public transport buses in Metropolitan cities of Wroclaw and Rzeszow in 2014
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule scharakteryzowano zrównoważony transport publiczny miast oraz uszkodzenia autobusów i ich układów. Podano charakterystyczne dane o transporcie publicznym w miastach metropolitalnych Wrocław i Rzeszów. Zbadano i analizowano w tych miastach, uszkadzalność autobusów i ich układów (zespołów, podsystemów) w roku 2014. Ograniczoną zdatność autobusów oceniono wartościami prawdopodobieństwem wystąpienia uszkodzenia P(U*) oraz wskaźnikami liczby uszkodzeń autobusów W1 i ich układów W2, przypadającą na tysiąc kilometrów, w ciągu jednego roku użytkowania.
EN The article sustainable cities, public transport buses and damage to their systems is characterized. Characteristic data about public transport in the metropolitan cities of Wroclaw and Rzeszow was given. In these cities, the reliability of buses and their systems (assemblies, subsystems) in 2014, was examined and analyzed. The values of the probability of damage to the P(U*) and indicators of the number of buses damage their systems W1 and W2, attributable to a thousand kilometers, within one year of use limited fitness coach was rated.
Słowa kluczowe
PL zrównoważony transport publiczny   transport publiczny   nieuszkadzalność autobusu   Wrocław   Rzeszów   miasta metropolitalne  
EN metropolitan cities   Wrocław   Rzeszów   public transport   reliability of buses   sustainable public transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 474--480
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Wojewoda, P.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Silników Spalinowych i Transportu, 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 8, pwojewod@prz.edu.pl
autor Woś, P.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Silników Spalinowych i Transportu, 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 8, pwos@prz.edu.pl
autor Michalski, J.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa; Katedra Silników Spalinowych i Transportu, 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 8, jmichals@prz.edu.pl
Bibliografia
1. Droździel P., Komsta H., Rybicka I.: Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie. Logistyka 3, 2012, 498-506.
2. Droździel P., Opielak M., Rybicka I.: Bezpieczeństwo transportu pasażerskiego w komunikacji miejskiej. Logistyka 3, 2012, 513-520.
3. Duportail V, Meerschaert V., Jörg K.: Audyt ADVANCE. Przebieg audytu i wytyczne. www.eu-advance.eu, Projekt UE, Austria, Traject 2013.
4. Ewaluacja exante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Raport Końcowy. Załącznik nr 1 do RPO WP 2014-2020, Instytut Badań Strukturalnych, Reytech, Warszawa 2015.
5. Ferenc T., Potyrański P.: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - Prezentacja projektu. Kongres Transportu Publicznego 2012, Warszawa, 26 września 2012.
6. Friedberg J., Szubra M., Zagórski J.: ANEKS do Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2005-2013. Opracowane na podstawie materiałów i informacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa oraz MPK Rzeszów. Rzeszów, wrzesień 2005.
7. Jackiewicz J., Czech P., Barcik J.: Standardy jakości usług w komunikacji miejskiej - Część 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport z. 67, Nr kol. 1832, 2010, 55-65.
8. Kisiała W., Stępiński B. (Redakcja naukowa): Rola obszarów metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Poznań 2013.
9. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012.
10. Mariański M.: Autokary wielkiej turystyki. Wydawca AUTO, Warszawa. Transport Technika Motoryzacyjna, 7/8, 2010, 66-73.
11. Markowski T., Marszał T.: Metropolie obszary metropolitalne metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Warszawa 2006.
12. Materiały wewnętrzne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie. Dane eksploatacyjne autobusów transportu zbiorowego miejskiego z roku 2014. Materiały wewnętrzne, niepublikowane.
13. Materiały wewnętrzne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Wrocławiu. Dane eksploatacyjne autobusów trans-portu zbiorowego miejskiego z roku 2014. Materiał wewnętrzne, niepublikowane.
14. Michalski J.: Wpływ uszkodzeń układów autobusów na zagrożenie działania i bezpieczeństwo systemu transportowego. Archiwum Motoryzacji (2009) 2, 127-141.
15. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z gminą miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego. Public transport consulting, Marcin Grodzki, Rzeszów, kwiecień 2014.
16. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego. Projekt do konsultacji społecznych. Blue Ocean Business Consulting Sp. z o. o., Warszawa, sierpień 2013.
17. Polska norma: PN-S-47010:1999 - Pojazdy drogowe, autobusy - wymaganie podstawowe. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1999.
18. Prochowski L., Żuchowski A.: Samochody ciężarowe i autobusy. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2011.
19. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015.
20. Stańczyk T.L.: Działania kierowcy w sytuacjach krytycznych: Badania eksperymentalne i modelowe. Monografie, Studia, Rozprawy, Politechnika Świętokrzyska, M43, Nauki Techniczne - Budowa i Eksploatacja Maszyn. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2013.
21. Śleszyński P.: Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85, 2, 2013, 173-197.
22. Wicher J.: Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Wyd. 3 rozszerzone, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2012.
23. Witaszek M., Witaszek K.: Porównanie emisji dwutlenku węgla dla różnych rodzajów transportu. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport, z. 88, 2015, 145-153.
24. World Economic Forum: - Repowering transport. Project white paper. World Economic Forum, Geneva, Switzerland 2011.
25. http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane-projekty/rzeszowski-obszar-funkcjonalny1: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, dostęp 2015-09-27.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-81061944-db07-45b6-8cfd-792a6f110539
Identyfikatory