Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-80df7a1b-0ca2-4f3f-8e6a-8c2a6a8d1f54

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Problematyka bezpieczeństwa informacyjnego w systemach wymiany danych lotniczych

Autorzy Siergiejczyk, M.  Dudek, E. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Selected aspects of information security in the aeronautical data exchange systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z analizą otoczenia telekomunikacyjnego transportu lotniczego. Opisano istotę danych i informacji lotniczych oraz scharakteryzowano rozwiązania telekomunikacyjne realizujące ich transmisję. Przedstawiono podstawowe kwestie związane z migracją sieci wykorzystujących protokół X.25 do sieci wykorzystujących w warstwie sieciowej protokół IP. Dokonano analizy zagrożeń w systemach wymiany danych lotniczych. Przeanalizowano wybrane aspekty przeciwdziałania zagrożeniom, które mogą być istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo funkcjonowania systemu transportu lotniczego. Szczególna uwagę zwrócono na zagrożenia i mechanizmy przeciwdziałające tym zagrożeniom, dla stałej lotniczej sieć telekomunikacyjna pracującej z wykorzystaniem stosu protokołów TCP/IP. Przedstawiono model bezpieczeństwa informacyjnego systemu wymiany danych lotniczych wykorzystując zalecenia budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem informatycznym.
EN The article presents issues related to the analysis of the environment of telecommunications by air transport. The essence of aeronautical data and information has been described and telecommunications solutions for their transmission have been characterized. The basic issues related to network migration using X.25 protocol are presented to the networks using the IP protocol in the network layer. An analysis of threats in aeronautical data exchange systems. Some selected aspects of counter threats, which may be an important factor affecting the safety of the air transport system, have been analyzed. Particular attention has been paid to the treats and mechanisms that counteract these threats, for the aeronautical telecommunications network working on the TCP / IP protocols. The model of information security of the air data exchange system was introduced using the recommendations of building an IT security management system.
Słowa kluczowe
PL informacje   dane   transmisja   zagrożenia   bezpieczeństwo   transport lotniczy  
EN information   data   transmission   threats   security   air transport  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 235--246
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Siergiejczyk, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Dudek, E.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Dhas C, Mulkerin T, Wargo C, Nielsen R, and Gaughan T. Aeronautical Related Applications Using ATN and TCP/IP. Research Report April 2000. Springfield, Virginia, Computer Networks and Software, Inc.
2. Dudek E., Kozłowski M.: The concept of a method ensuring aeronautical data quality, Journal of KONBiN No 1(37)2016, str. 319-340, Warszawa 2016, nr ISSN: 1895-8281.
3. Fry Ch., Nystrom M.: Monitoring i bezpieczeństwo sieci. Wyd. Helion Gliwice 2010
4. ICAO, Aeronautical Telecommunications, Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation
5. Kocot B.: Strategiczny plan rozbudowy systemów komunikacyjnych na potrzeby ATM w FIR Warszawa, PAŻR 2011
6. Kowalewski J., Kowalewski M.: Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2017
7. Liderman K.: Bezpieczeństwo informacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
8. Manual on Detailed Technical Specifications for the Aeronautical Telecommunication Network (ATN) using ISO/OSI Standards and Protocols. Part III - Upper Layer Communications Service (ULCS) and Internet Communications Service (ICS). International Civil Aviation Organization. First Edition - 2010
9. Nader J.C.: VPNs Illustrated: Tunnels, VPNs, and IPSec, Addison Wesley Professional 2005
10. PN-ISO/IEC 27001:2007. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania.
11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
12. Sadowski P., Siergiejczyk M.: Zastosowanie sieci IP w systemach zarządzania ruchem lotniczym ATM, XXV Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, Warszawa, 2009.
13. Siergiejczyk M.: Współczesne systemy wymiany danych w ruchu lotniczym - modele i metody. Monografia red. Skorupski J., Współczesne problem inżynierii ruchu lotniczego. Modele i metody. Warszawa OW PW 2014.
14. Siergiejczyk M.: Zagadnienia realizacji wirtualnych sieci prywatnych dla spółek kolejowych. Logistyka nr 3/2009. Poznań 2009
15. Załącznik 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Służby Ruchu Lotniczego, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, lipiec 2001.
16. Załącznik 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Lotniska, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, lipiec 2009.
17. Załącznik 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Służby Informacji Lotniczej, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, lipiec 2013.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-80df7a1b-0ca2-4f3f-8e6a-8c2a6a8d1f54
Identyfikatory