PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ kapitału intelektualnego na przewagę konkurencyjną organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The impact of the intellectual capital of the organization on its competitive advantage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zaakcentowano pozycję zasobów ludzkich w organizacji, starając się przedstawić istotę kapitału intelektualnego w aspekcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Kapitał intelektualny ze względu na niematerialny charakter jest trudny do zdiagnozowania i określenia wartości z punktu widzenia cennych niematerialnych aktywów organizacji. Przedsiębiorstwo podejmujące trud zarządzania kapitałem intelektualnym musi nieustannie analizować posiadany kapitał intelektualny, kreować i podnosić kwalifikacje zatrudnionych pracowników. W dynamicznym otoczeniu, w którym znaczące zmiany mogą nastąpić w każdej chwili i w bardzo krótkim czasie, zaniedbanie sfery zarządzania kapitałem intelektualnym może oznaczać dla firmy utratę pozycji rynkowej.
EN
The article highlights the position of human resources in an organization trying to present the essence of intellectual capital in terms of competitive advantage. Intellectual capital is difficult to diagnose and determine the value from the point of view of the valuable immaterial assets of the organization because of its intangible nature. The company undertaking the effort intellectual capital management must continually analyze possessed intellectual capital to create and improve the skills of employees. In a dynamic environment, where significant changes can occur any time and in a very short time neglecting the sphere of intellectual capital management can mean a loss for the company’s market position.
Rocznik
Strony
159--169
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor
 • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
Bibliografia
 • [1] CARROL R.F., TANSEY R.R., 2000, Intellectual Capital in the New Internet Economy: It’s meaning, measurement and management for enhancing quality, „Journal of Intellectual Capital”, t. 1, nr 4.
 • [2] DIERICKX I., COOL K., 1989, Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage, „Management Science”, vol. 35, No 12.
 • [3] DOBIJA D., 2004, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • [4] EDVINSON L., MALONE M.S., 2001, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [5] HAMEL G., PRAHALAD C.K., 1990, The core competence of the corporation, „Harvard Business Review”, May-June.
 • [6] HAMEL G., PRAHALAD C.K., 1999, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 • [7] KASIEWICZ S., ROGOWSKI W., KICIŃSKA M., (red.), 2006, Kapitał intelektualny, spojrzenie ze strony interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • [8] Kodeks cywilny, art. 55, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., art. 55, Dz.U. 1963 Nr 16, poz. 93 z późn. zmian.
 • [9] KOPALIŃSKI W., 1994, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • [10] LICHTARSKI J. (red.), 1999, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław.
 • [11] MROZIEWSKI M., 2008, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa.
 • [12] NOGALSKI B., RYBNICKI J., 2001, Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego, [w:] Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.
 • [13] OLSZAK C.M., ZIEMBA E., 2007, Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • [14] ROKITA J., 2002, Organizacja ucząca się – model uczenia się konkurentów, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red.), Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8103435b-90af-4288-970d-de5ba018767f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.