Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-80f478ca-a32e-4e88-ac34-2e165b0f9ea4

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena świadomości mieszkańców obszaru Południowego Podlasia dotycząca wpływu zanieczyszczenia hałasem na najbliższe środowisko ogólne

Autorzy Tokarski, D.  Grudniewski, T.  Żukiewicz-Sobczak, W.  Szepeluk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of residential underways concerning the impact of noise pollution on the next general environment Southern Podlachia
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule oceniano świadomość mieszkańców obszarów południowego Podlasia dotyczącą ekspozycji na hałas. Postawiona hipoteza ukazuje nadmierną emisję hałasu w najbliższym otoczeniu mieszkańców z określonych regionów. Badania miały na celu zbadanie skali hałasu jako zjawiska, a także zwrócenie uwagi na problem hałasu w otoczeniu. Przeprowadzono badania empiryczne metodą ankietową, ponadto zostały przeprowadzone pomiary wielkości fizycznych, które zostały wykonane za pomocą analizatora dźwięku oraz drgań typu SVAN 958. Pomiary przeprowadzono na terenach Południowego Podlasia w szczególności Radzyń Podlaski, Janów Podlaski, Łomazy, Terespol, Woskrzenice, Chotyłów, Rakowiska, Werchliś oraz Derło. Badania miały na celu zgłębienie tematyki dźwięków niepożądanych oraz przedstawienie problemu tego zjawiska.
EN This article explores the awareness of the inhabitants of Southern Podlasie on exposure to noise. The hypothesis demonstrates the excessive emission of noise in the immediate vicinity of the inhabitants of specified regions. The study was aimed at investigating the scale of noise as a phenomenon, as well as drawing attention to the problem of noise in the environment. Measurements were carried out using a sound analyzer and vibration type SVAN 958. The measurements were carried out in the South Podlasie region, in particular Radzyń Podlaski, Janów Podlaski, Łomazy, Terespol, Woskrzenice, Chotyłów, Rakowiska, Werchliś and Derlo. The research was aimed at exploring themes of undesirable sounds and presenting the problem of this phenomenon.
Słowa kluczowe
PL zanieczyszczenie hałasem   świadomość społeczeństwa   badanie hałasu  
EN noise pollution   public awareness   noise study  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 459--462, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Tokarski, D.
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Katedra Nauk Technicznych, Zakład Budownictwa, d.tokarski@pswbp.pl
autor Grudniewski, T.
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Katedra Nauk Technicznych, Zakład Informatyki
autor Żukiewicz-Sobczak, W.
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Zdrowia, Zakład Zdrowia Publicznego
autor Szepeluk, A.
  • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Katedra Nauk Technicznych, Zakład Informatyki
Bibliografia
1. Augustyńska D., Kaczmarska A., Mikulski W., Hałas słyszalny, [w:] Ocena ryzyka zawodowego, Wydanie II zaktualizowane, CIOP, Warszawa 2001.
2. Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, Wydanie 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
3. Engel Z., Stryczniewicz L., Piechowicz J., Modelowanie emisji akustycznej w środowisku pracy, CIOP, Warszawa 2001.
4. Kaczmarska A., Mikulski W., Augustyńska D., Ograniczanie hałasu urządzeń sieci komputerowej, Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 9.
5. Klemm P., i in., Budownictwo ogólne - Tom 2, Fizyka budowli, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2005.
6. Krukowicz T., Elektroniczny sygnalizator przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu pod ochronnikami słuchu, Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 2010, nr 11.
7. Sadowski J., Akustyka w Urbanistyce architekturze i budownictwie, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1971.
8. Sadowski J., Akustyka architektoniczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Poznań 1976.
9. PN-EN ISO 717-1: 1999 - Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
10. PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
11. PN-EN 12354-1:2002 - Akustyka budowlana - Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-80f478ca-a32e-4e88-ac34-2e165b0f9ea4
Identyfikatory